Krognæb (Pinicola enucleator)

Beskrivelse
Denne særprægede fugl kaldes også nordens papegøje, idet den klatrer rundt i træerne næsten som en papegøje og desuden har et meget kraftigt næb. Krognæbbet er en kraftigt bygget, stærestor finke med en ret lang hale. Hannen har en lys karminrød farve, og hunnen er klædt i mere diskrete lyse, gulgrønne farver. Begge køn har en karakteristisk blygrå bug. Krognæb er ofte ganske tillidsfulde, ja nærmest naive, og man kan opleve den særprægede fugl på ganske tæt hold, mens den sidder og fouragerer på bær eller hopper gumpetungt rundt på jorden.

Levested
Krognæbbet er udbredt i et ret bredt bælte i de allernordligste egne hele vejen rundt om jorden, primært i tajgazonen. I det meste af dens udbredelsesområde er den primært standfugl, som kun lejlighedsvis trækker længere end nogle få hundrede kilometer væk fra yngleområderne. I Europa yngler krognæbbet i et bælte fra det nordlige Finland ned gennem den centrale del af den skandinaviske halvø næsten ned til Oslo.


© John Larsen

Selvom arten altså yngler ganske tæt på Danmark, er den en meget sjælden og uregelmæssig gæst herhjemme. Selv skandinaviske fugle, der yngler nord for polarcirklen, trækker normalt højst 100 km mod syd, forudsat der er tilstrækkeligt med føde. Invasioner af arten er et velkendt om end sjældent fænomen. Hvis fødegrundlaget svigter i Fennoskandinavien, kan invasionerne nå helt til Danmark, men dog sjældent med flere end nogle få eksemplarer. Den største forekomst i nyere tid er i 1998, hvor der alene i Skagen blev registreret mindst 73 krognæb i november. I vinteren 2004/05 fik mange fugleinteresserede lejlighed til at stifte bekendtskab med den sjældne gæst flere steder i landet, hovedsagligt i Nordjylland og Nordsjælland. Et meget tillidsfuldt eksemplar, der holdt til en uges tid i Utterslev Mose, blev nydt af mange og omtalt i alle tænkelige medier. Den overlevede nærgående cykler og sultne katte, inden den til sidst endte sine dage ved at flyve ind i en rude. Fuglen indgår nu i skindsamlingerne på Zoologisk Museum i København.

Føde
Krognæbbets føde består primært af skud, knopper, bær (især rønnebær) og frø – særligt af grantræer. I yngletiden krydres menuen desuden med forskellige smådyr.

Bestandsudvikling
Bestanden i Fennoskandinavien er på ca. 50.000 par og er tilsyneladende stabil.


Forekomsten af Krognæb i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Kim Aaen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 30,5-35 cm
Længde: 20 cm
Vægt: 40-60 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 14 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 153
Sidste måned: 98

Forrige artLink til denne sideNæste art