TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    BILLEDE(R)  

Udsigt mod øst fra Bulbjerg. Foto: Steen Brølling
    DATA FOR LOKALITET BULBJERG (765060)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
  
Fuglearter og -racer på lokaliteten:277
Observationsdage/observationer:1531/11021
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.142 sekunder)