GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 19/09/2023 ( OBS.)  

    DOF NORDJYLLAND  
Knopsvane (Cygnus olor):
 4 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
Gyllemarken.
5 1K
8 FULandbrugsområderne, Lille Vildmose[Dorte F. Sørensen]
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) (Branta bernicla hrota):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
148 Nordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 140 FUEgholm ved Aalborg[Henrik Mørch Christensen]
Canadagås (Branta canadensis):
 
Gyllemarken.
67 FULandbrugsområderne, Lille Vildmose[Dorte F. Sørensen]
Grågås (Anser anser):
 
Gyllemarken.
3 blå halsringe aflæst.
667 FULandbrugsområderne, Lille Vildmose[Dorte F. Sørensen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
3 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
6 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende. Regn en stor del af timen - opholdsvejr til
sidst.
KNP
6 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
4 NVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Flest fugle den første halve time af obsen.
1395 SVHirtshals Fyr[Anders Østerby]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
168 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
120 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
92 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 1 FRHirtshals Øststrand[Poul Henrik Pedersen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
Kom helt ind i skansehavnen for en stund
17 RNordre Skanse, Frederikshavn[Gitte Nielsen]
 23 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
2 NVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
5 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Skeand (Spatula clypeata):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Pibeand (Mareca penelope):
 66 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 83 SVHirtshals Fyr[Anders Østerby]
 1 RHirtshals Øststrand[Poul Henrik Pedersen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
15 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
6 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 20 RKennedyparken, Frederikshavn[Sander Villumsen]
Spidsand (Anas acuta):
 29 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Krikand (Anas crecca):
 2 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 15 SVHirtshals Fyr[Anders Østerby]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
7 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fasan (Phasianus colchicus):
 
Lossepladsen
1 MRRavnshøj[John David]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 ADSDR RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 2 RKennedyparken, Frederikshavn[Sander Villumsen]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 1 NNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 12 Hirtshals Fyr[Anders Østerby]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
3 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
7 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Stor Stormsvale (Hydrobates leucorhous):
 
Sås i et par minutter egentlig mest rastende
måske bevægende sig langsomt mod syd. Forsvandt
fra mig, da jeg fjernede iphone+adapter fra skopet.
Stormsvale med lange vinger med knæk mellem arm og
hånd, lyst bånd henover dækfjer på
overvingen, hvid overgump og mørke undervinger.
Fløj langsomt svævende over vandet, helt typisk
stor stormsvale-agtigt. Videocrops følger.
1 RHirtshals Fyr[Rune Sø Neergaard]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
15 Nordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sølvhejre (Ardea alba):
 2 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
De var føst helt inde ved Skansehavnen, og flyttede
sig derefter sydpå
18 RNordre Skanse, Frederikshavn[Gitte Nielsen]
Sule (Morus bassanus):
 12 NNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 46 Hirtshals Fyr[Anders Østerby]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
84 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
48 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
62 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
27 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Topskarv (Gulosus aristotelis):
 
på vestre dækmole - stor tak til Lars P
1100
3 RHirtshals Havn[Erik Thomsen]
 
Rastende på dækmolen. Omkring middag kunne jeg
kun finde to fugle.
3 1KRHirtshals Havn[Rune Sø Neergaard]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 60 SVHirtshals Fyr[Anders Østerby]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 280 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 1 RHirtshals Fyr[Anders Østerby]
 
Verdens Ende. Regn en stor del af timen - opholdsvejr til
sidst.
KNP
4 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 
1 ad., øvrige 1K
32 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
9 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 1KRGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 18 RUggerby Å (Bindslev - Uggerby)[Morten Christensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 87 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Storspove (Numenius arquata):
 115 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 14 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 2 FUHirtshals Øststrand[Erik Thomsen]
 1 FUHirtshals Øststrand[Poul Henrik Pedersen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 2 RDania Saltværk/Mariager Fj./Sk[Gunnar Tindborg]
 
1100
1 RHirtshals Havn[Erik Thomsen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 21 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 2 FUHirtshals Øststrand[Erik Thomsen]
 6 FUHirtshals Øststrand[Poul Henrik Pedersen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
4 1KRGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Brushane (Calidris pugnax):
 1 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
2 1KRGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sandløber (Calidris alba):
 22 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
20 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 850 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 10 FUHirtshals Øststrand[Erik Thomsen]
 11 FUHirtshals Øststrand[Poul Henrik Pedersen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
67 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
SSC, LV, SK, AG, RC, GN, HL
1 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Dværgryle (Calidris minuta):
 2 1KRNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 1 FUHirtshals Øststrand[Erik Thomsen]
 1 FUHirtshals Øststrand[Poul Henrik Pedersen]
Rødben (Tringa totanus):
 2 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Tejst (Cepphus grylle):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Alk (Alca torda):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Hirtshals Fyr[Anders Østerby]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Lomvie (Uria aalge):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Lomvie/Alk (Uria aalge/Alca torda):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 NVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
4 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 3 Hirtshals Havn[Rune Sø Neergaard]
Storkjove (Stercorarius skua):
 2 Hirtshals Havn[Rune Sø Neergaard]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Verdens Ende 3
angreb en sule på vandet.
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Ride (Rissa tridactyla):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 2K+RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
6 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus):
 2 1KRHirtshals Havn[Rune Sø Neergaard]
Stormmåge (Larus canus):
 
Verdens Ende. Regn en stor del af timen - opholdsvejr til
sidst.
KNP
5 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
9 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
øst
fruen
11 RTversted Strand[Per Tejsner]
 
Verdens Ende. Regn en stor del af timen - opholdsvejr til
sidst.
KNP
375 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 OFButtervej Industriområde, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 2KRGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Svartbag (Larus marinus):
 
øst
fruen
57 RTversted Strand[Per Tejsner]
 
Verdens Ende. Regn en stor del af timen - opholdsvejr til
sidst.
KNP
250 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
1 adult + 2 1k
3 SVHirtshals Fyr[Anders Østerby]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 1KNVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 4 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
1046+1116
2 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 1 Gårestrup[Bjarke Huus Jensen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 2 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 VVester Hassing Slamdepot[Preben Thomsen]
 
2 ad. (tydeligvis et par) + 3 1K. Først
Korsholm-området, senere alle på Nordmandshage.
En af ungfuglene forsvandt sidst på formiddagen nord
på langs kysten, og sås senere i stor
højde inde i baglandet i retning mod Hals Mose.
5 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Lossepladsen
1 OFRavnshøj[John David]
 1 FUBaggesvogn[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 FUHellebjerg Hede[Svend Wøjcik-Jonasson]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Lossepladsen
2 RRavnshøj[John David]
Natugle (Strix aluco):
 1 RKvissel[Sander Villumsen]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RSkindbjerglund og Rise Skov[Henny Buhl]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Lossepladsen
1 MRRavnshøj[John David]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Jagende småfugl.
1 FUHorne[Anders Østerby]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 1KSNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 1KSNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Lossepladsen
Sammen
6 OFRavnshøj[John David]
 1 FUButtervej Industriområde, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Husskade (Pica pica):
 
Lossepladsen
1 RRavnshøj[John David]
Allike (Coloeus monedula):
 
Lossepladsen
4 RRavnshøj[John David]
Råge (Corvus frugilegus):
 
Lossepladsen
48 OFRavnshøj[John David]
Ravn (Corvus corax):
 
Lossepladsen
2 OFRavnshøj[John David]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
Lossepladsen
12 RRavnshøj[John David]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sortmejse (Periparus ater):
 4 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Topmejse (Lophophanes cristatus):
 1 RKvissel[Sander Villumsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Lossepladsen
2 FURavnshøj[John David]
 4 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Musvit (Parus major):
 
Lossepladsen
2 FURavnshøj[John David]
Toplærke (Galerida cristata):
 
gik sammen m en hvid vipstjert på grus
1100
1 FUHirtshals Havn[Erik Thomsen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 470 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Lossepladsen
3 OFRavnshøj[John David]
 3250 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 2 RUggerby Å (Bindslev - Uggerby)[Morten Christensen]
 
Verdens Ende 3
KNP, GN, SK, HL, RC, AG + 2
3 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Digesvale (Riparia riparia):
 4 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 SYButtervej Industriområde, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 2 RKvissel[Sander Villumsen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 RKvissel[Sander Villumsen]
 4 RNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Lossepladsen
1 SYRavnshøj[John David]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Lossepladsen
12 OFRavnshøj[John David]
 2 FUButtervej Industriområde, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Solsort (Turdus merula):
 
Lossepladsen
1 MFURavnshøj[John David]
Skovspurv (Passer montanus):
 4 FUButtervej Industriområde, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 4 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Lossepladsen
2 FURavnshøj[John David]
 43 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 
Verdens Ende. Regn en stor del af timen - opholdsvejr til
sidst.
KNP
9 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Nedermose, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Lossepladsen
2 RRavnshøj[John David]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 9 RMøldrup, Østhimmerland[René Rørbæk]
 4 OFByfogedskoven, Skagen[Bjarke Huus Jensen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Lossepladsen
1 MRRavnshøj[John David]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 3 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 170 SNordmandshage[Palle A. F. Rasmussen]
 6 FUSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
Lossepladsen
2 RRavnshøj[John David]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Verdens Ende. Regn en stor del af timen - opholdsvejr til
sidst.
KNP
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]

(0.109 sekunder)