GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 26/09/2023 ( OBS.)  

    DOF SYDØSTJYLLAND  
Knopsvane (Cygnus olor):
 
JBA
1 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
3 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
meget højvande
11 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 20 RHaldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle[Jens Gregersen]
 
jk, AJD
20 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 117 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Knabberup Sø[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
jk, AJD
1 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
Canadagås (Branta canadensis):
 
HP
3 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
jk, AJD
3 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
Grågås (Anser anser):
 
Finn Lund Henriksen.
6 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 14 SVVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
jk, AJD
560 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 29 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
jk, AJD
5 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 4 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
8 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Knarand (Mareca strepera):
 
jk, AJD
2 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
11 Kongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
jk, AJD
100 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 
Ca. antal, raster ved, omkring og på
Mågeøen.
75 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
JBA
16 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
15 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
jk, AJD
10 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 8 RKnabberup Sø[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
6 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Krikand (Anas crecca):
 
JBA
5 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
8 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
meget højvande
1 OFVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 7 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
JBA
2 FUKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen
1 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
jk, AJD
50 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 
Finn Lund Henriksen
55 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Ringdue (Columba palumbus):
 
JBA
2 FUKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 17 FUVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
7 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Finn Lund Henriksen.
3 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
HP
3 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
jk, AJD
5 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 2 RVejle Ådal ved Knabberup[Else-Marie Jørgensen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
Blishøne (Fulica atra):
 
jk, AJD
250 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 14 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
3 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
jk, AJD
2 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
JBA
2 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
4 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
2 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
 1 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 RKnabberup Sø[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
4 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
JBA
1 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
5 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 1 OFVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
meget højvande
5 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 
Boligbirding
BB E39
2 OFDaugård[Holger Daugaard]
 
Finn Lund Henriksen
225 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
meget højvande
5 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 
meget højvande
100 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
højvandsrast
30 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 26 RSønder Vissing[Andreas Winding Mønsted]
 50 OFVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
250 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
 
 Nyspiret hvede.
9 RSønder Aldum[Ib Gundelach]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Finn Lund Henriksen.
20 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
175 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
 
Finn Lund Henriksen
2 OFSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Storspove (Numenius arquata):
 
meget højvande
højvandsrast
30 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 
meget højvande
højvandsrast med st
30 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
højvandsrast
60 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
20 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
Finn Lund Henriksen.
18 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
1 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
 
jk, AJD
5 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
meget højvande
1 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
1 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Alk (Alca torda):
 1 RVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Finn Lund Henriksen.
20 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
på insektfamgst over øen
30 FUVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 25 OFVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
 
Finn Lund Henriksen
10 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Stormmåge (Larus canus):
 120 FUSønder Aldum[Ib Gundelach]
 
Finn Lund Henriksen
6 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
 1000 FUYding Mark[Andreas Winding Mønsted]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Finn Lund Henriksen
3 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Svartbag (Larus marinus):
 1 RVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
JBA
1 1KFUKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 1 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
HP
2 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
jk, AJD
2 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 MSVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Finn Lund Henriksen.
2 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
Finn Lund Henriksen
3 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
1 ad + 1 juv
2 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Ib.
1 RKongens Kær[John Mikkelsen]
 
Finn Lund Henriksen
2 ADRSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
 1 OFEgtved Holt[Jonas Morsing Thomasen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Set fra motorvejen 
1 FUTaps[Gert Fahlberg]
Musvåge (Buteo buteo):
 
JBA
1 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
4 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Voervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
HP
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
jk, AJD
1 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 
Boligbirding, Sønderbro
2 THorsens[Nina Rosendahl Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Finn Lund Henriksen
21 Salten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Natugle (Strix aluco):
 
Svag vind S.
I silhuet over gårdspladsen fra
gårdtræerne ved laden.  Nye slørugledun i
laden,så den er stadig. Men de er ikke meget for
hinanden. Kun set sløruglen, når det er
bælgmørkt -i glimt.
1 RNøttrup[Ib Gundelach]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RKlostermølle[Jens Muff Hansen]
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 1 RRefsgårde[Jonas Morsing Thomasen]
 1 RTågelundgård Plantage[Jonas Morsing Thomasen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
JBA
1 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RKlostermølle[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Elbodalen[Erik Raagaard]
 
Langs åen nedstrøms 
1 OFVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
HP
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
jk, AJD
2 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 1 RKnabberup Sø[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
1 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
Ivrigt foruragerebde Ivrigt foruragerende efter insekter
over engene.
Finn Lund Henriksen.
1 ADRKlosterkær[Georg Guldvang]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Skorstenen ved Vejle Fjernvarme 
2 RVejle[Else-Marie Jørgensen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 2 OFVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
havehegn
2 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
 
Finn Lund Henriksen
3 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Husskade (Pica pica):
 
JBA
1 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Allike (Coloeus monedula):
 
Finn Lund Henriksen.
4 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
Finn Lund Henriksen
6 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Råge (Corvus frugilegus):
 2 OFVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Ravn (Corvus corax):
 
Finn Lund Henriksen.
2 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 3 OFVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 1 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
HP
2 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
jk, AJD
3 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 
Svag vind S.
Skovbrynet.
2 RNøttrup[Ib Gundelach]
 
Finn Lund Henriksen
14 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
JBA
5 RKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
8 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
 
Finn Lund Henriksen
4 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Sortmejse (Periparus ater):
 2 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Topmejse (Lophophanes cristatus):
 
Finn Lund Henriksen
1 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 RÅrup grusgrav (Hedensted søerne)[Michael Eland Karlson]
 
Finn Lund Henriksen
3 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Finn Lund Henriksen.
2 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 RÅrup grusgrav (Hedensted søerne)[Michael Eland Karlson]
 
Finn Lund Henriksen
5 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Musvit (Parus major):
 
hønsehus
2 FUVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 1 RÅrup grusgrav (Hedensted søerne)[Michael Eland Karlson]
 2 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
 
Finn Lund Henriksen
6 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Hedelærke (Lullula arborea):
 1 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 4 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 2 SVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
jk, AJD
5 SNørrestrand[Hans Pinstrup]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
jk, AJD
20 RNørrestrand[Hans Pinstrup]
 
Minimum, nok nærmere 5-6 stk. Konstant kaldende i
tagrørene, men selvom de var ganske tæt
på, gemte de sig umanerligt godt!
2 RKnabberup Sø[Else-Marie Jørgensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
JBA
3 FUKlosterkær[Jens Muff Hansen]
 
Finn Lund Henriksen.
12 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 23 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 1 SVVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 16 SBøgballe[Tommy Kaae]
 
HP
5 TNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
jk, AJD
25 SNørrestrand[Hans Pinstrup]
 
Svag vind S.
11 SVNøttrup[Ib Gundelach]
 5 RVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
15 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
Finn Lund Henriksen
4 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Finn Lund Henriksen.
3 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
øm, cm, én sang
3 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
 
Finn Lund Henriksen
5 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
Finn Lund Henriksen
7 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) (Aegithalos caudatus europaeus):
 10 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
Finn Lund Henriksen.
2 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 3 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Finn Lund Henriksen
7 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Træløber (Certhia familiaris):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Finn Lund Henriksen
1 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Spætmejse (Sitta europaea):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
skovhegn
1 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Finn Lund Henriksen.
2 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 SYÅrup grusgrav (Hedensted søerne)[Michael Eland Karlson]
 1 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Finn Lund Henriksen.
25 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 26 OFVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
10 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
 
På nysået m. måger.
15 FUSønder Aldum[Ib Gundelach]
 
Finn Lund Henriksen
40 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
Finn Lund Henriksen
1 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Solsort (Turdus merula):
 
Finn Lund Henriksen.
2 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
nordeng v landgang
3 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Finn Lund Henriksen
1 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Jernspurv (Prunella modularis):
 5 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 1 RÅrup grusgrav (Hedensted søerne)[Michael Eland Karlson]
 1 RKnabberup Sø[Else-Marie Jørgensen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 153 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Voervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Finn Lund Henriksen.
4 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Voervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 2 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Boligbirding
BB E38
1 FUDaugård[Holger Daugaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Nøttrup[Ib Gundelach]
 10 RVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Finn Lund Henriksen.
5 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 82 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Nordeng ved landgang
6 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Boligbirding, Sønderbro
6 SVHorsens[Nina Rosendahl Larsen]
 
Finn Lund Henriksen
4 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 7 OFVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 RÅrup grusgrav (Hedensted søerne)[Michael Eland Karlson]
 
Finn Lund Henriksen
3 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 7 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Boligbirding, Sønderbro
BB E43. Var så flinke både at synge og kalde, da
de kom henover, så ingen tvivl om artsbestemmelsen :-)
4 SVHorsens[Nina Rosendahl Larsen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 3 OFVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 2 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Boligbirding, Sønderbro
BB E42
1 OFHorsens[Nina Rosendahl Larsen]
 10 RVejle Ådal ved Haraldskær[Jacob Niss]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
Finn Lund Henriksen.
8 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
49 Voervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Finn Lund Henriksen
25 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 1 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Finn Lund Henriksen
2 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Finn Lund Henriksen.
1 RKlosterkær[Georg Guldvang]
 
Finn Lund Henriksen
1 RSalten Langsø midtdel[Georg Guldvang]

(0.143 sekunder)