TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    ANDRE DYR OG SOMMERFUGLE  


Herunder ses en oversigt over de 1 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Indvindingen (Mandø Hølade). I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Spættet Sæl(Phoca vitulina)(1/1)

(0.004 sekunder)