TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    ANDRE DYR OG SOMMERFUGLE  


Herunder ses en oversigt over de 7 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Syvendekøb Mark. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skrubtudse(Bufo bufo)(1/4)
Spidssnudet Frø(Rana arvalis)(1/5)
Græsrandøje(Maniola jurtina)(1/3)
Hare(Lepus capensis)(4/6)
Markmus sp.(Microtus agrestis/arvalis)(1/1)
Ræv(Vulpes vulpes)(1/1)
Rådyr(Capreolus capreolus)(2/13)

(0.005 sekunder)