GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 26/09/2016 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
1 ODR RBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
1 ADSDR SØBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Grågås (Anser anser):
 
RR+frue
700 RIshøj Strand: Enge ved Store Vejleås udløb[Leif Sturla Nielsen]
 600 RIshøj Strand: Enge ved Store Vejleås udløb[Birthe Karpfen]
 
140+600 fra fouragering på Gjorslevs marker til rast
på Falsterbo-halvøen (eller evt. på
havet).
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
740 OFBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
RR+frue
79 RIshøj Strand: Enge ved Store Vejleås udløb[Leif Sturla Nielsen]
 74 RIshøj Strand: Enge ved Store Vejleås udløb[Birthe Karpfen]
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
578 VKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
303 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Knarand (Anas strepera):
 
han + 2 hunner
3 RUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Kim Duus]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
14 1KSVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
11:03, han+brun 11:34.
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
3 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
90 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Alle 4 sad i poplerne i den nordlige ende. 2 fouragerede.
4 FUSkenkelsø Sø[Torben Juul Hansen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
8:18, brun 9:36, 11:35.
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
3 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Par holdt til ved klinten 1,5-2 km SØ for havnen. Var
flere gange ude at jage sammen, den ene fik fat i en
indtrækkende Sjagger, som den fik tvunget ned på
vandet kort inden den nåede land. Måske var
Sjaggeren i forvejen svækket, idet den fløj
påfaldende lngsomt ude over vandet. Vandrefalken
samlede den op fra vandet.
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
2 FUBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
31 RKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 3 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
2 RKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
Indflyvning fra bugten.
1000 R NATKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]
Stormmåge (Larus canus):
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
Indflyvning fra bugten.
4000 R NATKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
hørt
RR+frue
1 RIshøj Strand: Enge ved Store Vejleås udløb[Leif Sturla Nielsen]
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
I den lille indsø, tog lige en runde ud på
stranden.
1 RKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
1 TKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 
JHC,CGJ,OHJ,MV,JMP,LIN,AHø.
4 RBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 SVChristianshavn[Troels Leuenhagen Petersen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
3 BR RKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
opdaget på kaldet og efterfølgende set flygtigt
smutte rundt i pilekrattet i mosens sydvesthjørne
1 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 71 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ/LL
16 RIIshøj Strand: Enge ved Store Vejleås udløb[Lars Lindgren]
Sortmejse (Periparus ater):
 
CSG
10 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Gåtur til Vedskølle Å og retur.
70 FUKøge Sydstrand[Tony Allan Frederiksen]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Sule (Morus bassanus):
 2 NVJulebæk Strand[Klaus Flemløse]
Grågås (Anser anser):
 
Set fra Marbæk- og Skallestranden
Estimat . Panikflyvning i alle retninger højt
kaldende
1000 OFLille Rørbæk Enge[Steen Højmark-Jensen]
 
Højlydt kaldende hele morgenen
Storm
500 RMarbæk strand[Steen Højmark-Jensen]
Skeand (Anas clypeata):
 29 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Matriklen
1 BR VFrederikssund[Steen Højmark-Jensen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
Gåtur fra Stenløkken til Sjælsmarkvej 
Mobbet af spurvehøg 
Ehc
1 FOFSjælsø vest[Georg Hoffmann]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Rune, RTJ
1 ADFUBøgeholm Sø[Bo T. Johansen]
 
Alle 4 sad i poplerne i den nordlige ende. 2 fouragerede.
4 FUSkenkelsø Sø[Torben Juul Hansen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
den kom jagende fra øst og fanget insekter på
vejen imens den træk syd vest på !
1 JUVSVHolløse Bredning[Kim Berg]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
den kom jagende fra vest mod øst den fik alle
gæs og ænder på vingerne 
1 1K+Holløse Bredning[Kim Berg]
Huldue (Columba oenas):
 12 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Flyvende langs dæmningen
1 OFGerlev[Mogens Anthon-Larsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 58 THolløse Bredning[Kim Berg]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Storm
2 SMarbæk strand[Steen Højmark-Jensen]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 10 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RTissø, Enge i syd[Jakob Møller]
 5 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
 5 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 85 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
 63 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
Grågås (Anser anser):
 1500 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
 1800 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
Pibeand (Anas penelope):
 500 ROmø Sø[Johannes Bang]
Knarand (Anas strepera):
 19 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
Krikand (Anas crecca):
 58 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
Spidsand (Anas acuta):
 11 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
Skeand (Anas clypeata):
 58 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 3 SVOmø Mose[Johannes Bang]
Rød Glente (Milvus milvus):
 15 RTorsø[Christian Nøhr]
 3 TStigsnæs Skov[Daniel Andersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
De var meget optaget af noget der lå på
græsmarken foran skydetårnet hvor de sloges med
ravnene. 
6 FUØresø Mølle[Christian Nøhr]
 
Fløj mod syd
3 OFTissø vest[Karsten Nilsson]
 
2 ad 1 juv
3 ADRTissø, Enge i syd[Jakob Møller]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
US.
3 Tissø øst ved Selshausdal[Hans Olrik]
 2 ADFUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
JTM
2 VKværkeby Fuglereservat[Jørgen Madsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
JTM
1 RKværkeby Fuglereservat[Jørgen Madsen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 2 RStigsnæsværket[Daniel Andersen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 810 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
 440 RKorevlerne[Jørgen Scheel]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 27 RKorevlerne[Jørgen Scheel]
Sandløber (Calidris alba):
 6 RKorevlerne[Jørgen Scheel]
Dværgryle (Calidris minuta):
 4 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 OFHolbæk Fjord[John Ellebæk]
 1 OFSøer på Magleø, Korsør[Ingvar Brandhøj Kristensen]
 2 FUHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
 3 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
 
JTM
1 RKværkeby Fuglereservat[Jørgen Madsen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 2 OFHovvig, Odsherred[Knud-Erik Andersen]
 6 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
Ravn (Corvus corax):
 10 FUØresø Mølle[Christian Nøhr]

    DOF-STORSTRØM  
Krikand (Anas crecca):
 
JFN
80 RUlvshale Nordstrand[Leif Schack-Nielsen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
JFN
500 RUlvshale Nordstrand[Leif Schack-Nielsen]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Haven Rådyrvænget
Iøvrigt eneste trækkende rovfugl bemærket
over haven i dag!
1 2K+Nyråd[Preben Berg]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
..Sofiendalsvej, i NØ-lig retning.
1 OFHaslev[John Faldborg]
 
.arbejdskørsel fmd/md
..Rådhusvej-V; lavt..
1 OFFaxe By[John Faldborg]
 
..lavt ifbm markarbejde.
2 OFStubberup øst f. Faxe[John Faldborg]
 1 OFHylleholt Skov[John Faldborg]
 
Obs. under arrangement for skole og sammen med Simon D.
3 Gedser Odde[Benny Steinmejer]
 1 SVordingborg, nord for Algade[Henning Gøtz]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
JFN
2 OFUlvshale Nordstrand[Leif Schack-Nielsen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
Obs. under arrangement for skole og sammen med Simon D.
2 Gedser Odde[Benny Steinmejer]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
jagtede en flok små fugle
1 FUSofiedal ved Haslev[Leif Olsen]
 
.arbejdskørsel fmd/md
1 BR SVFaxe By[John Faldborg]
 1 OFUlvshale Nordstrand[Jytte Fuglsang Nissen]
 
JFN
1 OFUlvshale Nordstrand[Leif Schack-Nielsen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
Obs. under arrangement for skole og sammen med Simon D.
1 Gedser Odde[Benny Steinmejer]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Obs. under arrangement for skole og sammen med Simon D.
20 RGedser Odde[Benny Steinmejer]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
Obs. under arrangement for skole og sammen med Simon D.
30 RGedser Odde[Benny Steinmejer]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
Obs. under arrangement for skole og sammen med Simon D.
2 RGedser Odde[Benny Steinmejer]

    DOF-BORNHOLM  
Pibeand (Anas penelope):
 281 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 3 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Over/på nyhøstet kløvermark langs
Rømersvej
5 FUViskeled[Hans Kurt Pedersen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 ADFUDueodde[Henning Lykke Larsen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 7 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 88 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 305 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 55 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Ravn (Corvus corax):
 8 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Over/på nyhøstet kløvermark langs
Rømersvej
4 FUViskeled[Hans Kurt Pedersen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 590 TDueodde[Henning Lykke Larsen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 268 TDueodde[Henning Lykke Larsen]

    DOF-FYN  
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
Vind: NV 4-5 m, senere faldende til 2-3 m. Temp: 15gr,
senere 18 gr. Skydække: 8/8, småregn den
første times tid.
Kom nordfra og rundede spidsen næsten helt inde over
land, og således set meget fint.
2 ADSDR SØSkjoldnæs Fyr[Lars Tom-Petersen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 8 FUBrændegård Sø[Susanne Rørdam Skov]
 6 FUBrændegård Sø[Leif Bisschop-Larsen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 1 FUVejlen - Tåsinge[Arne Bruun]
Grågås (Anser anser):
 600 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 765 RØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Kresten Madsen]
Knarand (Anas strepera):
 52 RVejlen - Tåsinge[Arne Bruun]
 
Obs fra diget og fra V-enden. Andefugle og gæs fik
stort set fred for at blive talt.
27 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Taffeland (Aythya ferina):
 180 RVejlen - Tåsinge[Arne Bruun]
Rød Glente (Milvus milvus):
 3 OFBrændegård Sø[Susanne Rørdam Skov]
 1 OFOtterup[Kresten Madsen]
 25 SDovns Klint[Ella Mikkelsen]
 
MIB
3 TFGulstav Mose[Ella Mikkelsen]
 
Obs fra møllebakken.
1 OFOlde (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 OFBøjden Nor[Leif Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Brændegård Sø[Susanne Rørdam Skov]
 
2 ad + 1 juv
3 RBrændegård Sø[Leif Bisschop-Larsen]
 1 ADOFHaven v/Søby (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
 
Set fra motorvejen
2 OFHøje v/Stenstrup[Per Rasmussen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 7 SDovns Klint[Ella Mikkelsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Fulgtes ad på træk
MIB
2 BR SGulstav Mose[Ella Mikkelsen]
 
Obs fra møllebakken.
1 MSOlde (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 39 SDovns Klint[Ella Mikkelsen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 3 FUBrændegård Sø[Susanne Rørdam Skov]
 4 FUBrændegård Sø[Leif Bisschop-Larsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Keldsnor[Nis Rattenborg]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
Kun obs fra P-øst
26 RKeldsnor[Nis Rattenborg]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 24 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Dværgryle (Calidris minuta):
 
Kun obs fra P-øst
4 RKeldsnor[Nis Rattenborg]
Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea):
 
Kun obs fra P-øst
8 FUKeldsnor[Nis Rattenborg]
Brushane (Calidris pugnax):
 28 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Sejler sp. (Apus sp.):
 
Kort obs fra landevejen mod Skjoldnæs og senere lusk
omkring Søby Camp.
Rolig nu, nok bare en mursejler. Men kun set bagfra blandt
landsvaler, som trak mod fyret. Jeg stoppede for sent for at
tjekke svalerne og opdagede så sejleren, som ikke
havde noget hvidt på sig. Men man kan vel ikke med
hæderligheden i behold indtaste en lidt halvsen
mursejler, som man kun har set piske væk. Ensfarvet
sejler kan således ikke udelukkes, da
størrelsen var svær at vurdere :)  
1 NVSøby (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 FUSandholt[Leif Kristensen]
 
Siddende tæt sammen på de tørre grene i
mosen
MIB
2 RGulstav Mose[Ella Mikkelsen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RVejlen - Tåsinge[Arne Bruun]
Landsvale (Hirundo rustica):
 360 SVDovns Klint[Ella Mikkelsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 RSandholt[Leif Kristensen]
 
Vind: NV 4-5 m, senere faldende til 2-3 m. Temp: 15gr,
senere 18 gr. Skydække: 8/8, småregn den
første times tid.
1 VSkjoldnæs Fyr[Lars Tom-Petersen]
 
Lebymark Ø for Vitsø.
1 OFLeby (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) (Motacilla alba alba):
 350 TDovns Klint[Ella Mikkelsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
MIB
1 FRGulstav Mose[Ella Mikkelsen]
 
Obs fra diget og fra V-enden. Andefugle og gæs fik
stort set fred for at blive talt.
Hannen + 4 1k vbag møllen.
5 YF UFVitsø[Lars Tom-Petersen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 10 FUNoret - Tåsinge[Arne Bruun]
 2 RVejlen - Tåsinge[Arne Bruun]
Bogfinke/Kvækerfinke (Fringilla coelebs/F. montifringilla):
 3000 SDovns Klint[Ella Mikkelsen]
 
Vind: NV 4-5 m, senere faldende til 2-3 m. Temp: 15gr,
senere 18 gr. Skydække: 8/8, småregn den
første times tid.
10-20 % kvæker. Næsten alle trak på den
halve time fra ca. 7.30 til 8.00 i småregn.
Trækretning mellem SV og NV.
1170 TSkjoldnæs Fyr[Lars Tom-Petersen]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 27 FUBundsø[Kaj Abildgaard]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 7 FUBundsø[Kaj Abildgaard]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 210 RBundsø[Kaj Abildgaard]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
i den vestlige ende
10 FUBundsø[Kaj Abildgaard]
Grågås (Anser anser):
 1600 RBundsø[Kaj Abildgaard]
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 1 RBundsø[Kaj Abildgaard]
 63 FUKlattrup Grusgrav[Kjeld Hansen]
Knarand (Anas strepera):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
23 Varnæs Storemose[Kjeld Hansen]
 21 FUBundsø[Kaj Abildgaard]
Skeand (Anas clypeata):
 65 FUBundsø[Kaj Abildgaard]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RWR +1
86 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Sule (Morus bassanus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RWR +1
81 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Sommerhushaverne N fro vogterhuset
set på lang afstand samme sted som den har holdt til
de sidste dages tid
MKH, IBJ
1 RSkallingen[Mark Hammond]
 1 RJedsted Forland[Svend Anker Schwebs]
 1 RVilslev Forland[Jørgen Hjorth Jensen]
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 10 FUAllerup[Finn Madsen]
Krikand (Anas crecca):
 210 RSneum Digesø[Svend Anker Schwebs]
Spidsand (Anas acuta):
 95 RSneum Digesø[Svend Anker Schwebs]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RWR +1
5 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
I adstadigt tempo kredsende i ssv retning.
1 OFAllerup[Finn Madsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFSneum Digesø[Svend Anker Schwebs]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
helt gult næb og grå  hoved . fløj senere
lidt syd på og satte sig på en af tuerne
på vaden. kunne ikke rigtig se halen p.g.a af lyset  
1 ADRKongeå - Slusen[Jørgen Hjorth Jensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
set fra Langoddetårnet
2 FUFilsø, Fidde Sø og Kirkeodde[Jens Rye Larsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
RWR +1
1 SBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 RMandø, nordlige forland[John Jensen]
 1 FADRFilsø, Langodde[Jens Rye Larsen]
Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus):
 
trampede næsten på den ved vandhullet
1 RNyeng[Mark Hammond]
Tredækker (Gallinago media):
 
jeg gik i skellet syd for engen. Inde på engen er der
et vandhul, hvorfra der lettede nogle krik-, knar- og
pibeænder da jeg var lige syd for hullet. Jeg
besluttede mig for at gå op til vandhullet for evt at
trampe en enkeltbekkasin op og idet jeg går ind
på engen letter jeg en rørhøg hun.
Rørhøgen letter så en bekkasin, der
tager højde rundt om søen i stille og roligt
tempo og flyver forbi mig. Her ser jeg en tung, mørk
fugl der flyver i lige linie og roligt tempo og jeg
bemærker de hvide felter på overvingen.
Bagkanten var der intet hvidt i.   Idet jeg ikke selv
trampede den op var jeg ikke i stand til at se hvide
halesider.Alt dette fik mig til at tænke
tredækker. Jeg trampede resten af engen og lettede en
enkeltbekkasin. På den tilstødende eng lettede
jeg to dobbeltbekkasiner, som alle gav helt andet indtryk en
tredækkeren. Blev ikke meldt ud, da jeg lige skulle
have alle indtrykkende på plads derhjemme og da jeg
ikke så den lande igen. Undertegnede og mine venner
prøver igen i morgen.
1 RNyeng[Mark Hammond]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RWR +1
2 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
rundtur i mosen
MKH, MKP, SKA, KrHa+ de lokale
1 OFBlåvands Huk[Mark Hammond]
 
RWR +1
1 SBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Vipstjert sp. (Motacilla sp.):
 
rundtur i mosen
hørte et rullekald da jeg gik ved fyret på
strandsiden. Så da en vipstjert komme flyvende imod
mig og jeg kunne se en sort/hvid farvet vipstjert
trække over hovedet på mig. Fik ikke set
vingebånd og hovetgninger - desværre. Væk
var den... Hørte 3x kald....
MKH, MKP, SKA, KrHa+ de lokale
1 OFBlåvands Huk[Mark Hammond]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
Sommerhushaverne N fro vogterhuset
MKH, IBJ
1 RSkallingen[Mark Hammond]
 
Radiomasterne
MKH, IBJ
6 RBlåvand By og sommerhusområde[Mark Hammond]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
rundtur i mosen
fremvist af Henrik knudsen. Første af fire
ringemærkede denne morgen.
MKH, MKP, SKA, KrHa+ de lokale
1 RIBlåvands Huk[Mark Hammond]
 
En del Hvidbryn også  idag at se i
Blåvand/Skallingen i det stille, solrige vejr ,
herunder idag hele 6 Hvidbrynede Løvsangere
ringmærket på Blåvand Fuglestation, en
rekord for stationen ! (Denne fugl fra TDC
bygningsområdet)
2 RBlåvand By og sommerhusområde[Eva Foss Henriksen]
 
Ved TDC "huset"
EKJ
1 RBlåvand By og sommerhusområde[Svend Anker Schwebs]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MKH, IBJ
3 Blåvand By og sommerhusområde[Mark Hammond]
 
"Tsiuiit" hørtes gentagne gange...
1 RÅl Plantage[Thomas Ankersen Georgsen]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
Sommerhushaverne N fro vogterhuset
MKH, IBJ
1 FUSkallingen[Mark Hammond]
 
TDC bygningen.
MKH, IBJ
1 SYBlåvand By og sommerhusområde[Mark Hammond]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 1 OFBillund By[Jacob Niss]
 2 RGrindsted By (Billund)[Flemming Petersen]

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Rød Glente (Milvus milvus):
 
4 i samme skrue 1140
5 SBredal[Henrik Thormann]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
i skrue med 7 musvåger
1 ADOFBredal[Henrik Thormann]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
på vaden.set fra det højeste punkt på
marken,mengvej sammen med stære ,ryler små
kobbersnepper rødben  hvidklirerog storspover.
1200 RHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 32 FUKongens Kær[John Mikkelsen]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
opdaget på kaldet sad i en have ved en ejendom
på Naldalvej ca 200 m. syd for den store p.plads v.
Slaggård banke. Blev opdaget på kaldet og
efterfølgende set kort et par gange, hvor
kendetegnene kunne ses, kræet sad dog ikke stille (og
synligt) ret længe af gangen, og efter et par minutter
forsvandt den helt, og hørtes heller ikke mere.
1 RSlaggård Banke[Peter Damgaard]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
minimum, i haven
10 FUHvejsel[Peder Nygaard Nielsen]

    DOF-VESTJYLLAND  
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
siddende på pæl nær Kedlen
1 RFelsted Kog[Jens Overgaard Christensen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Inger Skrubbeltrang
1 FUTroldhede[Torben Møller]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RGødstrup Sø[Carsten Gørges Laursen]

    DOF-ØSTJYLLAND  
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 2 RÅby Eng[Keld Henriksen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
1 + 4; 2 M 3 F
5 RÅrhus Østhavn[Keld Henriksen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 10 RMørke Kær[Flemming H. Nielsen]

    DOF-NORDVESTJYLLAND  
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 1 RTissing Vig, Sydvestmors[Andreas Svane Bech]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Øst for Tissing Vig
1 OFTissing Vig, Sydvestmors[Andreas Svane Bech]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Kom over mit hoved da jeg stod i min have. Så intet
hvidt på halen. 
1 SVDommerby[Brian Jakobsen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 OFMorup Mølle[Jan Løvås]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
Hørt fra Pilgårdsvej nr. 8 om formiddagen.
Senere set og hørt i haverne på nr. 4 og 6...
1 RGl. Vesløs[Steen Brølling]

    DOF-NORDJYLLAND  
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
40 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Svag vind fra SV, 15 grader stigende, let diset, 7/8, byger
115 VAls Odde[Torben Nielsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 OFBratten[Lars Breum Jeppesen]
 1 FUGærum[Lars Breum Jeppesen]
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
1 OFLille Vildmose[Hans Christophersen]
 1 OFBankes Marker[Anders Sydney Jensen]
 
højt over Kulturhus Kappelborg
1 SVKappelborg[Rolf Christensen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
4 BR OFLille Vildmose[Hans Christophersen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 RKytterne[Kennerth Kristensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
9 FULille Vildmose[Hans Christophersen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
Bl.a. En hun med rød ring på venstre og lilla
på højre ben
2 ADRLille Vildmose[Hans Christophersen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
3 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Trane (Grus grus):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
87 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
26 Als Odde[Torben Nielsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
1200 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Dværgryle (Calidris minuta):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
1 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus):
 
Obspost: Verdens Ende. Læs hver dag mere på
Birdcall.dk samt Rolf Christensen/Grenen Fuglestation
på Facebook og Youtube.
FA MJH
1 RGrenen[Rolf Christensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
90 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Storspove (Numenius arquata):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
229 Als Odde[Torben Nielsen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
12 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
Obspost: Verdens Ende. Læs hver dag mere på
Birdcall.dk samt Rolf Christensen/Grenen Fuglestation
på Facebook og Youtube.
FA MJH
1 1KRGrenen[Rolf Christensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
300 OFLille Vildmose[Hans Christophersen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Obspost: Verdens Ende. Læs hver dag mere på
Birdcall.dk samt Rolf Christensen/Grenen Fuglestation
på Facebook og Youtube.
FA MJH
25 RGrenen[Rolf Christensen]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
Set og hørt ved indkørslen til
"kinahuset".
1 RBatteriskoven[Jørgen Kabel]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
40 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
35 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
50 Als Odde[Torben Nielsen]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
Nordlige del, cykeltur 20 km
Ny høstemarksvej Nord
1 RLille Vildmose[Hans Christophersen]
Lapværling (Calcarius lapponicus):
 
Obspost: Verdens Ende. Læs hver dag mere på
Birdcall.dk samt Rolf Christensen/Grenen Fuglestation
på Facebook og Youtube.
FA MJH
8 OFGrenen[Rolf Christensen]
Dværgværling (SU) (Emberiza pusilla):
 
Obspost: Verdens Ende. Læs hver dag mere på
Birdcall.dk samt Rolf Christensen/Grenen Fuglestation
på Facebook og Youtube.
Årets 1. DV i Danmark fik jeg straks
fotoudokumenteret, og fundet vil aldrig blive tilsendt SU.
FA MJH
1 RGrenen[Rolf Christensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Obspost: Verdens Ende. Læs hver dag mere på
Birdcall.dk samt Rolf Christensen/Grenen Fuglestation
på Facebook og Youtube.
FA MJH
138 RGrenen[Rolf Christensen]

(0.765 sekunder)