GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    ONSDAG DEN 27/09/2023 ( OBS.)  

    DOF SYDØSTJYLLAND  
Knopsvane (Cygnus olor):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
14 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 10 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 111 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
JIK
1 RNørrestrand[Lars Nielsen]
Gås sp. (Anser/Branta sp.):
 
Let vind SV,lunt ,overskyet.
30-35 højt over Klejs.
30 SVNøttrup[Ib Gundelach]
Canadagås (Branta canadensis):
 
højvande faldende
kalspids med grågæs
18 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
JIK
40 RNørrestrand[Lars Nielsen]
Grågås (Anser anser):
 
EBJ
75 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
højvande faldende
250 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
114 Galtkær[Peder Nygaard Nielsen]
 25 TRosenvold[Holger Daugaard]
 45 OFBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 75 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
 28 OFGrønninghoved Strand[Helge Esager]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 40 RVorsø, fjorden syd og øst for[Jens Gregersen]
 
højvande faldende
30 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 8 FUGrønninghoved Strand[Helge Esager]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
højvande faldende
1 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
Taffeland (Aythya ferina):
 
Allersidst på eftermiddagen.
1 MRBygholm Park[Jim Pedersen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 2 FUBygholm Park[Andreas Winding Mønsted]
 1 RKongens Kær[John Mikkelsen]
Knarand (Mareca strepera):
 
JIK
4 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 1 FUBygholm Park[Andreas Winding Mønsted]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Kongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
højvande faldende
indløb med grågæs
43 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
167 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 6 FUBorre (Horsens Fjord)[Erik Røjgaard]
 7 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
EBJ
14 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
29 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Spidsand (Anas acuta):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
6 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 2 RKongens Kær[John Mikkelsen]
Krikand (Anas crecca):
 
EBJ
41 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 4 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 MRTrædballe[Else-Marie Jørgensen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 1 1KRKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
EBJ
1 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 2 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 1 YF BRHorsens[Søren Rain Johansen]
 4 FUGrønninghoved Strand[Helge Esager]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 2 RSkibet[Jacob Niss]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 1 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 2 RVejle Ådal ved Knabberup[Else-Marie Jørgensen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 4 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 2 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Blishøne (Fulica atra):
 16 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Trane (Grus grus):
 
Boligbirding
BB E24
3 OFThyregod[Peter Damgaard]
 
hørt flere traner i Rævlinge Mose
2 FURævlinge Mose[Vagn Stenager]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
EBJ
1 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 1 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 FUGrønninghoved Strand[Helge Esager]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RKlostermølle[Henrik Kolsbjerg]
 
EBJ
1 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
højvande faldende
63 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
5 VGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
højvande faldende
sydøstrevler mest
130 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
GJA
110 RSmidstrup[Bjarne Hove-Jensen]
 
GJA
150 RHerslev[Bjarne Hove-Jensen]
 
HO
150 RHerslev[Gøran Jakobsen]
 
højvande faldende
120 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
højvande faldende
2 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 10 FUBorre (Horsens Fjord)[Erik Røjgaard]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
EBJ
2 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
Kom fra krogen vest for og gik nok til rast lidt mod øst. 
260 OFVorsø Østvejle og Langøerne[Andreas Winding Mønsted]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
7 OFGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Småspove (Numenius phaeopus):
 2 OFBorre (Horsens Fjord)[Erik Røjgaard]
Storspove (Numenius arquata):
 
højvande faldende
30 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
højvande faldende
45 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
EBJ
50 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
6 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 3 FUKongens Kær[John Mikkelsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
lavt over øen
50 FUVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
højvande faldende
5 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 2 RVorsø, fjorden syd og øst for[Jens Gregersen]
 
højvande faldende
15 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
Havnen
3 RSnaptun[Søren Rain Johansen]
 1 OFSkibet[Jacob Niss]
 40 FUGrønninghoved Strand[Helge Esager]
Svartbag (Larus marinus):
 
højvande faldende
1 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
Havnen
1 RSnaptun[Søren Rain Johansen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 6 RSandbjerg Vig (havet)[Ole Lund]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
EBJ
1 OFKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 
LN
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
JIK
1 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 1 OFNørrestrand[Annette Junge Daugaard]
 1 OFBorre (Horsens Fjord)[Erik Røjgaard]
 1 TFGrønninghoved Strand[Helge Esager]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
EBJ
1 FUKlosterkær[Hans Knakkergaard]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
EBJ
1 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
LN
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
JIK
1 RNørrestrand[Lars Nielsen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LN
2 Nørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JIK
2 Nørrestrand[Lars Nielsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 FUNim[Andreas Winding Mønsted]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 
Hastendal
1 OFDaugård[Ib Gundelach]
 
LN
2 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
JIK
2 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 4 OFSkibet[Jacob Niss]
 1 FUEldrup[Hans Jørgen Falk]
 1 RSejet Nørremark (landarealer)[Søren Rain Johansen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Boligbirding
2 OFSpringbjerg Mose[Hans-Peter Svendsen]
 1 OFTvingstrup[Andreas Winding Mønsted]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
2 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 
LN
8 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
JIK
8 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 
Let vind SV,lunt ,overskyet.
1 RNøttrup[Ib Gundelach]
 1 RRosenvold[Holger Daugaard]
Natugle (Strix aluco):
 1 MSYChristiansfeld[Morten Bentzon Hansen]
Stor Hornugle (Bubo bubo):
 1 SYVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Grønspætte (Picus viridis):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 1 RNedenskov Sø[Hans-Peter Svendsen]
 1 RGadbjerg[Tommy Kaae]
 
boligbirding
BB E41
1 R TIldved[Dorte Bryrup]
 
Kajetan.
1 FUKongens Kær[John Mikkelsen]
 
Lettede fra græsset og fløj hen i nogle
småtræer 
1 RVejle Genbrugsplads[Else-Marie Jørgensen]
 1 RSkibet[Jacob Niss]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
Boligbirding
1 RSpringbjerg Mose[Hans-Peter Svendsen]
 1 RHastrup Plantage[Peder Nygaard Nielsen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
EBJ
2 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 1 RTvingstrup[Andreas Winding Mønsted]
 1 FUBrigsted (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 2 FURosenvold[Holger Daugaard]
 1 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
 
Vores have. 
1 R Vejle Ådal, Haraldskær Fabrik[Allan Bech]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 1 RKlostermølle[Henrik Kolsbjerg]
 1 OFNedenskov Sø[Hans-Peter Svendsen]
 1 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 1 OFGrønninghoved Strand[Helge Esager]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 
LN
2 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
JIK
2 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 
Vores have. 
1 R Vejle Ådal, Haraldskær Fabrik[Allan Bech]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
LN
1 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
JIK
1 ADRNørrestrand[Lars Nielsen]
 
Vejle Fjernvarme 
1 RVejle[Else-Marie Jørgensen]
 1 RVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 1 RRosenvold[Holger Daugaard]
Husskade (Pica pica):
 
Boligbirding
BB E56
1 RSpringbjerg Mose[Hans-Peter Svendsen]
Allike (Coloeus monedula):
 
EBJ
3 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
Let vind SV,lunt ,overskyet.
Under valnød
7 FUNøttrup[Ib Gundelach]
Ravn (Corvus corax):
 
EBJ
2 OFKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
Boligbirding
2 OFSpringbjerg Mose[Hans-Peter Svendsen]
 1 RVandel[Jacob Niss]
 
Let vind SV,lunt ,overskyet.
1 OFNøttrup[Ib Gundelach]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
EBJ
1 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
2 OFGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Sortmejse (Periparus ater):
 2 FURosenvold[Holger Daugaard]
Topmejse (Lophophanes cristatus):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
2 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 2 FURosenvold[Holger Daugaard]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Musvit (Parus major):
 
EBJ
4 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 3 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
EBJ
1 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 5 RBrigsted (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
10 TGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 2 RHaldrup[Andreas Winding Mønsted]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
LN
6 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
 
JIK
6 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 6 FUNørrestrand[Annette Junge Daugaard]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
EBJ
5 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
EBJ
6 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
29 SVGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 
Let vind SV,lunt ,overskyet.
5 SVNøttrup[Ib Gundelach]
 5 OFRosenvold[Holger Daugaard]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 4 FUVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
sang
2 RBrigsted (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 4 FURosenvold[Holger Daugaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Kongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 RVejle Genbrugsplads[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYTrædballe[Else-Marie Jørgensen]
 1 FUBredballe[Sigfred Munk]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
EBJ
17 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 1 RRosenvold[Holger Daugaard]
Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus) (Aegithalos caudatus caudatus):
 2 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) (Aegithalos caudatus europaeus):
 1 RKongens Kær[Else-Marie Jørgensen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 1 FURosenvold[Holger Daugaard]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 
EBJ
4 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
Træløber (Certhia familiaris):
 
EBJ
3 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 1 RRosenvold[Holger Daugaard]
Spætmejse (Sitta europaea):
 
EBJ
3 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 1 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Kent Due Rasmussen
2 RHorsens, Caroline Amalie Lund[Jim Pedersen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
EBJ
2 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
EBJ
12 RKlosterkær[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
150 OFGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 
JIK
25 RNørrestrand[Lars Nielsen]
 80 OFUlkær[Lene Ib]
 220 RHornstrup[Lene Ib]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
BB E 50
1 RBredballe[Sigfred Munk]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 1 FFURosenvold[Holger Daugaard]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
45 OFGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
20 SVGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 2 OFVonsild[Kristian Birchvald Christensen]
Solsort (Turdus merula):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 FUGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Sjagger (Turdus pilaris):
 1 OFVonsild[Kristian Birchvald Christensen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Skovspurv (Passer montanus):
 20 RBrigsted (landarealer)[Jens Gregersen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
4 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 2 RHaldrup[Andreas Winding Mønsted]
 2 TRosenvold[Holger Daugaard]
 3 SVVonsild[Kristian Birchvald Christensen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 
Med bogfinker og engpibere
1 SVVonsild[Kristian Birchvald Christensen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 2 RGudenå ved Sukkertoppen[Henrik Kolsbjerg]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 3 RBrigsted (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
2 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 
Havnen
11 RSnaptun[Søren Rain Johansen]
 
Let vind SV,lunt ,overskyet.
2 ungf.
4 RNøttrup[Ib Gundelach]
 3 RVejle Genbrugsplads[Else-Marie Jørgensen]
 2 RTrædballe[Else-Marie Jørgensen]
 3 RSkibet[Jacob Niss]
 7 RVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
EBJ
1 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 6 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
12 Galtkær[Peder Nygaard Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Vonsild[Kristian Birchvald Christensen]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 1 RSattrup[Andreas Winding Mønsted]
 2 SVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
EBJ
2 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 1 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
6 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
2 OFGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
10 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 1 OFRosenvold[Holger Daugaard]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
alant
11 FUVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 OFGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
 5 OFRosenvold[Holger Daugaard]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
EBJ
10 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 7 SVSøvind[Andreas Winding Mønsted]
 
sikkert flere
1 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Galtkær[Peder Nygaard Nielsen]
 15 FURosenvold[Holger Daugaard]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 1 RHaldrup[Andreas Winding Mønsted]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
2 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
EBJ
2 RKlostermølle[Hans Knakkergaard]
 
SV 4, 8/8-6/8, 14-18 grader
1 RGaltkær[Peder Nygaard Nielsen]

(0.244 sekunder)