GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Fiskehejre i 2020.

Forekomst af Fiskehejre i Danmark 2010-2019. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED FUGLEOBSERVATIONER  

317 lokaliteter
Klik på de individuelle lokaliteter for at få mere information
Kortet opdateres hver 5. minut og blev sidst opdateret 20-10-2020 19:07:08

    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2020

52981:Svend Aage Linderström
48517:Steen Højmark-Jensen
29361:Hans Knakkergaard
21512:Bjarne Hove-Jensen
18637:Jonas Halberg

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 20276 lokaliteter i DOFbasen
Der er 25.670.502 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


I weekenden 10.-11. oktober og dagene omkring denne (i Vadehavsregionen dog ugen efter) gennemføres en NOVANA vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i bestandene af knopsvane, knortegæs, svømmeænder, blishøne, trane, hjejle og almindelig ryle i Danmark. Samtidigt gennemfører International Wader Study Group en tælling af hjejle, storspove og vibe i Europa. Der optælles en lang række fuglebeskyttelsesområder og andre områder af staten og et netværk af frivillige tællere, som årligt bidrager til NOVANA programmets optælling af en lang række faste lokaliteter.

Da vi er interesserede i også at supplere med data fra andre lokaliteter, så vi kan beregne omtrentlige nationale bestande af arterne, opfordres alle DOFbasens bidragydere til at være særligt omhyggelige med at optælle og indrapportere disse arter i denne periode

Læs evt. mere her

Kontaktperson NOVANA:
Preben Clausen, tlf: 2334 4767, mail: pc@bios.au.dk

Kontaktperson International Wader Study Group:
Jannik Hansen, tlf: 2972 6014, mail: GoldenPlover2020@mail.com


    NYT PÅ DOFBASEN  

22/09/2020: Gul bjælke på forsiden
17/09/2020: Viden fra DOFbasen: Grønsisken
05/08/2020: Opdatering af taksonomi - Hvidskægget Sanger
15/06/2020: Nyt kort på forsiden

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 20. OKTOBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2019:Himalayasanger(1)
 Gærdesanger, Sibirisk (ssp. blythi)(1)
 Iberisk Sanger(1)
 Sibirisk Bynkefugl(1)
 Sibirisk Bynkefugl (ssp. maurus)(3)
 Sibirisk Bynkefugl/Japansk Bynkefugl(1)
2018:Amerikansk Sortand(5)
 Ellekrage(35)
 Himalayasanger(3)
 Blåstjert(2)

Se hele listen her.
(0.088 sekunder)