TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET SNEUM FORLAND FRA SLUSEN TIL ROBORGHUS (561041)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:213
Observationsdage/observationer:1021/9393

    DIAGRAM  

År:

(0.146 sekunder)