Flodsanger (Locustella fluviatilis)

Beskrivelse
Den sjældne flodsanger ligner den nært beslægtede og næsten lige så sjældne savisanger. Den har en ensartet olivenbrun overside og en lidt lysere underside. Den kendes bedst på de lyse bræmmer på underhaledækfjerene. Den optræder i træbevoksninger på fugtige lokaliteter i modsætning til savisangeren, der lever i sumpet vegetation med rør og siv. Som tilfældet er med de fleste øvrige sangere, kendes den bedst på sangen. Sangen er mekanisk og insektlignende som savisangerens og græshoppesangerens; den består af en konstant vekslen mellem to forskellige toner, hvad der giver den en vibrerende klang. Den insektlignende sang kan narre en eventuel fjende til at lede efter andet bytte.

Levested
Flodsangeren yngler i Europa inklusive Rusland østpå til Ural. I Europa har arten en udpræget østlig udbredelse, hvor vestgrænsen tilnærmelsesvis følger det gamle jerntæppe mellem Øst- og Vesteuropa.
I Danmark er der aldrig gjort sikre ynglefund af flodsanger, men der optræder årligt syngende hanner, specielt i den østlige del af landet: Nordsjælland, Lolland-Falster og Østjylland. De fleste fugle høres herhjemme i maj og juni. Flodsangeren foretrækker fugtig løvskov med frodig undervegetation og skovkanter langs søer og floder.


© Helge Sørensen

Flodsangeren overvintrer i tropisk Østafrika fra Mocambique til det nordlige Sydafrika. På trækket registreres den f.eks. på Christiansø i forbindelse med ringmærkning.

Føde
Flodsangeren lever af insekter og deres larver, edderkopper og andre mindre leddyr.

Bestandsudvikling
Første fund blev gjort herhjemme i 1883. Fra midt i 1960’erne er der regelmæssige observationer, og siden 1976 er den registreret årligt i stigende antal om end med årlige fluktuationer. Da arten ekspanderer vestpå, og eftersom der er gode ynglebiotoper i det østlige Danmark, kan det forventes, at arten bliver ynglefugl herhjemme i fremtiden. Den europæiske og den store russiske bestand vurderes som stabil.


Forekomsten af Flodsanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Helge Sørensen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 19-22 cm
Længde: 13 cm
Vægt: 16-22 g
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NE
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 119
Sidste måned: 88

Forrige artLink til denne sideNæste art