GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Kernebider i 2017.

Forekomst af Kernebider i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Bidragydere med flest georefererede observationer:

33470:Flemming Toxværd
14121:Henrik Gerner Baark
12868:Per Huniche Jensen
12592:Søren Peter Pinnerup
9970:Thomas Vikstrøm

Se alle bidragydere med georefererede observationer.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18624 lokaliteter i DOFbasen
Der er 18.650.815 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


Så er der 23 arter der kan indtastes som ynglende i 2017 i Atlas III. Eller hvor det i hvert fald ville være en stor hjælp, hvis du kiggede efter de første yngletegn: redebygning, territoriehævdelse, parring, hulhugning, sang osv. Vil du ikke gøre os allesammen den tjeneste og gå ind på atlasbasens kvadratsider og klikke dig frem til de kvadrater du kigger fugle i og lige tjekke om de af disse fuglearter, du har set for nyligt, står som grønne eller orange i Artsliste i venstre spalte?

Hvis ikke, så er det med at samle observationer og få dem meldt ind til projektet :-)

De 23 arter er: Havørn, kongeørn, duehøg, klippedue/tamdue, natugle, stor hornugle, perleugle, stor flagspætte, mellemflagspætte, grønspætte, ravn, lille korsnæb, rørdrum, knopsvane, grågås, musvåge, vandrefalk, ringdue, tyrkerdue, kirkeugle, skovhornugle, husskade og råge.

Atlas III er noget vi laver sammen!

Hvis der er spørgsmål til Atlas III eller problemer, skal man være meget velkommen til at kontakte Thomas Vikstrøm.


    NYT PÅ DOFBASEN  

17/01/2017: Excel: Lokaliteters koordinatsystem ændret
10/01/2017: Planlagt nedetid 11/1 kl. 10-13
06/01/2017: Punkttællinger kan igen indtastes
04/01/2017: Fejl i formular til lokalitetsforslag

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 21. FEBRUAR  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2016:Sortstrubet Drossel(7)
2015:Halsbåndstroldand(3)
 Amerikansk Sortand(1)
 Brilleand(2)
 Mellemflagspætte(1)
2014:Halsbåndstroldand(3)
 Jagtfalk(1)
 Høgeugle(5)
2013:Topskarv(1)
 Hvidøjet And(6)

Se hele listen her.
(0.822 sekunder)