Spurveugle (Glaucidium passerinum)

Beskrivelse
Spurveuglen er Europas mindste ugle, kun lidt større end en gråspurv, hvad der har præget både dens danske og dens videnskabelige navn. Den har en lav pande, korte, hvide øjenbryn og tætsiddende, gule øjne, der giver den et aggressivt udtryk, som svarer meget godt til dens adfærd. Ryggen er gråbrun med hvide prikker, mens bugen er hvid med brune længdestriber. Spurveuglen ser i modsætning til de fleste andre ugler temmelig dårligt i mørke og er da også dagaktiv, specielt om vinteren; den er mest aktiv i skumringen. Den har en bølgeformet flugt, der minder om spætters flugt.

Levested
Spurveuglen lever i Europa og Asien i et bælte gennem Sibirien til Stillehavskysten og Sakhalin. I Europa optræder den i det centrale Skandinavien, de baltiske lande og Rusland, men der er også mindre, afgrænsede bestande i Central- og Østeuropa. I Sverige, der rummer den største europæiske bestand uden for Rusland, yngler den sydpå til Småland. Den lever i nåleskov, undertiden i forholdsvis tæt granskov, hvor den anlægger sin rede i naturlige huller i træerne eller i forladte spættehuller.


© Finn Jensen

Normalt er spurveuglen som de fleste andre ugler standfugl, men i år, hvor der er mange gnavere i yngletiden, så der er kommet mange unger på vingerne, kan en del af bestanden efterfølgende blive nødt til at søge væk fra det naturlige udbredelsesområde. Det er årsagen til, at spurveuglen i enkelte år har optrådt invasionsagtigt herhjemme om vinteren, således i vinteren 1999-2000, hvor der blev set 42 individer, og i efteråret 2011, hvor antallet tegner til at slå den tidligere rekord. Andre år ses den slet ikke eller i meget begrænset antal. Langt de fleste fugle ses i Nordsjælland og Københavnsområdet, men den har også optrådt på resten af Sjælland, de østlige øer og i Nordjylland. Herhjemme optræder den i forskellige skovtyper, og om vinteren, når småfuglene trækker mod villakvartererne, kan spurveuglen følge efter.

Føde
Spurveuglen lever ligeligt af markmus og småfugle. Den kan sågar jage fugle, der er større end den selv som stor flagspætte. Musene jages fra en udsigtspost, mens fuglene fanges i flugten ved et overraskelsesangreb. Da spurveuglen pga. sin ringe størrelse er sårbar over for vinterkulden, hamstrer den føde, som den som noget enestående blandt ugler gemmer, f.eks. i huller i træerne. Den er set gemme helt op til et par hundrede byttedyr.

Bestandsudvikling
Selv om den store russiske bestand blev reduceret i 1990’erne, har arten været stabil eller i fremgang i resten af det europæiske område, således at arten anses for at være stabil. Dog er der årlige svingninger i bestanden under indflydelse af vintertemperaturen.


Forekomsten af Spurveugle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 32-39 cm
Længde: 15-19 cm
Vægt: 50-80 g
Kuldstørrelse: 4-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-30 dage
Ungetid: 27-34 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 184
Sidste måned: 126

Forrige artLink til denne sideNæste art