GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 19/09/2023 ( OBS.)  

    DOF ØSTJYLLAND  
Knopsvane (Cygnus olor):
 
KH, TVH
2 YF UFVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
131 Egå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
2 AD med 4 (1K)
6 RBrabrand Sø - vestenden[Keld Henriksen]
 
LONE
53 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 56 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 6 RGrenå Golfbane[Jens Peter Pedersen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
KH, TVH
200 TBrattingsborg Gods[Mogens Wedel-Heinen]
Canadagås (Branta canadensis):
 101 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
Ca
LONE
70 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 77 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Grågås (Anser anser):
 15 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
1 FUSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 180 FUVrold[Kevin Kuhlmann Clausen]
 2 FUDødeå Enge[Keld Henriksen]
 950 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
20 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
 
VSV 11-12 m/s, 1-2/8, 14 gr
35 RVester Hedekrog[Bjarne Hove-Jensen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr skiftende til VSV 11-12 m/s, 2-3/8,
14 gr
49 RSælvig (Bugt)[Bjarne Hove-Jensen]
 
VSV 10–11 m/s, 2-3/8, 13 gr
1 RStore Vorbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
11 RSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 7 ØGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
1 SBisgård Mark[Bjarne Hove-Jensen]
 
VSV 11-12 m/s, 2-3/8, 14 gr
3 RKanhave[Bjarne Hove-Jensen]
 
SV 10-12 m/s, 3-4/8, 12 gr, byger med let til moderat regn
1 SVÅrhus Bugt syd, mellem Jylland & Samsø[Bjarne Hove-Jensen]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
33 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
1043 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
20 Århus Bugt[Bjarne Hove-Jensen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 2 NFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
SV 10 m/s, 3-4/8, 12 gr, byger med let regn
16 NÅrhus Bugt[Bjarne Hove-Jensen]
 9 TGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
LONE
1 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Taffeland (Aythya ferina):
 6 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
12 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 5 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
LONE
22 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 39 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Skeand (Spatula clypeata):
 8 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Colin Watson]
 14 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Knarand (Mareca strepera):
 50 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Colin Watson]
 27 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
34 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 27 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
66 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
 54 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
Ca 
LONE
50 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 49 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
48 Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 2 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
40 RVrads by/agerland[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
11 OFVinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
 
Langdalen
11 RBrabrand[Frank Pedersen]
 37 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 41 RGrenå Golfbane[Jens Peter Pedersen]
Spidsand (Anas acuta):
 11 SFornæs[Henning Lykke Larsen]
 6 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 5 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Krikand (Anas crecca):
 4 SFornæs[Henning Lykke Larsen]
 8 FUDødeå Enge[Keld Henriksen]
 
Ca
LONE
50 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 71 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 8 TGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 
VSV 10–11 m/s, 2-3/8, 13 gr
1 RStore Vorbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 1 RBrabrand Sø - vestenden[Keld Henriksen]
 3 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 10 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Colin Watson]
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 3 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 9 RBrabrand Sø - vestenden[Keld Henriksen]
 
LONE
4 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Sælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 
SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr
2 ROnsbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 
KH, TVH
18 RVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
 1 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Vinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
 
Langdalen
6 RBrabrand[Frank Pedersen]
 6 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 6 RSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 FUÅby[Keld Henriksen]
Mursejler (Apus apus):
 
Set noget senere end HLL's mursejler, så nok to
forskellige.
1 SVFornæs[Lars Gabrielsen]
 1 VFornæs[Henning Lykke Larsen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
1 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 
Langdalen
1 RBrabrand[Frank Pedersen]
 5 FUDødeå Enge[Keld Henriksen]
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 3 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Blishøne (Fulica atra):
 1 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
2 FUSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 160 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
75 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 67 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 5 RGrenå Golfbane[Jens Peter Pedersen]
Trane (Grus grus):
 
10x30 kikkert 
3 OFKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
 1 ØGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 1 SFornæs[Henning Lykke Larsen]
 1 ØGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
1 RSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 9 RSælvig Havn[Carsten Bruun]
 
10x30 kikkert 
1 OFVrads by/agerland[Jens Muff Hansen]
 
Langdalen
1 RBrabrand[Frank Pedersen]
 
SV 8 m/s, 3-4/8, 12 gr
15 RÅrhus Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 5 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 1 RBrabrand Sø - vestenden[Keld Henriksen]
 1 RBrabrand Sø - østenden[Keld Henriksen]
 
LONE
9 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 6 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1 TFornæs[Lars Gabrielsen]
 
LONE
5 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 5 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sule (Morus bassanus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
105 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
 
SV 10 m/s, 3-4/8, 12 gr, byger med let regn
1 IMMFUÅrhus Bugt[Bjarne Hove-Jensen]
 75 TGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 14 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 584 N NATFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
VSV 11-12 m/s, 1-2/8, 14 gr
1 Trekanten (Samsø)[Bjarne Hove-Jensen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr skiftende til VSV 11-12 m/s, 2-3/8,
14 gr
1 NSælvig (Bugt)[Bjarne Hove-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Store Vorbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
6 RSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 1 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 14 RBrabrand Sø - østenden[Keld Henriksen]
 26 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
12 Kanhave[Bjarne Hove-Jensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 6 SFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
VSV 10–11 m/s, 2-3/8, 13 gr
2 FUStore Vorbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 1 ØGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
 4 SLille & Store Sandvig[Lars Gabrielsen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 5 SFornæs[Lars Gabrielsen]
 5 SFornæs[Henning Lykke Larsen]
 1 ØGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 300 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
1 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 145 TSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
107 Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 6 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Colin Watson]
 110 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
Ca 
LONE
400 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 250 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 10 SFornæs[Henning Lykke Larsen]
Sandløber (Calidris alba):
 2 RFornæs[Lars Gabrielsen]
 2 SFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
15 Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 145 RFornæs[Lars Gabrielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
345 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
 1 VGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
 25 FULille & Store Sandvig[Lars Gabrielsen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
55 FUBisgård Mark[Bjarne Hove-Jensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 5 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Colin Watson]
 4 RBrabrand Sø - vestenden[Keld Henriksen]
 24 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 1 SVGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Tejst (Cepphus grylle):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
16 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
 3 VGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Lomvie (Uria aalge):
 1 RFornæs[Henning Lykke Larsen]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 1 ADMF NFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Ride (Rissa tridactyla):
 1 1KSFornæs[Henning Lykke Larsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
VSV 11-12 m/s, 1-2/8, 14 gr
3 Trekanten (Samsø)[Bjarne Hove-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Store Vorbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Sælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 
SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr
2 SVOnsbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 67 FUÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
1 SBisgård Mark[Bjarne Hove-Jensen]
 8 FUAlderslyst[Mathias Emil Kaae]
Stormmåge (Larus canus):
 
VSV 11-12 m/s, 1-2/8, 14 gr
10 Trekanten (Samsø)[Bjarne Hove-Jensen]
 5 FUÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 1 ADRBrabrand Sø - vestenden[Keld Henriksen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
2 RSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 
SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr
16 SVOnsbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 2 ADFUÅby[Keld Henriksen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
2 SLynghøj[Bjarne Hove-Jensen]
 
SV 10-12 m/s, 3-4/8, 12 gr, byger med let til moderat regn
1 SVÅrhus Bugt syd, mellem Jylland & Samsø[Bjarne Hove-Jensen]
 1 RAlderslyst[Mathias Emil Kaae]
Svartbag (Larus marinus):
 
VSV 11-12 m/s, 2-3/8, 14 gr
1 RKanhave[Bjarne Hove-Jensen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
11 Fornæs[Henning Lykke Larsen]
 2 ØGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 TSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 1KFUEgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
1 1KFUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 1KFUÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
KH, TVH
1 BR TVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 FUSøften[Henning Lykke Larsen]
 
LONE
1 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 2KOFBoelmose V.f. Tandrup Bro[Per Clauson-Kaas]
 
LONE
1 ADFUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 4KFUÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 RTirstrup[Henning Lykke Larsen]
 1 OFEgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 2 FUGrenå Golfbane[Jens Peter Pedersen]
 4 RVolstrup, Favrskov[Helle Wendel Sørensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 OFTrustrup Grenå[Henning Lykke Larsen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
1 FUToftebjerg Samsø[Bjarne Hove-Jensen]
 
KH, TVH
5 R TVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
 
10x30 kikkert 
2 RVrads by/agerland[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
1 RVinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
 
LONE
4 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 FUÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 4 TSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
 1 FUGrenå Golfbane[Jens Peter Pedersen]
 2 RLille & Store Sandvig[Lars Gabrielsen]
 1 FUVolstrup, Favrskov[Helle Wendel Sørensen]
Natugle (Strix aluco):
 1 RSkåde Skov[Steen Reimers]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RKlapskov[Anni & Peter Nielsen]
 
LONE
1 SYÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
Obs af M3H
1 RSilkeborg Nordskov[Martin Høj Hansen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 2 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RStøvringgård Klosterpark[Klaus Sørensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 OFFornæs[Henning Lykke Larsen]
 2 RStøvringgård/Støvring Enge[Klaus Sørensen]
 1 RKongsø Plantage[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
 1 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 1 FUBrabrand Sø - østenden[Keld Henriksen]
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 OFSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
 1 Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
 1 FUGrenå Golfbane[Jens Peter Pedersen]
 3 RLille & Store Sandvig[Lars Gabrielsen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 1 RStubbe Sø Fugleværnsfondens reservat[Jens Bonde Poulsen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
 
Langdalen
1 RBrabrand[Frank Pedersen]
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Husskade (Pica pica):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
1 RVinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
 1 RLøve[Hans Knakkergaard]
 
Langdalen
3 RBrabrand[Frank Pedersen]
 2 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 2 OFSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Allike (Coloeus monedula):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
KH, TVH
12 RVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
 5 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
2 RLynghøj[Bjarne Hove-Jensen]
Råge (Corvus frugilegus):
 1 OFFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
10x30 kikkert 
2 RVinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
40 Egå Engsø[Carsten Søndergaard]
 18 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 35 RSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
 1 OFGrenå Golfbane[Jens Peter Pedersen]
 1 RAlderslyst[Mathias Emil Kaae]
Ravn (Corvus corax):
 
10x30 kikkert 
5 OFVrads by/agerland[Jens Muff Hansen]
 1 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 4 OFSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 4 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Trekanten (Samsø)[Bjarne Hove-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Sælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 
KH, TVH
4 RVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
 1 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Vinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
 2 RLøve[Hans Knakkergaard]
 
Langdalen
2 RBrabrand[Frank Pedersen]
 5 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 9 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
2 FUBisgård Mark[Bjarne Hove-Jensen]
Sortmejse (Periparus ater):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
2 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
VSV 12 m/s, 2-3/8, 14 gr
1 FUMårup Skov[Bjarne Hove-Jensen]
 1 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
Langdalen
3 RBrabrand[Frank Pedersen]
 2 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 2 RSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Musvit (Parus major):
 2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
VSV 12 m/s, 2-3/8, 14 gr
1 FUMårup Skov[Bjarne Hove-Jensen]
 
VSV 11-12 m/s, 1-2/8, 14 gr
1 FUTrekanten (Samsø)[Bjarne Hove-Jensen]
 2 RBallen/Østerløkken[Mogens Wedel-Heinen]
 2 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
 1 FUÅby[Keld Henriksen]
 
Langdalen
3 RBrabrand[Frank Pedersen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr
13 SVOnsbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 
10x30 kikkert 
1 OFKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 7 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Gulbug (Hippolais icterina):
 1 1KRBallen/Østerløkken[Mogens Wedel-Heinen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
VSV 11-12 m/s, 1-2/8, 14 gr
5 Trekanten (Samsø)[Bjarne Hove-Jensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 150 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 70 SFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
Matriklen
31 FUHinnerup[Anni & Peter Nielsen]
 
KH, TVH
8 TVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
 
10x30 kikkert 
70 RVrads by/agerland[Jens Muff Hansen]
 4 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 50 RLøve[Hans Knakkergaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
60 Egå Engsø[Carsten Søndergaard]
 6 FUBrabrand Sø - vestenden[Keld Henriksen]
 1 FUBrabrand Sø - østenden[Keld Henriksen]
 9 FUDødeå Enge[Keld Henriksen]
 30 FUÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 64 TSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
 30 VGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
 12 VLille & Store Sandvig[Lars Gabrielsen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
2 SLynghøj[Bjarne Hove-Jensen]
 1 RAlderslyst[Mathias Emil Kaae]
Digesvale (Riparia riparia):
 2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Matriklen
3 FUHinnerup[Anni & Peter Nielsen]
 
KH, TVH
1 RVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
 
Langdalen
2 RBrabrand[Frank Pedersen]
 
LONE
5 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 2 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 9 ØGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
 
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr
1 FUBisgård Mark[Bjarne Hove-Jensen]
Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus) (Aegithalos caudatus caudatus):
 3 RSælvig Havn[Carsten Bruun]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
LONE
1 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 1 RSælvig Havn[Carsten Bruun]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
Langdalen
1 RBrabrand[Frank Pedersen]
 
LONE
2 SYÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 
Langdalen
2 RBrabrand[Frank Pedersen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 30 OFFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
KH, TVH
24 TVesborg Fyr[Mogens Wedel-Heinen]
 
10x30 kikkert 
3 OFVrads by/agerland[Jens Muff Hansen]
 40 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
24 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 
VSV 11-12 m/s, 2-3/8, 14 gr
1 RKanhave[Bjarne Hove-Jensen]
 12 RVolstrup, Favrskov[Helle Wendel Sørensen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 1KRBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Solsort (Turdus merula):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 3 RBallen/Østerløkken[Mogens Wedel-Heinen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Vrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 1 RKongsø Plantage[Hans Knakkergaard]
 1 RLøve[Hans Knakkergaard]
 
Langdalen
5 RBrabrand[Frank Pedersen]
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 3 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Drossel sp. (Turdinae):
 11 OFSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 1 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
Gråspurv (Passer domesticus):
 4 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 4 RLøve[Hans Knakkergaard]
 30 RÅrhus Midtby[Anders Brinkmann]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
2 RSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 2 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
Langdalen
3 RBrabrand[Frank Pedersen]
 4 RSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 1 ADRSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 4 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 3 RFornæs[Henning Lykke Larsen]
 12 RStøvringgård/Støvring Enge[Klaus Sørensen]
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
1 OFSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 
LONE
2 OFÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 2 OFSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
 10 ØGjerrild Nordstrand øst, Knudshoved[Mogens Stoustrup Jensen]
 30 FUVolstrup, Favrskov[Helle Wendel Sørensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
Sælvig-Havvejen. SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr skiftende til
V 10 m/s, 2-3/8, 13 gr let regn i begyndelsen
1 RSælvig Havn[Bjarne Hove-Jensen]
 
SV 12 m/s, 3-4/8, 12 gr
20 SVOnsbjerg[Bjarne Hove-Jensen]
 3 RVrads by/agerland[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
30 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 2 RKongsø Plantage[Hans Knakkergaard]
 
10x30 kikkert 
4 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
5 RVinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Finke sp. (Fringillidae):
 6 TSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
LONE
1 SYÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 2 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 1 SYGrenå Golfbane[Jens Peter Pedersen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
10x30 kikkert 
3 RVinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 135 RStøvringgård/Støvring Enge[Klaus Sørensen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 4 REgå Engsø[Carsten Søndergaard]
 
LONE
10 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 9 RSolbjerg Skov[Bent Carstensen]
 
VSV 11-12 m/s, 2-3/8, 14 gr
3 FUKanhave[Bjarne Hove-Jensen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 5 VFornæs[Henning Lykke Larsen]
 
10x30 kikkert 
3 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Plantage[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
1 RKongsø Hede[Jens Muff Hansen]
 
10x30 kikkert 
2 RVinding ved Bryrup[Jens Muff Hansen]
 
VSV 11-12 m/s, 2-3/8, 14 gr
1 RKanhave[Bjarne Hove-Jensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]

(0.280 sekunder)