Pomeransfugl (Charadrius morinellus)

Beskrivelse
Pomeransfuglen er lidt mindre end en hjejle. Brystet er orange som en tørret pomeransskal, med et tydeligt hvidt bånd som afgrænsning til den grå hals, og fuglen har en markant hvid øjenbrynsstribe. Hunnens fjerdragt er den mest farvestrålende, da det er hannen, som står for yngelplejen. Hunnen kan finde på at lægge endnu et kuld æg med en ny han, mens den første han ruger.

Levested
Udbredelsesområdet går fra Skotland over Skandinavien og østpå gennem Sibirien til Beringstrædet, med enkelte, spredte ynglefund i bjergrige områder i Central- og Sydeuropa. Den samlede skandinaviske bestand er vurderet til mellem 11.000 og 23.000 par, med flest i Norge. Ynglepladsen findes normalt på fjeldheder over trægrænsen, men det er muligt, at der har været enkelte danske ynglepar på de jyske heder tilbage i 1800-tallet.


© Jan Skriver

I dag ses pomeransfuglen i Danmark udelukkende som rastefugl på vej fra overvintringspladserne ved Middelhavet, især langs Nordafrikas kyst. Danmark er et af de vigtigste rasteområder, men der ses kun relativt få fugle, da trækket foregår med så få og korte stop som muligt. Arten er meget konservativ med valg af rastepladser, og det er de samme få lokaliteter, der benyttes år efter år. Det er især Skjernå-deltaet, Fiilsø og Thorup Fjordholm øst for Bygholm Vejle, hvor der ses 200-300 fugle om året, flest om foråret. Her ses fuglene på nysåede pløjemarker og andre tørre lokaliteter, i fuld gang med fødesøgning. Som mange andre tundrafugle, der kun har få naturlige fjender, er pomeransfuglen meget tillidsfuld, og på ynglepladserne er det muligt at komme helt tæt på den og endda røre den.

Føde
Pomeransfuglen finder føden på typisk præstekrave-maner i hurtigt løb afbrudt af korte stop, hvor næbbet stikkes ned i jorden for at trække små insekter frem.

Bestandsudvikling
Pomeransfuglen var tidligere betydeligt mere talrig i Danmark, og der var en anselig jagt på den. I 1884 blev der eksempelvis nedlagt hele 5200 fugle. Jagten var nem på grund af fuglens tillidsfulde adfærd, og det resulterede i en kraftig bestandsnedgang. Der blev indført jagtforbud i Danmark i 1922, men bestanden har ikke formået at nå op på tidligere tiders niveau.


Forekomsten af Pomeransfugl i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Gammel fugl. © Poul Reib


Ungfugl. © Steen Brølling

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 57-64 cm
Længde: 22 cm
Vægt: 90-145 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 24-28 dage
Ungetid: 25-30 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 64
Sidste måned: 124

Forrige artLink til denne sideNæste art