Kirkeugle (Athene noctua)

Beskrivelse
Kirkeuglen er vores mindste ynglende ugleart; den er ikke meget større end en stær. Fuglen har en brunnistret fjerdragt og en kompakt krop med et fladt hoved. Brystet og maven er forsynet med kraftige længdestriber. De hvide øjenbryn og store gule øjne er andre gode kendetegn. I yngletiden udstøder den nogle langtrukne og skarpe skrig, men ellers er den temmelig tavs. Den blev tidligere kaldt minervaugle efter den romerske gudinde for visdom, fordi ugler blev anset for at være kloge på grund af deres menneskelignende ansigt. Navnet kirkeugle kommer af, at den ynglede almindeligt i kirketårne, før de blev så tillukkede, som de er i dag.

Levested
Kirkeuglen er vidt udbredt. Den findes i både Mellem-og Sydeuropa samt i Nordafrika og i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten. I Europa når kirkeuglen sin nordligste udbredelse i Danmark, hvor den primært forekommer i Nord- og Vestjylland. Artens kerneområde er Himmerland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Kirkeuglen har i Danmark typisk ynglet i det åbne land i huller i poppel- og piletræer samt i kirker. I dag yngler arten fortrinsvis i landsbyer og ved gårde o. lign., hvor den placerer sin rede under taget eller i hulrum i murværket. Den yngler også villigt i en særlig type aflange redekasser (der skal være mårsikre!). Kirkeuglen er meget stedfast, og de voksne fugle flyver sjældent mere end 10 km væk fra ynglepladsen; ungfuglene strejfer lidt mere omkring.

Føde
Kirkeuglen lever mest af insekter, orme og snegle, men den tager også gnavere og småfugle. Efter det har regnet, kan man være heldig at opleve kirkeuglen løbe behændigt rundt på græsplænen på jagt efter regnorme. Kirkeuglen kan også finde på at "muse" (som tårnfalken hænge i luften med blafrende vinger) i sin jagt på bytte.


© Klaus Dichmann

Bestandsudvikling
Kirkeuglen er i dag en sjælden ynglefugl i Danmark med en ynglebestand på under 100 ynglepar. For bare 30-40 år siden var arten almindelig, måske tilmed den mest almindelige ugleart i Jylland. En lignende negativ udvikling har også fundet sted i andre lande i Vesteuropa, hvorimod bestandene i Sydøsteuropa synes mere stabile. De faktorer, som vurderes at være afgørende for denne udvikling, er især: færre byttedyr som følge af mere effektiv landbrugsdrift (insektgifte og ukrudtsmidler), færre egnede levesteder, idet uglen er afhængig af store græsplæner eller græsningsfolde helt op til landejendomme, færre velegnede steder til placering af reden (færre og bedre renoverede landejendomme og færre hule træer) samt trafikdrab.


Forekomsten af Kirkeugle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 50-56 cm
Længde: 22 cm
Vægt han: 140-180 g
Vægt hun: 150-200 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 2-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 30-36 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2013: 30
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 154
Sidste måned: 306

Forrige artLink til denne sideNæste art