TIPS  

Hvis du skal lave en søgning på artsnavn eller lokalitet via hjemmesiden, kan du benytte artsnummer eller lokalitetsnummer i stedet for navne. Numrene kan f.eks. findes ved opslag i artslisten eller i lokalitetslisten her på hjemmesiden.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Sabinemåge    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Bøjden Nor

    BILLEDER PÅ DOFBASENS HJEMMESIDE  

Denne hjemmeside ville ej være samme oplevelse uden det billedmateriale, som vi efterhånden har fået stillet til rådighed. Vi vil derfor gerne sige tak til følgende fotografer, som bidrager til hjemmesiden med billeder af høj kvalitet.


Anni Nielsen
Carl Erik Mabeck
Ejnar Dahl Jensen
Gerner Majlandt
Helge Røjle Christensen
Helge Sørensen
Henrik Haaning Nielsen
Jan Tandrup Pedersen
Jens Kristian Kjærgaard
Jørgen Peter Kjeldsen
Klaus Malling Olsen
Per Poulsen
Peter Lyngs
Peter Nielsen
Steen Brølling
Søren Kristoffersen


    BILLEDER TIL DOKUMENTATION AF OBSERVATIONER  

Ved indtastning af observationer kan der tilføjes billeder til den enkelte observation.

Bemærk venligst at disse billeder skal være af en dokumentationsmæssig interesse for den enkelte observation. Der bør altså ikke uploades billeder af de mest almindelige danske fuglearter, medmindre der er tale om en usædvanlig forekomst i henhold til f.eks. geografi, antal eller adfærd.

    COPYRIGHT  

Der er copyright på alle billeder på DOFbasens hjemmeside, tilhørende den enkelte fotograf. Brug af billederne må ikke foretages uden den enkelte fotografs tilladelse. DOF har dog brugsret til dokumentationsbillederne, men kun i foreningens egne medier.
(0.013 sekunder)