Hvidvinget Måge (Larus glaucoides)

Beskrivelse
Hvidvinget måge og gråmåge er to arktiske mågearter, der i fjerdragten ligner hinanden til forveksling, og som begge optræder i sjældne tilfælde herhjemme, primært om vinteren. Begge arter kendes fra øvrige måger på de lyse vingespidser. Den hvidvingede måge er noget mindre end gråmågen, nærmest på størrelse med sølvmågen. Ungfuglene af hvidvinget måge og gråmåge, der optræder hyppigere end de voksne fugle herhjemme, kendes fra hinanden på næbbet. Den hvidvingede måge har et spinklere næb end gråmågen, og overgangen mellem den sorte spids og den lysere næbbasis er mere diffus. Den underart, der yngler i Canada, kumlieni, er lidt større og har et kraftigere næb end den grønlandske underart, glaucoides, ligesom den har gråligere vingespidser. Langt de fleste hvidvingede måger, der observeres i Danmark, tilhører den grønlandske underart.

Levested
Hvidvinget måge yngler i kolonier på øer og klippekyster i Syd- og Vestgrønland og på Baffin Island i det nordøstlige Canada. For nylig er den også fundet ynglende i Rusland på Novaja Zemlja i Ishavet. Uden for ynglesæsonen opholder arten sig som regel langt til havs i det nordlige Atlanterhav, men den kan også optræde på land, f.eks. i fiskerihavne på jagt efter føde. I Europa optræder den om vinteren på Island, Færøerne, i Irland, Skotland og Skandinavien.


Ungfugl. © Per Poulsen

I løbet af de seneste 40 år er der i gennemsnit observeret ca. 10 fugle årligt herhjemme. Den ses normalt fra oktober til maj og bliver ofte på den samme lokalitet i flere dage. Langt de fleste fugle ses langs den jyske vestkyst, især i de nordjyske fiskerihavne, men den er også observeret langs kysterne i Nordsjælland, Østjylland og på Bornholm.

Føde
Hvidvinget måge lever af fisk, fiskeaffald, krebsdyr, muslinger og ådsler. Den fisker fra havoverfladen eller styrtdykker på lavt vand. Den går også på rov i fuglekolonier, specielt kolonier af ride, men ikke så hyppigt som andre store måger.


Hvidvinget måge i 2. vinterdragt samt to sølvmåger. © Gerner Majlandt

Bestandsudvikling
Bestanden af hvidvinget måge i Grønland menes at være stabil.


Forekomsten af Hvidvinget Måge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2011-2020. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Gerner Majlandt


© Gerner Majlandt

Fakta
Vingefang: 123-139 cm
Længde: 60 cm
Vægt: 750-1.000 g
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 24
Sidste måned: 165

Forrige artLink til denne sideNæste art