TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Hvidhalset Fluesnapper

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Vest- og Sydamager med omgivende hav

    NYHEDER  

17/01/2017: Indtil i dag er lokaliteter i alle dataudtræk blevet eksporteret med koordinater i kolonnerne utm32oest og utm32nord. Dette er nu ændret, så udtrækkene indeholder felterne Længdegrad og Breddegrad i stedet.
Der benyttes "," som decimal, hvilket kan give problemer i Excel ved direkte import, hvis det er en engelsk version. Det kan løses ved at gemme filen før indlæsning og importere den indefra Excel via den indbyggede guide.
Ved import til et GIS benyt da EPSG:4326 som referencesystem for koordinaterne.

10/01/2017: Så er det tid til at foretage lidt teknisk vedligeholdelse i DOFbasen, og vi er derfor nødsagede til at lukke for al adgang til hjemmesiden onsdag d. 11. januar 2017 kl. 10-13.

Vi beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Mvh
DOFbasegruppen

06/01/2017: Vi har i 3 dage haft lukket for indtastning af punkttællinger på grund af en fejl i håndteringen af formularen/skemaet under redigering.

Denne er rettet, og der er er nu åbnet op igen.

Hvis du HAR tastet punkttællinger ind denne vinter, vil du muligvis blive kontaktet fra Fuglenes Hus med henblik på at kontrollere at der ikke mangler indtastninger.

Hvis du ikke hører fra os, kan du regne med at alt er i orden.

Med venlig hilsen
DOFbase-teamet i Fuglenes Hus.

04/01/2017: Vi har desværre haft en fejl i formularen til lokalitetsforslag, som gør, at indsendte forslag i perioden fra ca. 22-08-2016 til 03-01-2017 ikke er blevet gemt i systemet.

Fejlen er blevet rettet nu, men du er desværre nødt til at genindsende dit forslag, hvis du ikke har hørt fra den lokale DOFbasekoordinator ang. forslaget.

Mvh
DOFbasegruppen

25/11/2016: Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

Dette er en liste over større kendte fejl og mangler i DOFbasen:

- Indtastning af punkttællinger virker ikke
- Indtastning og fremsøgning af IBA-bearbejdninger virker ikke
- Man kan ikke lave to ens indtastninger, som har forskellige koordinater
- Ikke alle genvejstaster virker på indtastningssiden i Google Chrome
- DOFbasen er ikke udviklet til brug på tablets og smartphones

Vi beklager ulejligheden, og gør hvad vi kan, for at løse problemerne hurtigst muligt. Hvis du opdager nye fejl, er du velkommen til at
kontakte os.

Mvh
DOFbasegruppen

Nyligt løste fejl:
03-01-2017: Forslag til lokalitet kan igen indsendes
25-11-2016: Angivelse af koordinat virker ikke ordentligt, kortet går i sort efter indtastning af første observation
25-11-2016: Nogle brugere med æ, ø eller å i brugernavnet kan ikke logge ind eller indtaste observationer. Kontakt evt. timme.nyegaard@dof.dk
25-11-2016: Glemt password: Det tilsendte link virker ikke, hvis man har æ, ø eller å i sit brugernavn/obserkode.
17-10-2016: Det er ikke muligt at oploade fotos og lydfiler til observationer i øjeblikket
24-09-2016: statistik -> bidragydere blank og Indtastningssiden blank i Safari.

16/11/2016: Endnu et år er snart gået, og atter engang bliver det med et rekordstort antal observationer i DOFbasen.
Inden udgangen af november runder vi med al sandsynlighed sidste års rekord, og i løbet af december er der ingen tvivl om at vi når den magiske grænse på 1.5 millioner indtastninger pr. år. For første gang i DOFbasens historie vel at mærke.

For første gang er der indtastet mere end 200.000 observationer pr. én enkelt måned, hvilket blev i maj 2016, og for anden gang er det samme tilfældet for en lokalafdeling pr. ét år. Københavnsafdelingen vil nemlig indenfor få dage nå (og slå) deres egen tidligere rekord på pt. 212.735 indtastninger i 2009. Tillykke til dem.

Mange tak til alle de mange ivrige brugere og indtastere i DOFbasen!!

03/11/2016: Forekomsten og spredningen af invasive arter er vigtig at følge, og det er DOFbasen god til (læs evt. mere
her).

Senest har vi oprettet Kongefasan som en indtastningsmulighed. Læs mere om problematikken og se foto her:
http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1502

Mvh
DOFbasegruppen

17/10/2016: Det ser glædeligvis ud til at virke igen.
Mvh
DOFbasegruppen

---

17-10-2016
Siden servernedbruddet fredag, har det ikke været muligt at oploade fotos og lydfiler til observationer i DOFbasen. Vi arbejder på at få rettet fejlen.
Mvh
DOFbasegruppen

14/10/2016: Nu skulle alle gerne kunne logge ind og indtaste observationer igen. God weekend!
Mvh
DOFbasegruppen

14/10/2016: DOFbasen har i dag været nede som følge af en fejl hos vores serverudbyder.

Der er fortsat problemer for de fleste brugere med at logge ind/indtaste observationer, og der arbejdes fortsat på højtryk for at løse problemerne.

Vi beklager ulejligheden.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.007 sekunder)