Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus)

Beskrivelse
Fuglekongesangeren er den mindste sanger, der optræder herhjemme. Den er kun en anelse større end vores mindste fugleart, fuglekongen, som den ligner i udpræget grad både i fjerdragt og adfærd. Denne lighed er udtrykt både i dens danske og dens videnskabelige navn. Fuglen har kort hale og et relativt stort hoved med en kraftig, lys øjenbrynsstribe, der er orangegul foran øjet. Den kendes fra den hvidbrynede løvsanger, der ligesom fuglekongesangeren er en sjælden gæst fra Sibirien, på sin gule issestribe og overgump, der er synlig, når fuglen svirrer på kolibrimanér i buske og trækroner.

Levested
Fuglekongesangeren lever i den sydlige del af det centrale og østlige Sibirien, vestpå til Jenisej, og i det nordlige Mongoliet samt det nordøstlige Kina. Her yngler den i nåle- og blandingsskov på tajgaen. Den overvintrer i Sydøstasien i det sydlige Kina og i det nordlige Thailand, Laos og Vietnam.


© Klaus Malling Olsen

Fuglekongesangeren optræder som en sjælden gæst i Danmark hvert år, normalt i størrelsesordenen 5-20 fugle årligt. Næsten alle iagttagelser gøres om efteråret, flest i oktober, især efter kraftig østenvind. Som andre løvsangere gør den ikke meget væsen af sig, så den ses især på træksteder som f.eks. Blåvand og Christiansø i forbindelse med ringmærkning, men der gøres efterhånden stadig flere feltiagttagelser, mange langs Vestkysten. De fugle, der optræder i Europa, er fugle på ”omvendt træk”, dvs. fugle der pga. retningsforvirring flyver i den stik modsatte retning af den normale trækretning. Det antages, at hovedparten af de fugle, der trækker mod vest og når Vesteuropa, omkommer på havet. Det understøttes af, at der er få forårsiagttagelser.

Føde
Fuglekongesangeren lever hovedsagelig af insekter og deres æg, larver og pupper samt af edderkopper. Den kan både tage byttet på de yderste grene, hvor den kan sidde på mejsevis med hovedet nedad, eller den kan tage byttet i flugten.

Bestandsudvikling
Arten er ikke truet globalt. I det meste af yngleområdet er den almindeligt forekommende og visse steder talrig. Den blev registreret første gang herhjemme i 1968 og er siden midten af 80’erne set årligt. I 1996 blev der iagttaget mindst 84 individer.


Forekomsten af Fuglekongesanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Fakta
Længde: 9-9½ cm

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 66
Sidste måned: 187

Forrige artLink til denne sideNæste art