GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    SØNDAG DEN 26/02/2017 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus):
 
Obs fra Mellemtårnet Klydesøen.
Opdaget 920 i flokken af toppede lappedykker, hvor den
stadig lå, da jeg forlod tårnet. men der var kun
7 toppede tilbage.
1 ODR RKøge Bugt (nord f. Aflandshage/Mosede)[Karsten Busk Laursen]
Sule (Morus bassanus):
 1 JUVOFKongelundsstranden (del 1-3)[Steffen S. Nielsen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
Obs. fra Fugletårnet.
Var fremme et kort øjeblik.
1 RRamsømagle Sø (Brordrup Mose)[Tony Allan Frederiksen]
Hvid Stork (Ciconia ciconia):
 2 FUGundsømagle Sø[Carsten Fog]
Blisgås (Anser albifrons):
 5 OFKongelundsstranden (del 1-3)[Steffen S. Nielsen]
 
SSN
4 NVSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Karsten Busk Laursen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 2200 OFKongelundsstranden (del 1-3)[Steffen S. Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
240 Ølsemagle Revle[Svend Aage Linderström]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Revlen rundt, stadig mange småsøer og pytter
efter oversvømmelsen
trecifret antal - så er det forår på
Revlen
119 RØlsemagle Revle[Svend Aage Linderström]
Pibeand (Anas penelope):
 
Obs. fra Fugletårnet.
250 FURamsøen, mellem Ramsø Søgård og Ramsømagle ...[Tony Allan Frederiksen]
Knarand (Anas strepera):
 13 OFKongelundsstranden (del 1-3)[Steffen S. Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
26 Klydesøreservatet, Vestamager[Karsten Busk Laursen]
 2 RStaunings Ø[Svend Aage Linderström]
Krikand (Anas crecca):
 
Mellemtårnet 725 - 820 og 1750 - 1920.
202 RKlydesøreservatet, Vestamager[Karsten Busk Laursen]
Bjergand (Aythya marila):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
15 Klydesøreservatet, Vestamager[Karsten Busk Laursen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 
Revlen rundt, stadig mange småsøer og pytter
efter oversvømmelsen
heraf mange på overnatningsplads, som flyver ud i
løbet af morgenen
320 RØlsemagle Revle[Svend Aage Linderström]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Mellemtårnet 725 - 820 og 1750 - 1920.
Kort ca 830
1 2KRKlydesøreservatet, Vestamager[Karsten Busk Laursen]
 
Mod V.
1 OFRegnemark Banke[Carl Bohn]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
Matriklen
1 ADOFVærløse[Jens Eriksen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
siddende på pæl, genganger ..
1 2KRHerstedhøje[Peter Staarup Christensen]
 
Landingsbanerne
2 RKøbenhavns Lufthavn[Henrik Boeg]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Carstensgade 66, Humleby
På Carlsberg skiltet på øst siden af
administrationsbygningenb. Opdaget da jeg kom hjem - sidder
der fortsat 1735.
1 R NATCarlsberg[Jesper Johannes Madsen]
 
Tur ned af gågaden og omkring domkirken.
Rundede domkirken
RLL, CC, UJ
1 OFRoskilde[Erik Groth-Andersen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Ølsemagle Revle[Svend Aage Linderström]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet. Isfrit og perioder med let regn.
5 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Obs. fra Fugletårnet.
2 RRamsømagle Sø (Brordrup Mose)[Tony Allan Frederiksen]
Høgeugle (SU) (Surnia ulula):
 
Den rettede sig op, da en større fugl fløj
over. Det var så en måge.
1 RKongelunden (skovområdet del 1-4)[Karsten Busk Laursen]
 1 RKongelunden del 2 (NØ-del af skoven)[Michael Køie Poulsen]
 
+ 12
1 RKongelunden del 3 (SØ-del af skoven)[René Fokdahl]
Skovhornugle (Asio otus):
 
Tak til David Collinge for at vid´se hvor de sad.
3 RKøge Lystbådehavn[Per Aarkrog]
 3 R NATKøge Lystbådehavn[Tony Allan Frederiksen]
 
TA
1 RKøge Lystbådehavn[Jørgen Hulbæk Christiansen]
 
øst enden af i den v. fyretræslaghegn nemt at
finde
2 RKøge Lystbådehavn[David B. Collinge]
 2 R NATSolrød Strand[Svend Aage Linderström]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 
Revlen rundt, stadig mange småsøer og pytter
efter oversvømmelsen
nordspidsen
4 RØlsemagle Revle[Svend Aage Linderström]
 
mulivis 3
2 RØlsemagle Revle[David B. Collinge]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RGanløse Ore[Gorm Vognsen Jensen]
Bjerglærke (Eremophila alpestris):
 2 RKongelundsstranden (del 1-3)[Steffen S. Nielsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
TA
1 RKøge Lystbådehavn[Jørgen Hulbæk Christiansen]
 
Rensningsanlægget.
1 RGadstrup Mose[Tony Allan Frederiksen]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 1 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Annette Friis]
 
Skensved Å.
1 RNavrbjerg[Tony Allan Frederiksen]
Spætmejse, Lysbuget (europaea) (Sitta europaea europaea):
 2 RUdløbet[Carl Bohn]
Sortkrage x Gråkrage (hybrid) (Corvus corone x C. cornix):
 
Mellemtårnet 725 - 820 og 1750 - 1920.
1 RKlydesøreservatet, Vestamager[Karsten Busk Laursen]
Ravn (Corvus corax):
 
mindst 7, nogle "sang" anderledes end de
sædvanlige "bøvs"
7 REremitagesletten[Peter Simonsen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 35 FUFiremileskoven[Jan W. Badura]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 10 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Annette Friis]
Snespurv (Plectrophenax nivalis):
 
Mellemtårnet 725 - 820 og 1750 - 1920.
25 RKlydesøreservatet, Vestamager[Karsten Busk Laursen]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Lille Skensved[Tony Allan Frederiksen]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
Opflyvende for enden af Åen hvor der lidt
rørskov
1 RBækkebro[Ivan Olsen]
 
Kun obs fra Pøleås udløb.
DOF-arrangement Ørnens Dag.
BF + JL + BoJ + flere
1 RArresø øst (IBA 106 del 1)[Per Quaade]
Canadagås (Branta canadensis):
 
Ullerødvej til Gammel Strandvej over
Lyngebækgård.
194 FUNivå, Lyngebækgård-området[Karsten Winding]
Canadagås x Grågås (hybrid) (Branta canadensis x Anser anser):
 
Ullerødvej til Gammel Strandvej over
Lyngebækgård.
7 FUNivå, Lyngebækgård-området[Karsten Winding]
Knarand (Anas strepera):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Nivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
Kun obs fra Pøleås udløb.
DOF-arrangement Ørnens Dag.
BF + JL + BoJ + flere
60 FUArresø øst (IBA 106 del 1)[Per Quaade]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Sjælden skovobs.
JH
1 RNordskoven[Ulla Munch Hansen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Frederiksborg Slot
Ikke adult - men alder ikke bestemt
1 OFHillerød By[Julie W. Broge]
 
1 adult rastend, 1 adult overflyvende og 1 juvenil der blev
jaget væk. De adulte ivrigt kommunikerende
OB
3 RAlsønderup Engsø[Anette Kjærø]
 
Kun obs fra Pøleås udløb.
DOF-arrangement Ørnens Dag.
2 ad.-fugle + 2 juv.
BF + JL + BoJ + flere
4 RArresø øst (IBA 106 del 1)[Per Quaade]
 
Fløj ind fra engene.
JH
1 ADRNordskoven[Ulla Munch Hansen]
 
Ørnens Dag på P-pladsen over Jyllinge
Lystbådehavn
Ca. 200
1 ADREskilsø[Erik Agertoft]
 1 ADREskilsø[Bent Bardtrum]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Set fra Strandpromenaden
På jagt
1 OFEskilsø, farvandet omkring[Torben Juul Hansen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Frederiksborg Slot
Opholdte sig på samme gesims som tidligere
1 ADRHillerød By[Julie W. Broge]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 2 RVaserne[Jakob Engelhard]
Tejst (Cepphus grylle):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Kikhavn[Michael Trasborg]
Skovhornugle (Asio otus):
 6 RHarløse mose[Jørgen Schultz]
Isfugl (Alcedo atthis):
 2 RBækkebro[Ivan Olsen]
 
Kun obs fra Pøleås udløb.
DOF-arrangement Ørnens Dag.
BF + JL + BoJ + flere
1 OFArresø øst (IBA 106 del 1)[Per Quaade]
Lille Flagspætte (Dendrocopos minor):
 2 YF THFrederikslund Skov[Carsten Fog]
 1 YF THVaserne[Carsten Fog]
 1 MFUVaserne[Jakob Engelhard]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Reservatet, Tangen. Normal vandstand.
1 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 2 RGribskov, Strøgårds vang & Tibberup Holme [Vilhelm Dalgaard]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 5 RVaserne[Jakob Engelhard]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 
Ådalen nord for Møllevej.
1 SYNivå Ådal[Karsten Winding]
 
Ullerødvej til Gammel Strandvej over
Lyngebækgård.
1 SYNivå, Lyngebækgård-området[Karsten Winding]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
Små regn/støvregn. Rundt i skoven vest for
Hørsholm Kongevej 
Else
1 FURude Skov m.m.[Jesper Johannes Madsen]
 1 RStrødamområdet og Strødam engsø[Vilhelm Dalgaard]
 
JH
1 FUNordskovsengene[Ulla Munch Hansen]
 
JH
1 FUJægerspris Skydeterræn Øst[Ulla Munch Hansen]
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
252 Nivå Ådal[Karsten Winding]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 
Små regn/støvregn. Rundt i skoven vest for
Hørsholm Kongevej 
Else
8 RRude Skov m.m.[Jesper Johannes Madsen]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Obs fra Draget, Reersø
TS
15 RMusholm Bugt[Lars Rudfeld]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
DOF-arrangement. Diset og ca.6 gr., ikke nogen ørne
ved centret.
set af en flok fuglekiggere da den fløj ud fra
skjulet og blev væk igen i rørskoven. Ikke
genfundet.
Jens Boesen, Rolf Lehrmann, Jette Reeh og Ørnens D
1 RMaderne[Jette Hallig]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Engareal sydvest for Halleby Ore
TS
1 RLille Åmose - Øst[Lars Rudfeld]
 1 FUTamosen[John Steffensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Engareal sydvest for Halleby Ore
TS
38 RLille Åmose - Øst[Lars Rudfeld]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 70 FUEnge ved Sidinge Fjord[Uffe Mynster]
Sædgås (Anser fabalis):
 13 FUEnge ved Sidinge Fjord[Uffe Mynster]
Blisgås (Anser albifrons):
 
Engareal sydvest for Halleby Ore
TS
90 RLille Åmose - Øst[Lars Rudfeld]
 83 RNakke Øst[Jørgen Scheel]
 16 RNakke Syd[Jørgen Scheel]
Canadagås (Branta canadensis):
 90 FUEnge ved Sidinge Fjord[Uffe Mynster]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
Engareal sydvest for Halleby Ore
TS
1200 RLille Åmose - Øst[Lars Rudfeld]
 2000 FUBorreby Gods´ marker[Bo Hansen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
TS
130 RVejlen, Reersø[Lars Rudfeld]
Spidsand (Anas acuta):
 
TS
106 RVejlen, Reersø[Lars Rudfeld]
Hvinand (Bucephala clangula):
 150 FUSidinge Fjord[Uffe Mynster]
Rød Glente (Milvus milvus):
 5 OFLille Åmose - Øst[Magnus Bang Hansen]
 
TS
2 OFKattrup Skovdistrikt[Lars Rudfeld]
 2 RTågerup[Jette Pedersen]
 2 OFStenhus Vænge[Steen Flex]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Omkring reden på Magleholm
2 RSkarresø NV[Steen Flex]
 3 OFTamosen[John Steffensen]
 1 IMMRTystrup Sø/ Kongskilde[Christian Glahder]
 
Boligbirding
B35
1 ADOFVigersted By[Helle Jørgensbye]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 FADRTamosen[John Steffensen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 
TS
10 RDraget, Reersø[Lars Rudfeld]
Storspove (Numenius arquata):
 
TS
77 RVejlen, Reersø[Lars Rudfeld]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
En stor flok fløj rundt ved sivene nær p-plads
Høm Mølle. De samles her om aftenen. 8-10
Bjergvipstjerter fløj omkring.
8 R NATHøm Mølle[Henning Larsen]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 1 RØresø Mølle[Steen Flex]
 1 RØresø Mølle[Magnus Bang Hansen]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
Nærmeste lokalitet. 
Set i alleen på Selchausdalvej
TS
1 RFrendved Vænge[Lars Rudfeld]
 1 RTamosen[John Steffensen]
Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes):
 
Obs af Sven Aa Hansen
Sven Aa Hansen oplyser til mig at han i dag har fundet
resterne af nøddekrigen (se foto som er taget af
Sven). Resterne af fuglen blev fundet i dens
'kerneområde'. 
0 DØDKalundborg Klosterskov[Jesper Johannes Madsen]

    DOF-STORSTRØM  
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Tilflyvende fra nord og landede på Tystrup
sø-siden af tangen mellem Tystrup og Bavelse
søer. 
TS
1 RTystrup Sø, sydlige del[Lars Rudfeld]
 
Kom flyvende fra den nordlige del af søen og gik ned
på tangen mellem søerne
1 RTystrup Sø, sydlige del[Helle Andersen]
 
..gåtur ind bagom Gødstrup Engsø ad
vejen mlm Gødstrup Engsø/Porsmose;
desværre blev jeg stoppet af tværgående
kanal midtvejs grundet meget for høj vandstand til
passage...; havde efterflg håbet på, at nå
ind fra syd-siden - via Ravnstrup-siden - men nåede
det aldrig, bla fordi jeg efterflg opholdte mig
områder Ø-ligst for Holmegårds Gods og at
der mod aften opstod væsentlig sigtforringelse til
1-2km. (men mange svømmeænder i SV-lige
'lomme', set fra Gødstrup
Engsøvejen; formentlig minimum 300-400
pibeænder, 300-400 gråænder mm....
..R & FU, SV-lige 'lomme' , Gødstrup
Engsø.
1 RGødstrup Engsø[John Faldborg]
 
TPa
1 RHejrede Sø[Anders Wiig Nielsen]
 
TPa
1 RMaribo Søndersø vest[Anders Wiig Nielsen]
 
TPa
1 OFMaribo Søndersø midt[Anders Wiig Nielsen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
TS
420 RGunderslevholm[Lars Rudfeld]
Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) (Anser fabalis fabalis):
 
..størrere flok stod SØ-ligst for socalled
'Ørnelunden', på eng hélt og
aldeles tæt op ad skovdele og i super-læ og i
lavning svære at se fra nogensomhelst andre steder
fra, end at man blot må traske og ud og støve
dem op; jeg kom rundt et skovbryn og lettede dem på
ultra-kort afstand! Super, at se så stor en flok! 
410 RPorsmose[John Faldborg]
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus):
 
.2,14
16 RPorsmose[John Faldborg]
Blisgås (Anser albifrons):
 
TS
175 RGunderslevholm[Lars Rudfeld]
 90 RStoksbjerg[John Faldborg]
 90 FUHoltegård syd for Maribo[Preben Berg]
 
..gåtur ind bagom Gødstrup Engsø ad
vejen mlm Gødstrup Engsø/Porsmose;
desværre blev jeg stoppet af tværgående
kanal midtvejs grundet meget for høj vandstand til
passage...; havde efterflg håbet på, at nå
ind fra syd-siden - via Ravnstrup-siden - men nåede
det aldrig, bla fordi jeg efterflg opholdte mig
områder Ø-ligst for Holmegårds Gods og at
der mod aften opstod væsentlig sigtforringelse til
1-2km. (men mange svømmeænder i SV-lige
'lomme', set fra Gødstrup
Engsøvejen; formentlig minimum 300-400
pibeænder, 300-400 gråænder mm....
65 RGødstrup Engsø[John Faldborg]
 
..marker SV f/Gods; ind mod højmosen
25 RHolmegård Gods[John Faldborg]
 
TPa
211 RSlambassiner ved Savnsøvig[Anders Wiig Nielsen]
Grågås (Anser anser):
 
TS
700 RGunderslevholm[Lars Rudfeld]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
TS
2200 RGunderslevholm[Lars Rudfeld]
 
..minimum; nok snarere 10-12. Vårsædmarker syd
for Holmegårds Gods (ned mod Holme Olstrup) mlm
Holmegaardsvej og Jydebæk V f/Ravnstrup...
10000 RHolmegård Gods[John Faldborg]
Pibeand (Anas penelope):
 350 RBroksø Enge[Bo Tureby Hansen]
 
..Vejr:..SV-lig 7-8m/s, overskyet, regn, dis, sigt 5-(6)km.,
+4-5grader. Fra Fedgaarden, kortere regnvejrsgåtur med
fokus på SV-markerne og fjordsiden syd..
450 RFeddet[John Faldborg]
Knarand (Anas strepera):
 
TPa
16 RHejrede Sø[Anders Wiig Nielsen]
 12 FUHelgenæs Teglværksgrave[Svend Erik Jessen]
 
TPa
28 RMaribo Søndersø vest[Anders Wiig Nielsen]
Krikand (Anas crecca):
 
TPa
130 RSlambassiner ved Savnsøvig[Anders Wiig Nielsen]
Rødhovedet And (Netta rufina):
 
Tjahh... Stor fed and, med rødt puffy hoved.
Når der nu skal indtastes noget...
TPa
1 MRHejrede Sø[Anders Wiig Nielsen]
Troldand (Aythya fuligula):
 2400 FUHelgenæs Teglværksgrave[Svend Erik Jessen]
 
TPa
1750 RSlambassiner ved Savnsøvig[Anders Wiig Nielsen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
TPa
54 RMaribo Søndersø vest[Anders Wiig Nielsen]
 
TPa
22 RMaribo Søndersø midt[Anders Wiig Nielsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
TPa
120 RLangø (landsby og havn)[Anders Wiig Nielsen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
Obs. under arrangemnt Ørnens dag.
Overvejende hanner.
54 RGuldborgsund, syd, del 1: Bredningen Nord[Benny Steinmejer]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
TS
1 OFTystrup Sø, nordlige del[Lars Rudfeld]
 
ses fra P-pladsen
2 RÅlebæk Strand[Anders Prehn]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
TS
2 Tystrup Sø, nordlige del[Lars Rudfeld]
 
1 ad. og 1 juv (2k?)
TPa
2 RMaribo Søndersø vest[Anders Wiig Nielsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
..gåtur ind bagom Gødstrup Engsø ad
vejen mlm Gødstrup Engsø/Porsmose;
desværre blev jeg stoppet af tværgående
kanal midtvejs grundet meget for høj vandstand til
passage...; havde efterflg håbet på, at nå
ind fra syd-siden - via Ravnstrup-siden - men nåede
det aldrig, bla fordi jeg efterflg opholdte mig
områder Ø-ligst for Holmegårds Gods og at
der mod aften opstod væsentlig sigtforringelse til
1-2km. (men mange svømmeænder i SV-lige
'lomme', set fra Gødstrup
Engsøvejen; formentlig minimum 300-400
pibeænder, 300-400 gråænder mm....
..3 FU stortset samlet, umiddelbart V f/Gødstrup
Engsø..
3 BR FUGødstrup Engsø[John Faldborg]
 
TPa
1 FFUSlambassiner ved Savnsøvig[Anders Wiig Nielsen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
TPa
1 OFVindeholme Skove, Vesterskov, Lindeskov, Eg...[Anders Wiig Nielsen]
Trane (Grus grus):
 2 SYBroksø Enge[Bo Tureby Hansen]
 
..første gang jeg ser tranedans i DK; par kom
flyvende hélt lavt - med stacatto-vingeslag og
landede i randzonen mlm dyrkede marker og mose-dele N-ligst
for Suså/Jydebæk lidt NV f/Stoksbjerg (set blot
et par hundrede meter fra mig, fra Stoksbjergvej op imod
Skuderløse); vdv dansen på mest suværene
vis i de 6-8 minutter hvor jeg opholdte mig - og
formentligen fortsat - og hvor hannen bla samlede - vistnok
- en majskolbe op og smed den op i luften. Lidt kort flyven
rundt , stadig med de her typiske stacatto-vingeslag eller
hvad vi skal kalde det?. Fedt!
2 THStoksbjerg[John Faldborg]
Ringdue (Columba palumbus):
 
TS
1600 RGunderslevholm[Lars Rudfeld]
 
..gåtur ind bagom Gødstrup Engsø ad
vejen mlm Gødstrup Engsø/Porsmose;
desværre blev jeg stoppet af tværgående
kanal midtvejs grundet meget for høj vandstand til
passage...; havde efterflg håbet på, at nå
ind fra syd-siden - via Ravnstrup-siden - men nåede
det aldrig, bla fordi jeg efterflg opholdte mig
områder Ø-ligst for Holmegårds Gods og at
der mod aften opstod væsentlig sigtforringelse til
1-2km. (men mange svømmeænder i SV-lige
'lomme', set fra Gødstrup
Engsøvejen; formentlig minimum 300-400
pibeænder, 300-400 gråænder mm....
1000 RGødstrup Engsø[John Faldborg]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
..samme som noteret under Gødstrup Engsø; se
evt bem hér!
1 OFPorsmose[John Faldborg]
 
..gåtur ind bagom Gødstrup Engsø ad
vejen mlm Gødstrup Engsø/Porsmose;
desværre blev jeg stoppet af tværgående
kanal midtvejs grundet meget for høj vandstand til
passage...; havde efterflg håbet på, at nå
ind fra syd-siden - via Ravnstrup-siden - men nåede
det aldrig, bla fordi jeg efterflg opholdte mig
områder Ø-ligst for Holmegårds Gods og at
der mod aften opstod væsentlig sigtforringelse til
1-2km. (men mange svømmeænder i SV-lige
'lomme', set fra Gødstrup
Engsøvejen; formentlig minimum 300-400
pibeænder, 300-400 gråænder mm....
..først HØ; siden kom den drønende
på tværs fra Gødstrup Engsø-siden
og forbi mig helt lavt på 2 meters afstand, via
tværgående kanal mlm Gødstrup
Engsø og Porsmosen og videre langs denne kanal udi
Porsmosen....
1 OFGødstrup Engsø[John Faldborg]
 1 FUNakskov Indrefjord[Svend Erik Jessen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
..Vejr:..SV-lig 7-8m/s, overskyet, regn, dis, sigt 5-(6)km.,
+4-5grader. Fra Fedgaarden, kortere regnvejrsgåtur med
fokus på SV-markerne og fjordsiden syd..
5 RFeddet[John Faldborg]
Allike (Corvus monedula):
 900 RPorsmose[John Faldborg]
Gråkrage (Corvus cornix):
 275 RPorsmose[John Faldborg]
Ravn (Corvus corax):
 
..24 set samlet; måske et par stykker flere...
24 RStoksbjerg[John Faldborg]
 
..gåtur ind bagom Gødstrup Engsø ad
vejen mlm Gødstrup Engsø/Porsmose;
desværre blev jeg stoppet af tværgående
kanal midtvejs grundet meget for høj vandstand til
passage...; havde efterflg håbet på, at nå
ind fra syd-siden - via Ravnstrup-siden - men nåede
det aldrig, bla fordi jeg efterflg opholdte mig
områder Ø-ligst for Holmegårds Gods og at
der mod aften opstod væsentlig sigtforringelse til
1-2km. (men mange svømmeænder i SV-lige
'lomme', set fra Gødstrup
Engsøvejen; formentlig minimum 300-400
pibeænder, 300-400 gråænder mm....
4 RGødstrup Engsø[John Faldborg]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 9 FUVinstrup[Flemming Rieck]
 2 RGlumsø By[Helle Andersen]

    DOF-BORNHOLM  
Skovhornugle (Asio otus):
 
"Ugletræet", VSV 4 Beaufort, Let regn og
tågedis. 
Udflyvning fra dagrasteplads i angivne tidsrum.
GJu
6 R[Jens Lund Hansen]

    DOF-FYN  
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Sad kortvarigt i træ.
1 RSollerup[Kristian Birchvald Jensen]
 1 RSollerup[Finn Just Christensen]
[Sortsvane] (Cygnus atratus):
 
SWC
1 RVejlen - Tåsinge[Kristian Birchvald Jensen]
 
Sammen med knopsvaner
1 FUHavn v/Vejlen[Helle Suadicani]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 650 RHessum[Ella Mikkelsen]
 900 FUHessum[Dieter Maaszen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
Samlet tælling for flere marker nordøst
forKrogsbølle Kirke
230 RKrogsbølle[Kresten Madsen]
 69 RNy Gesinge[Poul Vestergård Rasmussen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
Samlet tælling for flre marker nordøst for
Krogsbølle Kirke.
1530 RKrogsbølle[Kresten Madsen]
Rødhalset Gås (Branta ruficollis):
 
Set fra Udflyttervej 20.
1 FUNy Gesinge[Helle Suadicani]
 
Set fra vej 
1 FUNy Gesinge[Finn Just Christensen]
 
Samme fugl som set forgående dage
1 RNy Gesinge[Poul Vestergård Rasmussen]
 
Først ikke at se, men efter et stykke tid genfandt
Hans Ægidius fuglen på marken på den
sydlige side af Udflyttervej lige foran en vindmølle.
Flot gammel fugl
SWC, HÆG. OHJ, CGJ
1 ADRNy Gesinge[Kristian Birchvald Jensen]
Pibeand (Anas penelope):
 250 RØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Ella Mikkelsen]
 
adoffyntur ,begynertur med 9 deltager .
270 FUØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Dieter Maaszen]
Knarand (Anas strepera):
 46 RSøen, Valdemarsslot[Kristian Birchvald Jensen]
Spidsand (Anas acuta):
 14 RØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Ella Mikkelsen]
Skeand (Anas clypeata):
 14 RØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Ella Mikkelsen]
 
adoffyntur ,begynertur med 9 deltager .
12 FUØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Dieter Maaszen]
Taffeland (Aythya ferina):
 300 RSøen, Valdemarsslot[Kristian Birchvald Jensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 2500 RSøen, Valdemarsslot[Kristian Birchvald Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
I træerne Ø for søen Ø for vejen.
Diset men synes at se, at begge har helt gult næb.
2 REnge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Søren G. Nielsen]
 2 RHolckenhavn Fjord[Peter Pelle Clausen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Ølundgårds og Lammesø Inddæmning[Ella Mikkelsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
adoffyntur ,begynertur med 9 deltager .
3 Ølundgårds og Lammesø Inddæmning[Dieter Maaszen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Lindkær v/Ravnholt[Gunnar Jørgensen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
+1540-1600
1 BR FULundegård[Søren G. Nielsen]
 1 BR RSandholt[Leif Kristensen]
 1 FFUFirtalsstrand & Mellemstykket[Ella Mikkelsen]
 
Begyndertur
1 FUFirtalsstrand & Mellemstykket[Dieter Maaszen]
Storspove (Numenius arquata):
 50 RØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Ella Mikkelsen]
 
adoffyntur ,begynertur med 9 deltager .
59 FUØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Dieter Maaszen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 OFKerteminde Fj.& Kertinge Nor[Niels Peter Utzon]
 1 SYRyslinge[Palle Bo Larsen]
 
anne-Dorte Rasmussen
1 THVornæs Skov[Poul Vestergård Rasmussen]
 1 SYSkovparken, Nyborg[Eske Frank Morthensen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 FUCaroline Amalielund[Susanne Rørdam Skov]
Ravn (Corvus corax):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Lindkær v/Ravnholt[Gunnar Jørgensen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 50 RStrib[Erik Busk]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 
6440BN
1 FURømødæmningen[Kjeld Hansen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6440BN
293 Ballum Enge[Kjeld Hansen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
6440BN
500 FUBallum Enge[Kjeld Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6440BN
480 Astrup Forland[Kjeld Hansen]
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 7 RSønderborg Lufthavn[Svend Ove Jensen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
6440BN
1100 FUBallum Forland[Kjeld Hansen]
Pibeand (Anas penelope):
 
6440BN
1200 RBallum Forland[Kjeld Hansen]
Spidsand (Anas acuta):
 
6440BN
300 FURømødæmningen[Kjeld Hansen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Møj vejr. Diset og regn. 4-5 sigt. Ingen opklaring og
derfor tidlig hjem. Lidt var der da. En smut tur til nakken
om eftermiddagen gav kun lidt fugle . Stadig meget diset og
småregn. Øv. 
Lavt over engen i regn vejr. Den var vel sulten. 
1 OFTontoft Nakke[Dennis Martinek Langholz]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Ørnens Dag - 100 deltagere
1 ADRSlivsø, Hoptrup[Helle Regitze Boesen]
 1 RSlivsø, Hoptrup[Gert Fahlberg]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
6440BN
1 FFUBallum Enge[Kjeld Hansen]
 
Obs fra bil.
Over mark 300 m vest for Søvang.
6400OT
1 MFUSøvang, Østerhøjst[Gerd Bonnesen]
 1 MFUHøgslund - Kongsbjerg[Harry Antonisen]
Trane (Grus grus):
 
Småregn og tåget. Den firkantede sø nord
for rundkørslen. Obs fra bil.
SV retning.
6400OT
2 OFUge[Gerd Bonnesen]
 
Par
Gurli
2 FUSølsted Mose[Harry Antonisen]
 2 YFVesterhede[Harry Antonisen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
6440BN
1000 OFHelm Odde Marsk, Rømø[Kjeld Hansen]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 
Trampet op
2 FUHønning Plantage[Aleks Lund]
Storspove (Numenius arquata):
 
6440BN
500 FUBallum Forland[Kjeld Hansen]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 1 REmmerlev Kyst[Else Marie Jespersen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Ørnens Dag - 100 deltagere
ved kanalen
1 OFSlivsø, Hoptrup[Helle Regitze Boesen]
 1 RSlivsø, Hoptrup[Gert Fahlberg]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Møj vejr. Diset og regn. 4-5 sigt. Ingen opklaring og
derfor tidlig hjem. Lidt var der da. En smut tur til nakken
om eftermiddagen gav kun lidt fugle . Stadig meget diset og
småregn. Øv. 
På mark bag ved strangeng
206 RTontoft Nakke[Dennis Martinek Langholz]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 23 FULangdel[Egon Iversen]
Fyrremejse (Poecile montana):
 2 FUSønderby, Vesterlindet[Jesper Leegaard]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Ørnens dag
IMB
3 RFilsø, Langodde[Gert Brosbøl]
Hvinand (Bucephala clangula):
 
Ørnens dag
IMB
100 RFilsø, Mellemsø[Gert Brosbøl]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
Ørnens dag
IMB
6 RFilsø, Mellemsø[Gert Brosbøl]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Ørnens dag
IMB
1 RFilsø, Langodde[Gert Brosbøl]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
Set og hørt
1 RNørholm Skov[Peter Rasmussen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 10 ROksbøl By (Varde)[Thomas Ankersen Georgsen]
 3 RGrindsted By (Billund)[Flemming Petersen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
Ørnens dag
IMB
150 RFilsø, Langodde[Gert Brosbøl]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 8 RGrindsted By (Billund)[Flemming Petersen]

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Vindstille, overskyet, periodisk finregn i luften
Klosterkær.
1 FUKlostermølle[Jes Sig Andersen]
 1 FUKlostermølle[Henrik Stenholt]
 1 FUKlosterkær[Jens Muff Hansen]
Pibesvane (Cygnus columbianus):
 2 FUAsløkke[Ib Gundelach]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
På vej om til glenterne
På vintersæd, mark ovenfor og modsat
renseanlægget
38 FUÅstruplund[Jes Sig Andersen]
 
Mark med vintersæd.
127 FUPurup[Jens Erik Knudsen]
 73 FUAsløkke[Jens Zeeberg]
 
8 ungf.På hveden
57 FUAsløkke[Ib Gundelach]
Blisgås (Anser albifrons):
 28 OFHjarnø[Jens Zeeberg]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
gik ned på engen, måske flere
30 RBrigsted (landarealer)[Jens Gregersen]
 50 FUHjarnø[Jens Zeeberg]
Pibeand (Anas penelope):
 255 RHjarnø[Jens Zeeberg]
Knarand (Anas strepera):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Bygholm Enge v. Horsens[Kim Biledgaard]
Krikand (Anas crecca):
 
Diset  og gråt med lidt finregn nu og da, men 7
graders varme, så der var lidt forår i luften
116 FUBygholm Enge v. Horsens[Kim Biledgaard]
Taffeland (Aythya ferina):
 50 RNørrestrand[Lars Nielsen]
Troldand (Aythya fuligula):
 200 FUKlostermølle[Henrik Stenholt]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 5000 RHjarnø[Jens Zeeberg]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 
Fra Strandskoven langs stranden til Bøgehoved og via
remiserne tilbage. Diset
Ene sad på stranden
2 RAshåb[Ib Gundelach]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 113 RHjarnø[Jens Zeeberg]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Overskyet, diset, halvdårlig sigt
En del ufred ved holmen. Først kørte en
bondemand og rumsterede med noget roekuleplast helt ind
under trærne og et kvarter senere, DS jeg var rykket
op på Enggårdsvej, kom der et par jægere
kørende ned fra overnatningspladsen. Kort tid efter
kom de 6 ind og satte sig. Der kan godt have været
flere i ubemærkethed på modsat side, over mod
skydebanen.
6 T NATHonum Mark[Jes Sig Andersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
På Addit siden. Set fra Udsigten.
2 ADRSalten Langsø midtdel[Karen Sander Jensen]
 
Diset  og gråt med lidt finregn nu og da, men 7
graders varme, så der var lidt forår i luften
Lettede fra engen og fløj mod Egebjerg Enge kl 0954,
hvor den skræmte de fleste fugle væk. Kl 1013
vendte den tilbage og fortsatte mod vest efter at have
kredset et par gange
1 4K+RBygholm Enge v. Horsens[Kim Biledgaard]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
hunnen i redekassen, hannen på kanten af bygningen
2 RVejle Havn[Peder Nygaard Nielsen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 112 RHjarnø[Jens Zeeberg]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
200 m neden for Riværket, forsvandt ind i brink
1 RKlostermølle[Jens Muff Hansen]
 
Obs fra fugletårnet og langs kanalen 
1 RKlostermølle[Mogens Larsen]
 1 RKlostermølle[Henrik Stenholt]
 1 RVejle Inderfjord[Peder Nygaard Nielsen]
 
Diset  og gråt med lidt finregn nu og da, men 7
graders varme, så der var lidt forår i luften
1 RBygholm Enge v. Horsens[Kim Biledgaard]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
I skoven lidt neden for Riværket
1 RKlostermølle[Jens Muff Hansen]
 1 MRHaraldskær Fabrik, Vejle Ådal[Allan Bech]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 100 TAsløkke[Jens Zeeberg]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Gyllebeh.
2 FUNøttrup[Ib Gundelach]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 
Kun langs åen. Minus 30 cm vand i stryget 
2 RBygholm Park[Lars Nielsen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Klostermølle[Mogens Larsen]
 4 FUKlostermølle[Henrik Stenholt]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 
Obs fra fugletårnet og langs kanalen 
3 SYKlostermølle[Mogens Larsen]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
Vindstille, overskyet, periodisk finregn i luften
Sad sammen i en af de store elle langs søbreden.
Skræmt op af fuglekikker. Fløj hver til sit.
Den ene landede i toppen af elletræerne
nedstrøms på modsat side af åen. Den
anden fløj mod syd langs søbreden og blev
senere spottet på toppen af en jernpæl.
2 RKlostermølle[Jes Sig Andersen]
 
Set fange og dræbe en Markmus...
1 FUKlostermølle[Henrik Stenholt]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
37 Bygholm Enge v. Horsens[Kim Biledgaard]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
Fra Strandskoven langs stranden til Bøgehoved og via
remiserne tilbage. Diset
130 + 20- vel 10 pct gråsisken imellem
150 FUAshåb[Ib Gundelach]
 
Diset  og gråt med lidt finregn nu og da, men 7
graders varme, så der var lidt forår i luften
Flok
160 RBygholm Enge v. Horsens[Kim Biledgaard]
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 20 RNørrestrand[Lars Nielsen]

    DOF-VESTJYLLAND  
Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus):
 
Ørnens dag
kom flyvende lavt over vandet fra Skænken Sø,
landede og dykkede flere gange og forsvandt ind bag sivene
1 FUHestholm, Øster[Jens Hasager Kirk]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Ørnenes Dag
LEA
3 FUPræstholm[Poul Erik Jeppesen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
Ørnens dag
75 FUTarm Kær[Jens Hasager Kirk]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Ørnenes Dag
LEA
2 TPræstholm[Poul Erik Jeppesen]
 1 RHestholm Midt[Jens Hasager Kirk]
Trane (Grus grus):
 
Flæj i lav højde fra øsø mod vnv
1 OFVenner Å og Ådal[Arne Skovgaard Juhl]
Huldue (Columba oenas):
 
Hjørnet af Kystvej/Skelmosevej
HIHA
1 RVest Stadil Fjord[Jens Ballegaard]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RVegen Å og Ådal[Henning With Jensen]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 
KOm flyvende og satte i toppen af høj gran.
20 RBorbjerg Plantage[Leif Novrup]
 
i min forhave
Landede kortvarigt i mit birketræ
10 RSevel[Leif Novrup]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
HIHA
1 RVest Stadil Fjord[Jens Ballegaard]

    DOF-ØSTJYLLAND  
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
Lis
155 FULindkær[Helge Mølbach Sørensen]
 
Inkl. enge/marker øst for til Svinget.
280 RAlbæk Enge/Fællederne RdsFj.[Lars Tom-Petersen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
Inkl. enge/marker øst for til Svinget.
Min-tal - de stod langt ude og let skjult.
50 RAlbæk Enge/Fællederne RdsFj.[Lars Tom-Petersen]
[Mandarinand] (Aix galericulata):
 
Småregn.
1 RRugård Gods[Kurt Jensen]
Knarand (Anas strepera):
 1 MRMørke Kær[Flemming H. Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
CBS
3 Egå Engsø[Leo L. Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LLH
3 Egå Engsø[Carsten Søndergaard]
Spidsand (Anas acuta):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
CBS
9 Egå Engsø[Leo L. Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LLH
9 Egå Engsø[Carsten Søndergaard]
Taffeland (Aythya ferina):
 
Småregn.
136 RStubbe Sø[Kurt Jensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
CBS
290 REgå Engsø[Leo L. Hansen]
 
LLH
290 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
Lis
550 RTange Sø[Helge Mølbach Sørensen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
21 Stubbe Sø[Kurt Jensen]
 7 OFMossø[Bjarne Golles]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 OFHadbjerg by/agerland[J. P. Ringtved Andersen]
 1 RHvilsager by/agerland[Flemming H. Nielsen]
 1 OFBendstrup ved Termestrup (Syddjurs)[Flemming H. Nielsen]
 1 OFSortesø Skanderborg[Emil Skovgaard Brandtoft]
 
Fløj forholdsvis lavt over Djurslandmotorvejen.
1 OFVirup Skov[Kurt Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 OFSmørmose ved Ringsø[Maiken Theodorsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Mossø[Bjarne Golles]
 1 OFSortesø Skanderborg[Colin Watson]
 
På Addit siden. Set fra Udsigten.
2 ADRSalten Langsø midtdel[Karen Sander Jensen]
 
CBS
2 ADREgå Engsø[Leo L. Hansen]
 
LLH
2 ADREgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
På østøen
2 ADREgå Engsø[Ole Sørensen]
 
Set i tidsrummet kl 15 - 15 30 Lignede en adult fugl.
1 RStorskov ved Brabrand Sø[Bjarne Golles]
 
en ad og en 4 K den sidste halve time sad de i
løvtræer på den anden side af
næsset.
Ørnenes dag
2 RTange Sø[Finn Andersen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Lis
1 FOFVissing Engsø[Helge Mølbach Sørensen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Århus Havn omkring Dokk1 og foderstoffirmaerne
1415-1450, Århus Østhavn 1455-1530.
Ingen set omkring skorstenene ved forderstoffiemaerne
nær Dokk 1. En ad sad på udluftnigskanal
på taget af DLG-bygningen på Østhavnen.
Den forsvandt hurtigt. Blev set igen sidde på toppen
af en kran, hvorfra den tog en tur ind over duerne på
taget af Scanola, uden dog at jage dem, for så at
vende tilbage sin kran.
Lissi Skriver
1 ADRÅrhus Havn[Allan Janniche]
 
Opdaget på den hvide DLG-skorsten. Herefter
fløj den over på Østhavnen, forsvandt
bag DLG-bygningen og kunne ikke genfindes.
1 RÅrhus Østhavn[Inger & Ivan Zink-Nielsen]
 1 ADRÅrslev Engsø[Bjarne Golles]
 
På den første højspændingsmast
nord for Skibbyvej
Lissi Skriver
1 ADRÅrslev Engsø[Allan Janniche]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Småregn.
3 RStubbe Sø[Kurt Jensen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
Småregn.
Andedammen.
1 ADRGrenå Havn[Kurt Jensen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 OFMossø[Bjarne Golles]
 
CBS
2 REgå Engsø[Leo L. Hansen]
 
LLH
2 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
Lis
1 RBidstrup Gods[Helge Mølbach Sørensen]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 25 OFMols Bjerge[Kim Mouritsen]
 25 RDrostrup Mose v. Dr. Gårde[Dan Blohm]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 1 RRosenholm Slot, Park og jorde[Flemming H. Nielsen]
 
I tilløbet til Giber å.
1 FUBeder[Lars Gabrielsen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
1 sy
3 RØstrup Skov[Lars Tom-Petersen]
Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes):
 
begge fugle hørt og set rigtigt godt.
2 RStore Hjøllund Plantage[Tonny Ravn Kristiansen]
Ravn (Corvus corax):
 15 RHvilsager by/agerland[Flemming H. Nielsen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 30 FUBeder[Esben Stubbe Østergaard]
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 25 RStubbe Enge øst for Stubbe[Kurt Jensen]
 
CBS
75 REgå Engsø[Leo L. Hansen]
 
LLH
75 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 40 OFEgå Engsø[Ole Sørensen]
 
Søen rundt til fods. 3 kajakker langs
Stavtruphalvøen og nord om Mågeøen mod
øst kl. 1005 jager 5 troldænder og én
stor skallesluger på vingerne. Ved Dødeå
er engene syd for Dødeeå-broen slået, og
det afhøstede ligger i to store bunker.
Forhåbentlig slås den nordøstlige eng
også. Endelig er der sket noget for
Dødeåengene, og med mere vand den kommende tid
tegner det godt for rastende svømmeænder og
forhåbentlig også vadefugle senere på
foråret.
Lissi Skriver
20 OFBrabrand Sø[Allan Janniche]
Stor Gråsisken (Acanthis flammea):
 
Søen rundt til fods. 3 kajakker langs
Stavtruphalvøen og nord om Mågeøen mod
øst kl. 1005 jager 5 troldænder og én
stor skallesluger på vingerne. Ved Dødeå
er engene syd for Dødeeå-broen slået, og
det afhøstede ligger i to store bunker.
Forhåbentlig slås den nordøstlige eng
også. Endelig er der sket noget for
Dødeåengene, og med mere vand den kommende tid
tegner det godt for rastende svømmeænder og
forhåbentlig også vadefugle senere på
foråret.
Elletræer og græs/søbred ved
bådpladsen vest for Hovgården
Lissi Skriver
80 FUBrabrand Sø[Allan Janniche]

    DOF-NORDVESTJYLLAND  
Skestork (Platalea leucorodia):
 
Enlig skestork i tågen.
1 RPytodde[Jens Jensen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
På kartoffelstub lige v.f. byen.
130 RTindbæk[Thorkil Brandt]
Sædgås (Anser fabalis):
 123 RBallerum, søer ved[Jørgen Vigstrup]
Blisgås (Anser albifrons):
 8 FUIstrup[Steen Vester Pedersen]
 148 RBallerum, søer ved[Jørgen Vigstrup]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Lis
550 RTange Sø[Helge Mølbach Sørensen]
Bjergand (Aythya marila):
 
Ørnenes dag
2 FFUTange Sø[Finn Andersen]
Havlit (Clangula hyemalis):
 
Ud for kanalen sammen med Blishøns
Ørnenes dag
1 FFUTange Sø[Finn Andersen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
1 han + 1 hun
Lis
2 RTange Sø[Helge Mølbach Sørensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
en ad og en 4 K den sidste halve time sad de i
løvtræer på den anden side af
næsset.
Ørnenes dag
2 RTange Sø[Finn Andersen]
 
Valgte at se efter ørne ved Viskum fordi der holdes
'ørnenes dag' ved Tange sø fra
10-14. Jeg tænkte at hvis jeg ser 2 ved Viskum,
så ringer jeg og checker Tange - Bingo! Fik fat
arrangør Finn Andersen, der netop samtidig stod med
to havørne. Så det ER altså to
forskellige par - Så ved vi det ,-)
Da jeg kom sad begge ørne i det sædvanlige
træ øst v. østsøen. Der holdt de
til i hele obs-perioden kun afbrudt af en lille tur. Jeg
hørte hunnens kalden, så snart jeg rullede
ruden ned. Det blev hun iøvrigt hyppigt ved med i
hele obs-perioden. 12.50-58 Sad de sammen i træet.
Hunnen kaldte meget. 12.58 lettede begge samtidig og
fløj mod vest over østsøen, hvor hunnen
så drejede af og landede på bredden i den
vestlige del af østsøen. Hannen drejede
så også af og gav sig kort til at kredse lavt
over vandet som om den ville fiske, men fløj så
pludselig videre vestpå.  13.01 lettede hunnen og
fløj mod vest. Jeg startede bilen og kørte op
øverst på grusvejen ved kirken for at se, men
inden jeg var ude af bilen kom hannen retur og landede 13.03
i træet igen. Så jeg returnerede også til
min obs-plads ved vejen. Han sad så alene og blev
mobbet meget i 4-5 min af en gråkrage, mens jeg nu
ringede til Finn Andersen ved Tange sø. Yes - han
havde også to ørne. De  var landet kl
12.45. 13.14 Kom hunnen retur og landede i træet hos
hannen og begge fugle kaldte nu meget. Nu sad begge her og
blev mobbet hyppigt af 3 gråkrager mens hunnen
jævnligt kaldte nogle gange bare lige et kald andre
flere gange efter hinanden. 13.44 havde jeg for en gang
skyld lige flyttet håndkikkerten hurtigt ud over
søen og hov - nu var der megen kalden... Ups nu var
hannen i luften hen over hunnen - og det lignede parring,
men det var så ultrakort at jeg vil kalde det et
forsøg. Et parringsforsøg. Nåede lige at
trykke på mit mobil camera i Adaptor på
teleskopet -og fik et ...hmm dokofoto. Hannen landede
hurtigt igen på en gren og hoppede derefter lidt opad
til sin vanligegren. 14:03 Hannen lettede og
"strakte vinger". Den fløj bare lige en bue
(mens hunnen kaldte) og landede så igen på sin
gren...Øv, jeg var ellers klar denne gang ,-) 14.30
forlod jeg obsen. Nu var der mere og mere støvregn og
de sad bar ei træet og drejede hovederne mod hinanden
mens hun kaldte af og til. Hannen har helt hvis hale. Hunne
ikkekridhvid. der er lidt sort inde ved haleroden og
så er der en sort kant yderst på halen - den er
måske ikke helt voksen og kønsmoden?? Jeg
sad også og tænkte på at hvis de havde
tænkt sig at yngle - så sku da da igang med at
samle redemateriale og bygge rede i stedet for at sidde der
og "hygge sig",men de er måske for unge -
elelr mon de har bygget noget et sted?? 
2 ADRViskum[Stinne Aastrup]
Trane (Grus grus):
 
3 par og 2 enlige fugle
8 YFÅlvand Klithede[Else Østergaard Andersen]
 2 OFBallerum, søer ved[Jørgen Vigstrup]
Stor Hornugle (Bubo bubo):
 
Hørt + 10 gange både han og hun.
2 RØ[Tonny Ravn Kristiansen]
Natugle (Strix aluco):
 1 SYØ[Tonny Ravn Kristiansen]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 1 FUFeggeklit, og strandenge ved[Jens Jørgen Pedersen]
 
Den første fløj ud fra dags rastepladsen kl
17.55 og den sidste kl 18.10.
3 R NATØ[Tonny Ravn Kristiansen]
Grønspætte (Picus viridis):
 
Neckelmanns Pl
1 RSkrikes/Neckelmann Plantage[Bent Jensen]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 
Ratende kortvarigt på matriklen
16 RNørresø, Viborg[Per Wessel Buchwald]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 
Ørnens dag
3 RTange Sø, Gudenåcentralen & Energimuseet[Kirsten Krogh Hansen]
 2 FUFaddersbøl Kanaler[Jens Jørgen Andersen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
Neckelmanns Pl
32 RSkrikes/Neckelmann Plantage[Bent Jensen]
Musvit (Parus major):
 
Neckelmanns Pl
22 RSkrikes/Neckelmann Plantage[Bent Jensen]

    DOF-NORDJYLLAND  
Pibesvane (Cygnus columbianus):
 
+ Skallerne
39 RØlands Vejle[Brian Kristensen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
+ Skallerne
2590 RØlands Vejle[Brian Kristensen]
 200 RHelberskov[Leif Nørgaard Schmidt]
 200 RHøgholt[Hans Olav Møller]
 230 RGravlev Sø[Peter Hartoft-Jacobsen]
Sædgås (Anser fabalis):
 
Ida
350 RLille Vildmose[Leif Nørgaard Schmidt]
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus):
 
+ Skallerne
4100 RØlands Vejle[Brian Kristensen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
+ Skallerne
101 RØlands Vejle[Brian Kristensen]
 
Møllesøvej.
Ida
40 RLille Vildmose[Leif Nørgaard Schmidt]
Canadagås (Branta canadensis):
 
+ Skallerne
1500 RØlands Vejle[Brian Kristensen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
+ Skallerne
1470 RØlands Vejle[Brian Kristensen]
 
Ida
80 OFLille Vildmose[Leif Nørgaard Schmidt]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
Ørnens Dag
5 han + 2 hun.
7 RLille Vildmose, Tofte Sø[Tscherning Clausen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 FUStenhøj[Lars Breum Jeppesen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Ida
1 RLille Vildmose[Leif Nørgaard Schmidt]
 
Ørnens Dag
Sad i ca. 15 min. i granerne i Søgranholmen. Hvor de
nåede at parre sig.
2 RLille Vildmose, Tofte Sø[Tscherning Clausen]
 
Ørnens dag
1 FULille Vildmose, De vandfyldte gravebaner[Willy Jørgensen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 MFUØland[Brian Kristensen]
 
Blev mobbet af tårnfalk.
1 MRØlands Vejle[Jens Jensen]
 
+ Skallerne
1 MFUØlands Vejle[Brian Kristensen]
 1 RStore Vildmose[Peter Manstrup]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
+ Skallerne
1 RØlands Vejle[Brian Kristensen]
 
Fløj på et tidspunkt hvor man kunne se de
"3 mørke" felter på undersiden.
Ida
1 RLille Vildmose[Leif Nørgaard Schmidt]
Kongeørn (Aquila chrysaetos):
 
for langt væk til at bestemme alder
1 RManna Mose, Fuglesøerne[Jens Jensen]
 
Hegnsvej i en trætop - som den vist plejer at sidde i.
Ida
1 RLille Vildmose[Leif Nørgaard Schmidt]
 
Ørnens Dag
1 RLille Vildmose, Tofte Sø[Tscherning Clausen]
 
Ørnens dag
Begge fugle sad begge i den sædvanlige stika.
2 RHøstemark Skov[Willy Jørgensen]
 2 RStore Vildmose[Peter Manstrup]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Set rastende på en pæl fra
Møllesøvej.
Ida
1 RLille Vildmose[Leif Nørgaard Schmidt]
Trane (Grus grus):
 
Ida
3 RLille Vildmose[Leif Nørgaard Schmidt]
Gråmåge (Larus hyperboreus):
 
2K fugl igen af racen hyperboreus
1 IMMRGrenen[Rolf Christensen]
Huldue (Columba oenas):
 
Hørt fra Nørlund Skov.
1 YF SYRold Vesterskov[Anders Horsten]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RMåstrup Mose[Hans Olav Møller]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 SYVogn[Hans Olav Møller]
 
To serier hørt... den sidste noget fjernere end den
første. Måske den samme fugl, der bare havde
flyttet sig.
1 RKousbæk[Peter Hartoft-Jacobsen]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 
Ny rekord på matriklen.
70 FUNordby, Skagen[Anders Sydney Jensen]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 1 FUBindslev[Hans Olav Møller]
 
En på hver sin side af Huulmøllevej.
2 RHuul Mølle/Vokslev Kalkværk[Peter Hartoft-Jacobsen]
Ravn (Corvus corax):
 5 OFGærum[Lars Breum Jeppesen]
 8 REjstrup Skov[Dan Blohm]
 
ravnekomsammen.......
58 RVester Korup[Dan Blohm]
Stor Gråsisken (Acanthis flammea):
 
Én kæmpe NØ-trk. flok opdaget 3-4
minutter inden, de ville  nå Grenen
180 OFButterstien[Rolf Christensen]

(2.269 sekunder)