Hvidklire (Tringa nebularia)

Beskrivelse
Hvidkliren er den største og lyseste hjemlige klire; den er en anelse større end sortkliren. Den har lange, grønlige ben og et langt, mørkt, let opadbøjet næb. I flugten ses en hvid rygkile, der går i et med den lyse hale. Vingerne er mørke uden striber. På ynglepladserne ser man ofte hvidkliren sidde i toppen af et træ, hvorfra den skælder ud, hvis man passerer reden.

Levested
Hvidkliren yngler i Norge, Nordsverige og Finland samt i det nordlige Rusland og den sibiriske tajga østpå til Stillehavskysten. Der er desuden en mindre bestand i det nordligste Skotland. Den foretrukne ynglebiotop er fyrreskov med lysninger med mose eller sump.


© John Larsen

I Danmark ses hvidkliren på trækket til og fra vinterkvarteret i tropisk Vestafrika og – i mindre omfang – Sydvesteuropa. På forårstrækket ses oftest kun få hvidklirer sammen, og den forekommer samlet i mindre omfang end på efterårstrækket, hvor der i Vadehavet er set flere tusinde rastende hvidklirer, der fouragerer inden det fortsatte træk sydpå. I det øvrige Danmark optræder hvidkliren ved søbredder og lavvandede kyster. Den ses tit sammen med andre vadere, specielt rødben.

Føde
Hvidkliren lever af mindre hvirvelløse dyr og småfisk. Hundestejler fanges ofte, ved at hvidkliren løber på lavt vand med åbent næb under vandet.


© Ulrik Bruun


Forekomsten af Hvidklire i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 53-60 cm
Længde: 31 cm
Vægt: 140-270 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24 dage
Ungetid: 25-31 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 99
Sidste måned: 216

Forrige artLink til denne sideNæste art