Søkonge (Alle alle)

Beskrivelse
Søkongen er klart den mindste af de alkefugle, som forekommer i Danmark, idet den kun er på størrelse med en stær. Alligevel kan den forveksles med de andre alkefugle. Oversiden, hovedet, halsen og brystet er sort, og resten af undersiden er hvid. I flugten kendes søkongen dog ret let på sine meget hurtige vingeslag og den klumpede, nærmest næbløse profil. I vinterdragt mister søkongen de sorte tegninger på bryst og hals.

Levested
Søkongen er Nordatlantens mest talrige alkefugl og i øvrigt en af verdens allermest talrige havfugle. Alene i Nordgrønland yngler 15 millioner par søkonger. I Europa yngler søkongen kun på Island og Svalbard.


© Klaus Malling Olsen

I Danmark er søkongen en meget talrig vintergæst i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Fuglen ses dog kun ret sjældent fra land. I vinterperioden er søkongen faktisk den mest almindelige fugl i den danske del af Nordsøen. I Skagerrak vurderer man, at der kan overvintre op mod 250.000 fugle. De danske søkongers oprindelse er uvis, men man formoder, at de primært kommer fra Svalbard og Nordrusland.

Føde
Søkongen lever af krebsdyr, især krill, men også af fisk. Søkongens levevis er generelt meget dårligt kendt pga. dens afsidesliggende ynglepladser.

Bestandsudvikling
Bestandsudviklingen for den grønlandske bestand er dårligt kendt, men den russiske bestand og bestanden på Svalbard vurderes begge som stabile.


Forekomsten af Søkonge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen


© Anders Tvevad

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 40-48 cm
Længde: 17-19 cm
Vægt: 130-180 g
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24 dage
Ungetid: 21-28 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 34
Sidste måned: 155

Forrige artLink til denne sideNæste art