GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 25/09/2018 ( OBS.)  

    DOF-BORNHOLM  
Bagå:
 Trane 135 SV[Carsten Andersen]
Bastemose:
 
Observationer fra fugletårnet
Sølvhejre 1 R[Hanne Tøttrup]
 
Observationer fra fugletårnet
Rød Glente 1 OF[Hanne Tøttrup]
 
Observationer fra fugletårnet
Musvåge 2 OF[Hanne Tøttrup]
 
Observationer fra fugletårnet
Stor Flagspætte 1 R[Hanne Tøttrup]
 
Observationer fra fugletårnet
Skovskade 1 R[Hanne Tøttrup]
 
Observationer fra fugletårnet
Grønsisken 8 FU[Hanne Tøttrup]
Bornholms lufthavn:
 Trane 80 S[Hanne Pedersen]
Dueodde:
 Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 1 V[Henning Lykke Larsen]
 Sortstrubet Lom 8 V[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Toppet Lappedykker 4 [Henning Lykke Larsen]
 Gråstrubet Lappedykker 2 V[Henning Lykke Larsen]
 Skarv 556 SV[Henning Lykke Larsen]
 Knopsvane 15 ADV[Henning Lykke Larsen]
 Grågås 20 V[Henning Lykke Larsen]
 Canadagås 5 S[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 25 [Henning Lykke Larsen]
 Pibeand 642 V[Henning Lykke Larsen]
 Krikand 52 V[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Gråand 22 [Henning Lykke Larsen]
 Spidsand 6 V[Henning Lykke Larsen]
 Troldand 2 V[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Ederfugl 256 [Henning Lykke Larsen]
 Sortand 274 V[Henning Lykke Larsen]
 Fløjlsand 1 MADV[Henning Lykke Larsen]
 Hvinand 3 BR V[Henning Lykke Larsen]
 Toppet Skallesluger 28 V[Henning Lykke Larsen]
 Stor Skallesluger 4 V[Henning Lykke Larsen]
 
Lavt trækkende over skoven. fulgtes pænt ad. Den
ene returnerede dog efterfølgende.
Sort Glente 2 V[Henning Lykke Larsen]
 Rørhøg 1 1KV[Henning Lykke Larsen]
 Duehøg 1 F1KFU[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Spurvehøg 62 [Henning Lykke Larsen]
 Musvåge 6 R[Henning Lykke Larsen]
 Fjeldvåge 2 V[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Tårnfalk 4 [Henning Lykke Larsen]
 Dværgfalk 1 FV[Henning Lykke Larsen]
 Lærkefalk 1 FU[Henning Lykke Larsen]
 Fasan 5 R[Henning Lykke Larsen]
 Trane 12 SV[Henning Lykke Larsen]
 Strandskade 2 R[Henning Lykke Larsen]
 Stor Præstekrave 1 R[Henning Lykke Larsen]
 Almindelig Ryle 1 R[Henning Lykke Larsen]
 Dobbeltbekkasin 2 R[Henning Lykke Larsen]
 Storspove 2 R[Henning Lykke Larsen]
 Hvidklire 1 R[Henning Lykke Larsen]
 Dværgmåge 14 V[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Splitterne 2 [Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fjordterne 2 [Henning Lykke Larsen]
 Huldue 2 N[Henning Lykke Larsen]
 Stor Flagspætte 1 R[Henning Lykke Larsen]
 Hedelærke 1 V[Henning Lykke Larsen]
 Sanglærke 6 V[Henning Lykke Larsen]
 Landsvale 91 V[Henning Lykke Larsen]
 Bysvale 3 V[Henning Lykke Larsen]
 Skovpiber 1 V[Henning Lykke Larsen]
 Engpiber 4 R[Henning Lykke Larsen]
 Hvid Vipstjert 51 V[Henning Lykke Larsen]
 Rødhals 1 R[Henning Lykke Larsen]
 Solsort 1 R[Henning Lykke Larsen]
 Misteldrossel 21 S[Henning Lykke Larsen]
 Sortmejse 40 V[Henning Lykke Larsen]
 Blåmejse 21 V[Henning Lykke Larsen]
 Allike 1 R[Henning Lykke Larsen]
 Sortkrage 1 R[Henning Lykke Larsen]
 Gråkrage 26 R[Henning Lykke Larsen]
 Skovspurv 45 OF[Henning Lykke Larsen]
 Kvækerfinke 13 V[Henning Lykke Larsen]
 Bogfinke/Kvækerfinke 60 V[Henning Lykke Larsen]
 Grønirisk 8 V[Henning Lykke Larsen]
 Stillits 14 V[Henning Lykke Larsen]
 Grønsisken 46 V[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Tornirisk 102 [Henning Lykke Larsen]
 Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 V[Henning Lykke Larsen]
 Rørspurv 1 V[Henning Lykke Larsen]
Engegårde:
 Rød Glente 1 OF[Eilif S. Bendtsen]
 Stormmåge 750 R[Eilif S. Bendtsen]
 Sølvmåge 500 R[Eilif S. Bendtsen]
 Ringdue 12 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gråkrage 4 R[Eilif S. Bendtsen]
Gadeby:
 
I høj skrue med Fjeldvåge
PL
Musvåge 5 OF[Mogens T. Kofod]
 
I skrue med Musvåger
PL
Fjeldvåge 1 OF[Mogens T. Kofod]
Galløkken:
 
Unna
Trane 35 SV[Per C. Pedersen]
Hammeren:
 Sortstrubet Lom 3 SV[Jens Christensen]
 Skarv 148 SV[Jens Christensen]
 
4180KLU
Knopsvane 9 OF[Henrik Gerner Baark]
 Grågås 2 SV[Jens Christensen]
 Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 36 SV[Jens Christensen]
 Pibeand 648 SV[Jens Christensen]
 Krikand 103 SV[Jens Christensen]
 Gråand 23 SV[Jens Christensen]
 Spidsand 7 SV[Jens Christensen]
 Skeand 7 SV[Jens Christensen]
 Troldand 4 SV[Jens Christensen]
 Ederfugl 473 SV[Jens Christensen]
 Sortand 716 SV[Jens Christensen]
 Fløjlsand 2 SV[Jens Christensen]
 Toppet Skallesluger 23 SV[Jens Christensen]
 Stor Skallesluger 3 SV[Jens Christensen]
 Almindelig Ryle 2 SV[Jens Christensen]
 Hættemåge 15 SV[Jens Christensen]
 Fjordterne/Havterne 1 SV[Jens Christensen]
 Alk 1 Ø[Jens Christensen]
 
4180KLU
Stor Flagspætte 2 R[Henrik Gerner Baark]
 Landsvale 30 OF[Jens Christensen]
 Hvid Vipstjert 40 OF[Jens Christensen]
 
4180KLU
Rødhals 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Solsort 3 R[Henrik Gerner Baark]
 Sortmejse 330 SV[Jens Christensen]
 
4180KLU
Sortmejse 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Musvit 3 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Husskade 10 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Allike 14 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Gråkrage 7 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Stær 32 OF[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Bogfinke 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Grønirisk 2 R[Henrik Gerner Baark]
Hammerodde:
 
4180KLU
Skarv 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Pibeand 45 SV[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Sølvmåge 8 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Sortmejse 8 R[Henrik Gerner Baark]
Hammerodde-Sandvig incl havn:
 
4180KLU
Skarv 6 R[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Knopsvane 4 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Knortegås 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Ederfugl 49 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Toppet Skallesluger 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Hættemåge 2 R[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Sølvmåge 16 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Svartbag 2 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Ringdue 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Hvid Vipstjert 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Rødstjert 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Solsort 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Fuglekonge 5 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Musvit 3 R[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Husskade 7 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Allike 10 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Råge 15 R[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Gråkrage 12 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Gråspurv 25 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Grønirisk 1 FU[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Tornirisk 5 R[Henrik Gerner Baark]
Hammersholm:
 Fiskehejre 1 OF[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Musvåge 4 [Henrik Gerner Baark]
 Hvid Vipstjert 1 R[Henrik Gerner Baark]
 Gærdesmutte 2 R[Henrik Gerner Baark]
 Rødhals 3 R[Henrik Gerner Baark]
 Rødstjert 1 R[Henrik Gerner Baark]
 Solsort 3 R[Henrik Gerner Baark]
 Broget Fluesnapper 1 FR[Henrik Gerner Baark]
 Blåmejse 1 R[Henrik Gerner Baark]
 Musvit 2 R[Henrik Gerner Baark]
 Allike 3 R[Henrik Gerner Baark]
 Gråkrage 3 R[Henrik Gerner Baark]
 Bogfinke 5 R[Henrik Gerner Baark]
Klintebakken, Åkirkeby:
 Fiskehejre 1 R[Eilif S. Bendtsen]
 Spurvehøg 1 OF[Eilif S. Bendtsen]
 Fasan 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Sølvmåge 12 OF[Eilif S. Bendtsen]
 Ringdue 12 R[Eilif S. Bendtsen]
 Tyrkerdue 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Sanglærke 3 OF[Eilif S. Bendtsen]
 Landsvale 3 FU[Eilif S. Bendtsen]
 Skovpiber 1 OF[Eilif S. Bendtsen]
 Engpiber 4 R[Eilif S. Bendtsen]
 Hvid Vipstjert 4 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gærdesmutte 1 R[Eilif S. Bendtsen]
 Rødhals 1 R[Eilif S. Bendtsen]
 Rødstjert 1 R[Eilif S. Bendtsen]
 Bynkefugl 1 R[Eilif S. Bendtsen]
 Stenpikker 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Solsort 3 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gransanger 1 R[Eilif S. Bendtsen]
 Løvsanger 7 FU[Eilif S. Bendtsen]
 Skovskade 1 R[Eilif S. Bendtsen]
 Husskade 4 R[Eilif S. Bendtsen]
 Allike 44 R[Eilif S. Bendtsen]
 Råge 112 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gråkrage 4 R[Eilif S. Bendtsen]
 Ravn 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gråspurv 46 R[Eilif S. Bendtsen]
 Bogfinke 12 R[Eilif S. Bendtsen]
 Tornirisk 2 R[Eilif S. Bendtsen]
Langebjerg:
 Spurvehøg 1 R[Henrik Gerner Baark]
 Musvåge 7 R[Henrik Gerner Baark]
 Tårnfalk 1 R[Henrik Gerner Baark]
 Fasan 1 R[Henrik Gerner Baark]
 Stormmåge 300 R[Henrik Gerner Baark]
 Sølvmåge 10 R[Henrik Gerner Baark]
 Ringdue 2 R[Henrik Gerner Baark]
 Hvid Vipstjert 1 R[Henrik Gerner Baark]
 Husskade 1 R[Henrik Gerner Baark]
 Gråkrage 8 R[Henrik Gerner Baark]
 Stær 200 R[Henrik Gerner Baark]
 Skovspurv 10 R[Henrik Gerner Baark]
 Tornirisk 75 R[Henrik Gerner Baark]
 Gulspurv 50 R[Henrik Gerner Baark]
Levka:
 
i grusgraven
LHJ
Lille Lappedykker 3 R[Evy Nielsen]
 
grusgraven
LHJ
Knopsvane 2 R[Evy Nielsen]
 
i grusgraven
LHJ
Krikand 5 FR[Evy Nielsen]
 
fløj rundt efter hinanden ved grusgraven
LHJ
Gul Vipstjert 2 R[Evy Nielsen]
 
LHJ
Hvid Vipstjert 5 R[Evy Nielsen]
Lyrsby:
 
I æbletræ.
Grete
Nøddekrige 2 FU[Klaus Thommesen]
Nørrekås:
 
i strandkanten ved badebro
Lene H
Knortegås 9 R[Evy Nielsen]
Rønne:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Trane 206 [Hans Fæster]
 
Obs i haven og (for trækkende traners vedkommende) set
og fot. fra haven under havearbejde. - Efter
'fyraften' i haven var DOF-basen da vist IGEN
'ramt' a manglende server-kapasitet ved 19-tiden -
- -
Rødhals 2 FU[Hans Fæster]
 
Obs i haven og (for trækkende traners vedkommende) set
og fot. fra haven under havearbejde. - Efter
'fyraften' i haven var DOF-basen da vist IGEN
'ramt' a manglende server-kapasitet ved 19-tiden -
- -
Han og hun
Munk 2 FU[Hans Fæster]
Rønne nord, Sejersgård:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Trane 140 [Jens Christensen]
Salomons kapel:
 
4180KLU
Skarv 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Knopsvane 1 R[Henrik Gerner Baark]
Sandvig:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Skarv 22 [Henrik Gerner Baark]
 Sølvhejre 1 R[Kirsten Laursen]
 
4180KLU
Sølvhejre 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Fiskehejre 5 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Knopsvane 2 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Knortegås 11 V[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Pibeand 358 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Krikand 28 V[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Gråand 6 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Ederfugl 78 V[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Toppet Skallesluger 3 V[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Spurvehøg 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Hættemåge 10 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Stormmåge 53 R[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Sølvmåge 121 [Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Svartbag 7 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Splitterne 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Ringdue 3 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Tyrkerdue 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Rødstjert 3 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Stenpikker 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Blåmejse 3 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Husskade 2 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Allike 3 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Råge 2 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Stær 5 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Gråspurv 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Grønirisk 5 V[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
Tornirisk 453 [Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Rørspurv 1 R[Henrik Gerner Baark]
Skørrebro:
 Fiskehejre 1 OF[Eilif S. Bendtsen]
 Sanglærke 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Landsvale 3 FU[Eilif S. Bendtsen]
 Engpiber 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Hvid Vipstjert 4 R[Eilif S. Bendtsen]
 Solsort 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gråkrage 6 R[Eilif S. Bendtsen]
 Ravn 9 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gråspurv 50 R[Eilif S. Bendtsen]
 Tornirisk 2 R[Eilif S. Bendtsen]
Smørenge:
 Fasan 1 R[Eilif S. Bendtsen]
 Sølvmåge 16 R[Eilif S. Bendtsen]
 Ringdue 14 R[Eilif S. Bendtsen]
 Landsvale 2 FU[Eilif S. Bendtsen]
 Husskade 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gråkrage 4 R[Eilif S. Bendtsen]
 Ravn 2 R[Eilif S. Bendtsen]
 Gråspurv 26 R[Eilif S. Bendtsen]
Strøby:
 Musvåge 1 OF[Eilif S. Bendtsen]
 Hvid Vipstjert 4 R[Eilif S. Bendtsen]
 Allike 24 R[Eilif S. Bendtsen]
 Råge 180 R[Eilif S. Bendtsen]
 Stær 44 FU[Eilif S. Bendtsen]
Viskeled:
 
Antal ca. Et par flokke samledes til 1 flok under en del
kredsen og "snakken" højt over
området - trak herefter samlet mod syd-sydvest. De kom
nordfra.
Lene P.
Trane 60 S[Hans Kurt Pedersen]
Ølene:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PL
Trane 4 [Mogens T. Kofod]
 
PL
Halemejse 6 FU[Mogens T. Kofod]
Ørnevig-Hammerodde:
 
4180KLU
Skarv 3 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Fiskehejre 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Ederfugl 30 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Sølvmåge 4 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Hvid Vipstjert 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Rødhals 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Rødstjert 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Stenpikker 4 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Blåmejse 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Musvit 5 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Gråkrage 4 R[Henrik Gerner Baark]

(0.337 sekunder)