TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 0 fuglearter (og racer), som er registreret fra . I (parantes) ses antallet af observationer/individer.


(0.003 sekunder)