TIPS  

Er dine gamle data indtastet i DOFbasen? Flere rapportgrupper har konverteret gamle observationer, og har lagt dem ind i DOFbasen.
Klik her for en oversigt over hvilke ældre observationer der allerede er konverteret til DOFbasen.

    DATA FOR LOKALITET TJÆREBORG FORLAND (561042)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Smalt forland mellem Sneum Sluse og hvor diget ophører syd for Roborghus (næsten samenfaldende med lok. 561041) DMU lokalitet FS02
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:97
Observationsdage/observationer:114/385

    DIAGRAM  

År:

(0.022 sekunder)