TIPS  

Har du fået ny adresse eller skiftet e-mailadresse, bedes du huske at meddele det til DOFbasen. Dette sker via min side og derpå personoplysninger.

    DATA FOR LOKALITET TJÆREBORG FORLAND (561042)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Smalt forland mellem Sneum Sluse og hvor diget ophører syd for Roborghus (næsten samenfaldende med lok. 561041) DMU lokalitet FS02
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:97
Observationsdage/observationer:125/408

    DIAGRAM  

År:

(0.017 sekunder)