TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    BILLEDE(R)  

Udsigt mod øst fra Bulbjerg. Foto: Steen Brølling
    DATA FOR LOKALITET BULBJERG (765060)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
  
Fuglearter og -racer på lokaliteten:278
Observationsdage/observationer:1610/11590
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.149 sekunder)