Således tegner du din TimeTælleTur:

 • Vælg kvadratnr i dropdownlisten over kortet.
 • Klik på "Start rutetegning".
 • Klik på kortet for at tegne ruten.
 • Punkter kan slettes med "Fortryd sidste punkt"-knappen over kortet.
 • Hvis du har brug for at flytte et punkt kan klikke på det og trække det.
  Du kan fortryde flytning af et punkt ved klik på den lille pil der fremkommer efter flytning
 • Klik på "Afslut rutetegning" (bliver synlig når ruten er over 1000 lang).

Der skal nu angives naturtype(r) for ruten. Du skal vælge en naturtype i dropdown-listen, og herefter vælge hvor mange procent af denne naturtype der er på ruten. Dette gøres med i dropdownlisten til højre for naturtype-listen, og der kan vælges 25, 50, 75 eller 100%. Når der er valgt naturtype og procentandel trykkes "Tilføj naturtype".

Dette gentages indtil der sammenlagt er angivet naturtyper med 100%.

Det er muligt at rette på en allerede gemt rute ved at klikke på den lille blyant til venstre for kvadrat-dropdownlisten.

Den generelle vejledning i TimeTælleTure findes her: vejledning

Udlægning af din TimeTælleTur

Du skal lægge din TimeTælleTur i det udvalgte TTT-kvadrat. Ruten skal ideelt bestå af en helt lige 1-km linje gennem landskabet, syd-nord eller øst-vest - parallelt med kvadratgrænserne (se figuren).

Når du planlægger din TimeTælleTur, skal du være opmærksom på følgende:

 • Undgå så vidt muligt at lægge ruten på veje eller langs andre lineære træk i landskabet. Mindre, let befærdede veje kan bruges, hvis ingen andre muligheder forefindes. I byer vil TTT naturligt ligge langs veje, da de repræsenterer denne 'naturtype'.

 • Ruten skal være 1 km lang. Kun helt lige, øst-vest eller syd-nord ruter vil ramme kvadratgrænserne i begge ender, og det er derfor sjældent, at dette sker.

 • Hvis TimeTælleTuren ligger øst-vest, skal den udføres fra øst mod vest for at for at undgå modlys, der påvirker registreringen af fuglene.

 
   

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Topografisk kort, WMS-tjeneste