Sule (Morus bassanus)

Beskrivelse
Sulen er den største havfugl i de danske farvande. Det er en umiskendelig, langstrakt, cigarformet fugl med lange, smalle vinger. I sommerdragten er fuglen hvid med sorte vingespidser og et smukt okkergult hoved. Ungfuglene er brune og kan minde om store skråper, men det lange, spidse hoved med det dolkformede næb er et godt kendetegn, og desuden har sulen en helt anderledes flugt.

Levested
Sulen yngler kun i Nordatlanten, hvor størstedelen yngler i store kolonier. De største kolonier findes på Island, Færøerne, New Foundland samt i Irland, Storbritannien, Norge og Frankrig. Den største koloni findes på den skotske klippeø St Kilda i Hebriderne, hvor der er over 60.000 par. I Danmark er sulen en almindelig trækgæst om efteråret i Nordsøen og Kattegat.


Fouragerende suler. © John Larsen.

Særligt ved Blåvands Huk ses sulen almindeligt. Især ved kraftig pålandsvind kan man i efterårsmånederne se mange suler trække forbi og fouragere her. Dagsrekorden er på omkring 3700 fugle. Desuden er arten en fåtallig forårstrækgæst og sommergæst. I de indre danske farvande er arten generelt meget sjælden. Det samlede antal suler i danske farvande udgør ikke over 10 % af den samlede bestand på 460.000 fugle. De fleste suler overvintrer i Den Engelske Kanal, den vestlige del af Nordsøen og i et bredt bælte op til Shetlandsøerne. Ungfuglene søger i højere grad sydpå for at overvintre, bl.a. til tropiske farvande nord for Ækvator.


Ung sule. © John Larsen

Føde
Føden består primært af fisk, men krebsdyr og blæksprutter kan også udgøre en del af føden. Ofte styrtdykker sulen på imponerende vis efter fiskene, men det er også almindeligt at se den dykke fra overfladen. Fuglen kan dykke helt ned til omkring 22 m dybde.


Islandsk sulekoloni. © Benny Gensbøl

Bestandsudvikling
Sulens bestandsudvikling er blandt de bedst kendte for havfuglene. I starten af 1800-tallet var bestanden på omkring 170.000 par, men systematiske indsamlinger af de fede unger betød, at arten gik voldsomt tilbage op gennem 1800-tallet. I 1894 var der kun omkring 50.000 par tilbage. Denne udvikling resulterede heldigvis i en totalfredning af sulen, som siden har været i konstant fremgang.


Forekomsten af Sule i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Benny Gensbøl

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 165-180 cm
Længde: 87-100 cm
Vægt: 2.800-3.200 g
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 44 dage
Ungetid: 90 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 327
Sidste måned: 829

Forrige artLink til denne sideNæste art