GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 19/09/2023 ( OBS.)  

    DOF SYDØSTJYLLAND  
Knopsvane (Cygnus olor):
 
lavvande
incl 2 1K
25 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 12 RHaldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle[Jens Gregersen]
 9 FUGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 10 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 60 RKongens Kær[Lene Ib]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 1 FUGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
LN
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
Jik
1 RNørrestrand[Lars Nielsen]
Canadagås (Branta canadensis):
 
lavvande
13 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 
LN
19 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
Jik
19 RNørrestrand[Lars Nielsen]
Grågås (Anser anser):
 
lavvande
4 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 20 RHaldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle[Jens Gregersen]
 15 OFBygholm Å (opstrøms Bygholm Sø)[Dan Blohm]
 120 RKongens Kær[Lene Ib]
 125 SVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Jik
14 RNørrestrand[Lars Nielsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 
Formiddag.
18 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
 10 RKongens Kær[Lene Ib]
Knarand (Mareca strepera):
 
LN
5 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
Jik
5 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 
Formiddag.
16 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
lavvande
2 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Formiddag.
76 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
 20 FUKongens Kær[Lene Ib]
Krikand (Anas crecca):
 
Formiddag.
10 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 3 RVissingkloster[Leif Nørgaard Schmidt]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 RVissingkloster[Leif Nørgaard Schmidt]
 1 OFGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 10 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 RSkibet[Jacob Niss]
Mursejler (Apus apus):
 
Formiddag.
1 VBygholm Park[Jim Pedersen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 
Formiddag.
Samme optællingsmetode som i går, hvor der var
33. Den putter godt.
19 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
Blishøne (Fulica atra):
 
Formiddag.
16 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
Trane (Grus grus):
 
10x30 kikkert 
3 OFKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
lavvande
4 FUVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 2 FUHaldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle[Jens Gregersen]
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 4 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Formiddag.
I yndlingstræer i de to store østlige
søer.
11 RBygholm Park[Jim Pedersen]
 1 RKongens Kær[Lene Ib]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
lavvande
10 FUVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 800 RAshåb[Jens Zeeberg]
 
Frisk vind V, halvskyet.
4 SVNøttrup[Ib Gundelach]
 100 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
lavvande
250 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 150 RHaldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle[Jens Gregersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
14 Bjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Storspove (Numenius arquata):
 
lavvande
60 FUVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 15 FUHaldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle[Jens Gregersen]
 1 SVBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
lavvande
15 FUVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
lavvande
350 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 600 RHaldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle[Jens Gregersen]
 
Formiddag.
38 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
Stormmåge (Larus canus):
 
lavvande
40 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
lavvande
30 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
Måge sp. (Larini):
 
Frisk vind V, halvskyet.
Langt det meste storm. - V.
110 OFNøttrup[Ib Gundelach]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 FUGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 1 OFNørrestrand[Sarah Dietrich]
 
1030
1 VTræskohage[Henrik Thormann]
 1 FUBjerre Engsø[Kurt Schyts Stokholm]
 1 MADFUBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
LN
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
Jik
1 1KRNørrestrand[Lars Nielsen]
 2 RBjerre Engsø[Kurt Schyts Stokholm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Bjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 1 MOFKongens Kær[Lene Ib]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
LN
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 1 RJuelsminde[Søren Rain Johansen]
 1 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 FUTræskohage[Henrik Thormann]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 FUTræskohage[Henrik Thormann]
 1 ADFUBjerre Engsø[Kurt Schyts Stokholm]
 1 ADRBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 1 OFKongens Kær[Lene Ib]
 1 RKongens Kær[Jacob Niss]
 1 OFSkibet[Jacob Niss]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 
LN
3 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
Jik
1 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 14 VTræskohage[Henrik Thormann]
 2 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RTofteskov, Juelsminde[Jens Zeeberg]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RAshåb[Jens Zeeberg]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
LN
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
Jik
1 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 1 RKongsø Plantage[Hans Knakkergaard]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 RBjerre Engsø[Kurt Schyts Stokholm]
 1 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 
Formiddag.
1 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 3 RThyregodlund[Peter Damgaard]
Råge (Corvus frugilegus):
 10 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Ravn (Corvus corax):
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Gråkrage (Corvus cornix):
 10 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Sortmejse (Periparus ater):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 
Matrikelobs Poppelvang 
1 FUBrejning[Michael Larsen Hansen]
 
Formiddag.
3 FUBygholm Park[Jim Pedersen]
Musvit (Parus major):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
10x30 kikkert 
1 OFKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 1 RBøgballe[Tommy Kaae]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Matrikelobs Poppelvang 
5 SBrejning[Michael Larsen Hansen]
 7 FUGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 32 RBøgballe[Tommy Kaae]
 
Frisk vind V, halvskyet.
I småflokke gennem første halve time. Bedste
dag indtil videre.
80 SVNøttrup[Ib Gundelach]
 
både morgen og aften
18 SBredballe[Sigfred Munk]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
24 Thyregodlund[Peter Damgaard]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 
Frisk vind V, halvskyet.
1 FUNøttrup[Ib Gundelach]
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
 1 RVejle Havn[Else-Marie Jørgensen ]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 
De ene syngende
3 RPalsgård Slotspark og fabrik[Jens Zeeberg]
 2 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Matrikelobs Poppelvang 
9 RBrejning[Michael Larsen Hansen]
 
Matrikelobs
150 OFFredericia[Arne Lilhauge]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Frisk vind V, halvskyet.
Ungf/hun og han.
2 RNøttrup[Ib Gundelach]
Solsort (Turdus merula):
 1 RVissingkloster[Leif Nørgaard Schmidt]
 4 RVejle Havn[Else-Marie Jørgensen ]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 1 RKongsø Plantage[Hans Knakkergaard]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 
Frisk vind V, halvskyet.
Mindre antal skovsp. -nyder solen på østsiden
af gl.frugth..
80 RNøttrup[Ib Gundelach]
Skovspurv (Passer montanus):
 45 FUPalsgård, agerland[Jens Zeeberg]
Engpiber (Anthus pratensis):
 2 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 OFGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 
Frisk vind V, halvskyet.
4 RNøttrup[Ib Gundelach]
 10 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
 
en ad + 4 juv
5 RThyregodlund[Peter Damgaard]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 
10x30 kikkert 
30 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 2 RKongsø Plantage[Hans Knakkergaard]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Frisk vind V, halvskyet.
1 RNøttrup[Ib Gundelach]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Frisk vind V, halvskyet.
3 OFNøttrup[Ib Gundelach]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
LN
8 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 35 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Grønsisken (Spinus spinus):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 1 RGaltkær[Bent Karup Frederiksen]
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]

(0.141 sekunder)