GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    ONSDAG DEN 27/09/2023 ( OBS.)  

    DOF SØNDERJYLLAND  
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Gram Slotssø[Jesper Leegaard]
 
6400KBJ
4 FUHostrup Sø[Kaj Abildgaard]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
2 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Canadagås (Branta canadensis):
 7 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 14 RSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
Grågås (Anser anser):
 38 TBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 41 OFSønder Hostrup[Erik Faudel]
Gravand (Tadorna tadorna):
 165 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 200 RBallum Forland[Gerda Bladt]
Knarand (Mareca strepera):
 5 RAstrup Engsø[Gerda Bladt]
Pibeand (Mareca penelope):
 1100 SBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 100 RBallum Forland[Gerda Bladt]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 2 SBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 6 RGram Slotssø[Jesper Leegaard]
 100 RAstrup Engsø[Gerda Bladt]
Spidsand (Anas acuta):
 26 TBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
Krikand (Anas crecca):
 800 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 300 RBallum Forland[Gerda Bladt]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 2 RAstrup Engsø[Gerda Bladt]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 23 RSønderborg - øst for Sundet[Esben Thomsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 3 RKelstrup Plantage[Tim Lassen]
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
6 OFBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 2 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 1 RBallum Forland[Gerda Bladt]
 1 RGram Slotssø[Jesper Leegaard]
 1 RArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
1 RBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
Trane (Grus grus):
 
Gik ned iNsrgrethekog syd
6270HA
140 OFMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Peter Kjer Hansen]
 94 R NATMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Harry Antonisen]
 18 OFSønder Hostrup[Erik Faudel]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
12 VKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
 
kom indflyvende fra nord
6400KBJ+EF
12 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Kaj Abildgaard]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 3 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 3 RBallum Forland[Gerda Bladt]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
2 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 4 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 1 RSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
 
6400KBJ
6 FUHostrup Sø[Kaj Abildgaard]
 5 FURømødæmningen[Gerda Bladt]
 3 FURømødæmningen[Erik Biel]
 7 RV. Åbølling forland[Gerda Bladt]
 1 RHusum Enge[Gerda Bladt]
 2 RAstrup Engsø[Gerda Bladt]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
3 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 9 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 10 RBallum Forland[Gerda Bladt]
 26 OFSønder Hostrup[Erik Faudel]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 45 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 2 RLillebælt, Linderum[Leif Keller]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 520 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 1 RBallum Forland[Gerda Bladt]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 4 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 220 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 3000 RBallum Forland[Gerda Bladt]
 200 RLillebælt, Linderum[Leif Keller]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 12 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
Vibe (Vanellus vanellus):
 80 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 1665 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 1500 RBallum Forland[Gerda Bladt]
 8 RLillebælt, Linderum[Leif Keller]
 60 RSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
250 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Storspove (Numenius arquata):
 2 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 20 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 4 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 2 OFBallum Forland[Gerda Bladt]
Stenvender (Arenaria interpres):
 
svært at tælle, da de klumpede sig sammen!
97 RHavneby, Rømø[Erik Biel]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 12000 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 30 FUBallum Forland[Gerda Bladt]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
92 Ballum Forland[Svend Anker Schwebs]
 7 OFBallum Forland[Gerda Bladt]
 2 RSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 1 RSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
 1 RArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 2 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 2 TBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 1 RSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 4 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 4 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
200 OFBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
Stormmåge (Larus canus):
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
3 OFBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
5 OFBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
Svartbag (Larus marinus):
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 1 RBallum Forland[Gerda Bladt]
Måge sp. (Larini):
 900 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 RGråsten, Slotssøen[Orla Jessen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Set fra Ulkebøl hallens P plads mod nord , de var i en
skrue, hvorefter de gik i glid
set hjemme fra haven
1 SVSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 2 SBallum Forland[Gerda Bladt]
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
1 BR SBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 1 SSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
 8 R NATMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Harry Antonisen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 MVMilitære område, Kær Vestermark, Kær[Kjeld Jensen]
 
Matriklen. Ulkebøl. 
1 VSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
16 Broager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 4 VMilitære område, Kær Vestermark, Kær[Kjeld Jensen]
 
Set fra Ulkebøl hallens P plads mod nord , de var i en
skrue, hvorefter de gik i glid
3 SVSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 
Matriklen. Ulkebøl. 
2 VSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
 10 TStenholt, Sønderborg[Kjeld Jensen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
 
6400KBJ+EF
1 FUKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Kaj Abildgaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 3 RBallum Sluse[Jeppe Juhl]
 6 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Ballum Forland[Gerda Bladt]
 1 RLillebælt, Linderum[Leif Keller]
 1 RSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
 1 N NATMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Harry Antonisen]
 2 RHøjer[Jeppe Juhl]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
I clinch med Ravn
1 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
Bl.a. en flok på 6
8 SBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 
Over nypløjet mark 
6 OFFole[Maiken Hartung-Struer]
 2 VMilitære område, Kær Vestermark, Kær[Kjeld Jensen]
 
Set fra Ulkebøl hallens P plads mod nord , de var i en
skrue, hvorefter de gik i glid
4 SVSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Set fra Ulkebøl hallens P plads mod nord , de var i en
skrue, hvorefter de gik i glid
Svag kløft, mørk fugl med 6 fingre
1 SVSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 2 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
163 Broager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 
Over nypløjet mark 
5 OFFole[Maiken Hartung-Struer]
 86 VMilitære område, Kær Vestermark, Kær[Kjeld Jensen]
 
Set fra Ulkebøl hallens P plads mod nord , de var i en
skrue, hvorefter de gik i glid
35 SVSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 
Matriklen. Ulkebøl. 
En skrue på 45 kom 1645 hen over huset. 
65 VSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
 91 TStenholt, Sønderborg[Kjeld Jensen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
2 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
Hørt 2 gange. 
1 RKelstrup Plantage[Tim Lassen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 2 RKelstrup Plantage[Tim Lassen]
 1 RSottrupskov[Gert Fahlberg]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RBallum Sluse[Svend Anker Schwebs]
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 5 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Broager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 
Over nypløjet mark 
2 OFFole[Maiken Hartung-Struer]
 1 FUHusum Enge[Gerda Bladt]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 TBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 1 JUVFUVester Åbølling Enge[Gerda Bladt]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Siddende på jorden
1 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 
Rastende på pæl
1 RBallum Forland[Gerda Bladt]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 4 OFKelstrup Plantage[Tim Lassen]
 2 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 2 RArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
 2 RHostrup Skov[Lars Møller Andersen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Allike (Coloeus monedula):
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
6 OFBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
Råge (Corvus frugilegus):
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
10 OFBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
Ravn (Corvus corax):
 8 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 29 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 11 RBallum Forland[Gerda Bladt]
 3 OFFole[Maiken Hartung-Struer]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
 1 RHostrup Krat[Esben Thomsen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
1 OFBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 2 RLillebælt, Linderum[Leif Keller]
Sortmejse (Periparus ater):
 2 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 1 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 2 FUSottrupskov[Gert Fahlberg]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 RKelstrup Plantage[Tim Lassen]
 2 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 12 RArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
3 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Musvit (Parus major):
 3 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 13 RArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
 3 RHostrup Skov[Lars Møller Andersen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
2 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 15 SBallum Enge[Gerda Bladt]
 2 OFAstrup Enge[Gerda Bladt]
 5 SArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
3 SKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 4 TBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 10 SSlivsø, Hoptrup[Leif Keller]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Nørager søstjernevej med mere. On and off obs.
4 FUSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
3 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
 1 RHostrup Krat[Esben Thomsen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 3 RKelstrup Plantage[Tim Lassen]
 2 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 2 FUSottrupskov[Gert Fahlberg]
 2 RHostrup Skov[Lars Møller Andersen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
2 FUKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 FUSottrupskov[Gert Fahlberg]
 1 RArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 2 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 2 FUSottrupskov[Gert Fahlberg]
 3 RHostrup Skov[Lars Møller Andersen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RSottrupskov[Gert Fahlberg]
 5 RArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 120 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 300 FUBallum Forland[Gerda Bladt]
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
150 OFBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 20 RLillebælt, Linderum[Leif Keller]
 30 Astrup Enge[Gerda Bladt]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
30 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 SYSottrupskov[Gert Fahlberg]
 1 RHostrup Skov[Lars Møller Andersen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 2 RBallum Sluse[Svend Anker Schwebs]
Solsort (Turdus merula):
 5 RArnkilsøre, Kær Halvø, Sønderborg[Viggo Petersen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
Nørager søstjernevej med mere. On and off obs.
14 SVSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
På nypløjet mark. Muligvis flere end 30
30 FUFole[Maiken Hartung-Struer]
 2 RAstrup Enge[Gerda Bladt]
 
Nørager søstjernevej med mere. On and off obs.
31 SVSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 RGram Slotssø[Jesper Leegaard]
 
Nørager søstjernevej med mere. On and off obs.
1 SVSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
 
Matriklen. Ulkebøl. 
1 VSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 2 RBallum Sluse[Svend Anker Schwebs]
 1 RBallum Forland[Svend Anker Schwebs]
 2 RBallum Forland[Gerda Bladt]
 
På nypløjet mark 
43 RFole[Maiken Hartung-Struer]
 2 RSottrupskov[Gert Fahlberg]
 
Nørager søstjernevej med mere. On and off obs.
7 SVSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Obs fra bænken ved det tidligere regnvandsreservoir 
50 SBroager Vestermark[Bjarne Nielsen]
 3 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 
Nørager søstjernevej med mere. On and off obs.
110 SVSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
2 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
1 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 4 RÅrtoft Plantage[Lars Møller Andersen]
 2 RSottrupskov[Gert Fahlberg]
 5 RHostrup Skov[Lars Møller Andersen]
 
Kaj Abildgaard og Erik Faudel
3 RKlattrup Mose øst & Spangstoft Mose[Klaus Bo Jensen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
Matriklen. Ulkebøl. 
1 OFSønderborg - øst for Sundet[Dennis Martinek Langholz]
Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) (Passerinae):
 540 SBallum Forland[Svend Anker Schwebs]

(0.160 sekunder)