TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    HYBRIDER OG UBESTEMTE  


Herunder ses en oversigt over de 3 hybrider og ubestemte fugle, som er registreret fra Indvindingen (Mandø Hølade). I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Rajgås sp.(Branta sp.)(1/1)
Sortkrage x Gråkrage (hybrid)(Corvus corone x C. cornix)(1/2)
Sortkrage/Gråkrage(Corvus corone/C. cornix)(1/2)

(0.546 sekunder)