Høgeugle (Surnia ulula)

Beskrivelse
Høgeuglen er en smule mindre end en natugle. Navnet skyldes, at den kan minde om en spurvehøg både pga. det fint tværbåndede bryst, den lange hale og de korte, relativt smalle vinger. Flugten kan også minde om spurvehøgens med de hurtige vingeslag; den er ikke så flaksende, som man typisk ser det hos ugler. Hovedet, der er stort som en ugles, har en nakketegning, der får den til at se ud, som om den har øjne i nakken, hvad der beskytter den mod fjender. Høgeuglen er i modsætning til de fleste andre ugler dagaktiv. Når ungerne forlader reden, er forældrefuglene meget aggressive og kan sågar angribe mennesker med stor voldsomhed.

Levested
Høgeuglen lever langt mod nord i Europa, i Rusland og Sibirien til Stillehavskysten og videre østpå i Alaska og Canada. Den yngler på grænsen mellem birke- og fyrreskov. I Europa uden for Rusland yngler den i Finland, Norge og Sverige i nåle- og birkeskovszonen i ret begrænset antal. Reden anlægges i huller i træer, f.eks. i gamle sortspættereder, men høgeuglen kan også benytte redekasser. Bestanden svinger meget fra år til år i takt med gnaverbestanden. Efter en succesfuld ynglesæson i kombination med at gnaverbestanden efterfølgende bryder sammen, kan især ungfuglene optræde langt uden for yngleområdet.


© John Larsen

Herhjemme er høgeuglen en meget sjælden gæst, der ikke optræder hvert år, men visse år optræder den invasionsagtigt. Den største kendte invasion fandt sted i vinterhalvåret 1983-84, hvor der blev iagttaget over 300 individer, heraf ca. 250 på Sjælland. Generelt ses de fleste høgeugler på Sjælland, men der er også flere iagttagelser fra Skagen og Thy. Høgeuglen, der har begrænset erfaring med mennesker, er meget lidt sky, når vi ser den herhjemme. Den kan ses sidde i toppen af fritstående træer i skovlysninger eller sågar i fjernsynsantenner i villakvarterer.


© Helge Sørensen

Føde
Høgeuglen lever hovedsagelig af gnavere som mus og lemminger, men den tager også spurvefugle op til drosselstørrelse. Småfugle udgør en stor del af de skandinaviske uglers føde om vinteren.

Bestandsudvikling
Høgeuglen anses globalt ikke for at være truet, men det er svært at bedømme bestandsstørrelser, fordi arten lever langt fra mennesker, og fordi bestanden fluktuerer i forbindelse med gnaverbestanden. Den europæiske bestand menes at være reduceret, da mængden af invasionsfugle syd for yngleterritorierne er aftaget i de senere år.


Forekomsten af Høgeugle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Helge Sørensen


© Helge Sørensen

Fakta
Vægt han: 250-375 g
Vægt hun: 325-380 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 6-10 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-30 dage
Ungetid: 25-35 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 23
Sidste måned: 133

Forrige artLink til denne sideNæste art