GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    SØNDAG DEN 21/04/2019 ( OBS.)  

    SØNDERJYLLANDS AMT  
Knopsvane (Cygnus olor):
 2 YF BRGram Slotssø[Jesper Leegaard]
 1 ADRBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
Grågås (Anser anser):
 
Kogsbøl Mose
1 OFSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
Bl.a to par med gæslinger
30 FUGram Slotssø[Jesper Leegaard]
 6 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 6 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 18 RBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 7 FUKobbermølle Bugt[Martin Høj Hansen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 12 RBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
Troldand (Aythya fuligula):
 11 RBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 9 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 2 RBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
Krikand (Anas crecca):
 10 RHejlsminde Nor[Jørn Vinther Sørensen]
 4 RBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
[Mandarinand] (Aix galericulata):
 
Ikke ringmærket
2 MRGram Slotssø[Jesper Leegaard]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 FUGrønå, Jejsing Mark - kommunegrænsen[Else Dupont]
 2 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 2 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Huldue (Columba oenas):
 1 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Kogsbøl Mose
3 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
AMA
9 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 4 SYHøjer[Aleks Lund]
 8 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 4 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Turteldue (Streptopelia turtur):
 
Syngende i vores høje ahorn. Senere ankomst end
sidste år, hvor den dukkede p 8.4.
1 SYHostrup, Tønder[Peter Kjer Hansen]
 1 RHostrup, Tønder[Lise Nielsen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 
Kogsbøl Mose
1 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 2 SYHøjer[Aleks Lund]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 RAller Ådal[Jørn Vinther Sørensen]
 1 RGram Slotssø[Jesper Leegaard]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 1 RGram Slotssø[Jesper Leegaard]
Blishøne (Fulica atra):
 4 RBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
Trane (Grus grus):
 
Kogsbøl Mose
2 YF THSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 3 OFRøgel Hedeplantage[Aleks Lund]
 5 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 2 FUSkallebæk, vej 175 - Kongsmose[Jesper Leegaard]
Hvid Stork (Ciconia ciconia):
 1 RSmedager[Lise Nielsen]
 
Set af Lene Sørensen over Terkelsbøl Camping
3 OFTerkelsbøl[Jess Sander Frederiksen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 2 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 1 OFGrønå, Jejsing Mark - kommunegrænsen[Else Dupont]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 2 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
Boligbirding 
120 OFDynt[Martin R. Jessen]
Pomeransfugl (Charadrius morinellus):
 
set fra det gamle dige ved Højer på de
pløjede marker mellem Højer og Emmerlev.
Kørte til Emmerlev i håb om at få et
bedre view, men kunne ikke genfinde dem
2 SDR REmmerlev[Svend Aage Linderström]
Vibe (Vanellus vanellus):
 3 RAller Ådal[Jørn Vinther Sørensen]
 6 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 6 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Småspove (Numenius phaeopus):
 1 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
Storspove (Numenius arquata):
 6 RHejlsminde Nor[Jørn Vinther Sørensen]
 1 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 1 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 2 RHejlsminde Nor[Jørn Vinther Sørensen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 MOFAller Ådal[Jørn Vinther Sørensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 FURøgel Hedeplantage[Aleks Lund]
 1 FUNy Frederikskog[Aleks Lund]
 2 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RKruså Å[Martin Høj Hansen]
 
Kogsbøl Mose
1 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 3 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 FUGram Slotssø[Jesper Leegaard]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Kogsbøl Mose
1 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
AMA
2 FUGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
Allike (Coloeus monedula):
 5 YF BRHøjer[Aleks Lund]
Ravn (Corvus corax):
 2 OFRøgel Hedeplantage[Aleks Lund]
Sortkrage (Corvus corone):
 
AMA
1 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 6 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Sortmejse (Periparus ater):
 
Kogsbøl Mose
1 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 
Kogsbøl Mose
1 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
Fyrremejse, Pilemejse (ssp. salicarius) (Poecile montanus salicarius):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Skast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Kogsbøl Mose
1 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
AMA
9 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 2 SYHøjer[Aleks Lund]
 2 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 2 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Musvit (Parus major):
 
Kogsbøl Mose
3 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
AMA
12 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 5 SYHøjer[Aleks Lund]
 2 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 9 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 2 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 2 NAller Ådal[Jørn Vinther Sørensen]
 3 FUHøjer[Aleks Lund]
 3 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 2 RBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
 4 OFSønderborg - vest for Sundet[Svend Ove Jensen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
Kogsbøl Mose
27 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
AMA
1 SYGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 1 SYHøjer[Aleks Lund]
 6 SYSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 1 SYSønderborg - øst for Sundet[Svend Ove Jensen]
 3 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Kogsbøl Mose
9 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 3 SYAller Ådal[Jørn Vinther Sørensen]
 
AMA
8 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 4 SYHøjer[Aleks Lund]
 2 SYSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 1 SYSønderborg - vest for Sundet[Svend Ove Jensen]
 4 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 1 FUGram Slotssø[Jesper Leegaard]
Munk (Sylvia atricapilla):
 2 SYKollund Skov[Martin Høj Hansen]
 
Kogsbøl Mose
4 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 1 SYHejlsminde Nor[Jørn Vinther Sørensen]
 
Ny i forhold til den i går
1 SYHaderslev[Jørn Vinther Sørensen]
 2 SYSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 4 SYStormengene, Rømø[Boris Schønfeldt]
 3 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Gærdesanger (Sylvia curruca):
 
Kogsbøl Mose
1 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
Boligbirding
i pæretræet. Senere hørt syngende.
1 FUVester Lindet[Jesper Leegaard]
 1 SYLandsende, Rømø[Boris Schønfeldt]
 1 SYSønderborg - vest for Sundet[Svend Ove Jensen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 RKollund Skov[Martin Høj Hansen]
 
AMA
6 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 3 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Kogsbøl Mose
7 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
AMA
2 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 
Mateiklen
1 SYHaderslev[Niels Peter Møller Jensen]
 1 SYSønderborg - vest for Sundet[Svend Ove Jensen]
 2 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Kogsbøl Mose
1 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
AMA
5 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 
Mateiklen
2 FUHaderslev[Niels Peter Møller Jensen]
 5 THSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Skast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
Mateiklen
1 RHaderslev[Niels Peter Møller Jensen]
 1 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Blåhals (Luscinia svecica):
 1 MYF SYHjerpsted[Martin Iversen]
 1 SYEmmerlev Klev[Aleks Lund]
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) (Luscinia svecica cyanecula):
 
omkring Digevejs nordligste del
3 SYMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 1 YF SYGels Å, vej 449 - Åbøl[Jesper Leegaard]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 1 SYHøjer[Aleks Lund]
 2 THSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 1 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 1 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 1 FUEmmerlev[Aleks Lund]
 1 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
15 Skast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AMA
9 Gråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 5 FUHøjer[Aleks Lund]
 13 FUEmmerlev[Aleks Lund]
 1 SYSønderborg - vest for Sundet[Svend Ove Jensen]
 4 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Vindrossel (Turdus iliacus):
 
AMA
2 FUGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
Solsort (Turdus merula):
 
Kogsbøl Mose
5 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 
AMA
5 RGråsten Slot og Slotspark[Ole Frøstrup Andersen]
 
Mateiklen
3 FUHaderslev[Niels Peter Møller Jensen]
 6 SYHøjer[Aleks Lund]
 2 FUGrønå, Jejsing Mark - kommunegrænsen[Else Dupont]
 3 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Sjagger (Turdus pilaris):
 2 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 SYHøjer[Aleks Lund]
 1 SYSønderborg - vest for Sundet[Svend Ove Jensen]
 1 SYGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Gråspurv (Passer domesticus):
 9 FUHøjer[Aleks Lund]
Skovspurv (Passer montanus):
 13 FUHøjer[Aleks Lund]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 1 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 3 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 4 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 3 FUGels Å, vej 449 - Åbøl[Jesper Leegaard]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 1 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 1 FUNy Frederikskog[Aleks Lund]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 RAller Ådal[Jørn Vinther Sørensen]
 2 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 3 FUHøjer[Aleks Lund]
 3 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Kogsbøl Mose
6 SYSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 3 SYHøjer[Aleks Lund]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Gallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 2 THGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Boligbirding 
B65
2 OFDynt[Martin R. Jessen]
 1 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Grønirisk (Chloris chloris):
 5 SYHøjer[Aleks Lund]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 RAller Ådal[Jørn Vinther Sørensen]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 
Kogsbøl Mose
1 THSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
Stillits (Carduelis carduelis):
 1 RKruså Å[Martin Høj Hansen]
 1 SYBrøns Møllesø[Svend Aage Linderström]
 1 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 14 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 3 SYGærup[Svend Aage Linderström]
 1 SYEmmerlev Klev[Aleks Lund]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
Kogsbøl Mose
2 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 2 SYEmmerlev Klev[Aleks Lund]
 1 RGallehus Skov[Svend Aage Linderström]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Kogsbøl Mose
1 RSkast og Kogsbøl Mose[Svend Aage Linderström]
 5 RAller Ådal[Jørn Vinther Sørensen]
 4 YF SYGram Slotssø[Jesper Leegaard]
 4 FUSøgård Mose, Åbenrå[Egon Iversen]
 1 YF SYGels Å, vej 449 - Åbøl[Jesper Leegaard]

(0.263 sekunder)