GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 22/09/2017 ( OBS.)  

    SØNDERJYLLANDS AMT  
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 1 FUSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
fra mengbakken
spredt ud over hele vandflade,nok flereend jeg kunne se.
80 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
fra mengbakken
35 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 2 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 1 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
fra tårnet
11 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 1 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 1 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
fra tårnet
95 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
6 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 2 OFSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Grågås (Anser anser):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
210 Hejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
600 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 72 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Canadagås (Branta canadensis):
 
fra tårnet
19 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
550 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 88 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 56 OFDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
Matriklen
100 TVibæk[Gert Lystrup Jørgensen]
Knortegås (Branta bernicla):
 37 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Gravand (Tadorna tadorna):
 16 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Pibeand (Anas penelope):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
300 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 115 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 1200 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Krikand (Anas crecca):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
250 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 105 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 250 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
fra mengbakken
190 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 32 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Spidsand (Anas acuta):
 2 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Skeand (Anas clypeata):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
6 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 62 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Troldand (Aythya fuligula):
 
fra tårnet
40 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Matriklen
17 VVibæk[Gert Lystrup Jørgensen]
 
Matriklen . Indtastning ikke færdig
19 VSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
8 juv. + 1 ad
PBO delvis
9 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 4 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 3 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
1 FUMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 1 FUDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
Matriklen
1 VVibæk[Gert Lystrup Jørgensen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Matriklen
34 VVibæk[Gert Lystrup Jørgensen]
 
Matriklen . Indtastning ikke færdig
51 VSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Musvåge (Buteo buteo):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
6 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 
S for Rømøvej 
1 RHønning Plantage[Aleks Lund]
 
Matriklen
371 VVibæk[Gert Lystrup Jørgensen]
 
Matriklen . Indtastning ikke færdig
1156 VSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 2 FUSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 
over diget
5 FUDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
Matriklen
1 VVibæk[Gert Lystrup Jørgensen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
befandt sig begge relativt højt oppe i nærheden
af ad. havørn
PBO delvis
2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 
Matriklen . Indtastning ikke færdig
2 VSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 1 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 220 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 1 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
fra mengbakken
på engen på vaden og i luften
1200 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
8000 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 47 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
fra mengbakken
180 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
400 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 6 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 4 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
14 OFMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 150 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 35 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 
S for Rømøvej 
8 FUHønning Plantage[Aleks Lund]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 1 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Storspove (Numenius arquata):
 
fra mengbakken
4 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 1 OFSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 170 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Rødben (Tringa totanus):
 
fra mengbakken
6 FUHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 2 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 20 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 57 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 1 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Svartbag (Larus marinus):
 2 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 1 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
2 SMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 2 SDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Landsvale (Hirundo rustica):
 3 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 50 SDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 12 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
S for Rømøvej 
5 FUHønning Plantage[Aleks Lund]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 
S for Rømøvej 
3 FUHønning Plantage[Aleks Lund]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 2 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Ravn (Corvus corax):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
3 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 3 OFDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
fra mengbakken
120 RHejlsminde Nor[Dorte Colditz]
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
80 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
 2 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
 13 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
S for Rømøvej 
5 FUHønning Plantage[Aleks Lund]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 
S for Rømøvej 
1 FUHønning Plantage[Aleks Lund]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
14 TMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
obs hovedsagligt fra diget ved klæggravene
PBO delvis
2 OFMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
29 Hønning Plantage[Aleks Lund]

(0.135 sekunder)