GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    ONSDAG DEN 21/08/2019 ( OBS.)  

    SØNDERJYLLANDS AMT  
Knopsvane (Cygnus olor):
 1 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
Grågås (Anser anser):
 
SAS
200 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
 
HK
7 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
7 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
HK
5 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
5 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
HK
135 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
135 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Ringdue (Columba palumbus):
 3 RDaler[Hans Knakkergaard]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 2 RDaler[Hans Knakkergaard]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
SAS
1 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
SAS
2 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
 3 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
HK
4 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
4 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
HK
1025 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
1025 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 
HK
5 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
5 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 12 OFDaler[Hans Knakkergaard]
Vibe (Vanellus vanellus):
 12 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
 
HK
1 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
1 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Storspove (Numenius arquata):
 10 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
 
HK
52 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
52 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 
HK
6 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
2 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Rødben (Tringa totanus):
 
HK
11 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
11 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Stormmåge (Larus canus):
 100 RDaler[Hans Knakkergaard]
Sildemåge (Larus fuscus):
 20 RBranderup[Hans Knakkergaard]
Hedehøg (Circus pygargus):
 2 FUNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
1 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
 
SAS
1 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Musvåge (Buteo buteo):
 
SAS
1 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
 1 RDaler[Hans Knakkergaard]
 1 RBranderup[Hans Knakkergaard]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Vandrefalk nr.2
SAS
1 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 1 RLerskov Plantage[Lene Teppel Rasmussen]
Allike (Coloeus monedula):
 1 RBranderup[Hans Knakkergaard]
Sortkrage (Corvus corone):
 
SAS
2 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
Gråkrage (Corvus cornix):
 2 RBranderup[Hans Knakkergaard]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 2 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
Bysvale (Delichon urbicum):
 2 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
 
HK
5 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
5 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Landsvale (Hirundo rustica):
 4 RDaler[Hans Knakkergaard]
 11 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
 2 RBranderup[Hans Knakkergaard]
Digesvale (Riparia riparia):
 
Rastende i siv
60 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
SAS
15 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
 25 RDaler[Hans Knakkergaard]
 25 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 1 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
SAS
11 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
SAS
2 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
 2 RDaler[Hans Knakkergaard]
 1 RBranderup[Hans Knakkergaard]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
SAS
50 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
 3 RNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
 
HK
100 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
100 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]

(0.101 sekunder)