GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 24/09/2018 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Bleget:
 
Kredsende over skoven
Rød Glente 4 OF[Per Rasmussen]
Caroline Amalielund:
 Isfugl 1 FU[Steen Winkel]
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vandrefalk 2 [Kurt Due Johansen]
Grusgrave v/Davinde:
 Havørn 1 ADFU[Henrik Kalckar Hansen]
Gulstav:
 Blå Kærhøg 1 BR T[Ralph Qwinten]
Gulstav Østerskov:
 Huldue 5 R[Ralph Qwinten]
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg:
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
Sortstrubet Lom 1 SV[Ralph Qwinten]
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
41+3+29+30 Vel usædvanligt med så mange?
Canadagås 103 SV[Ralph Qwinten]
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
Spidsand 16 SV[Ralph Qwinten]
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
Fiskeørn 1 [Ralph Qwinten]
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
Tårnfalk 7 S[Ralph Qwinten]
Heden (Midtfyn):
 Rød Glente 1 OF[Leif Sørensen]
Hesselbjerg (Langeland):
 Vandrefalk 1 FIMMR[Nis Rattenborg]
Kasmose Skov:
 
1035, 7 1219
Sule 8 V[Michael Brunhøj Hansen]
 Sule 8 V[Michael Mosebo Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Sortand 139 [Michael Brunhøj Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Sortand 1030 [Michael Mosebo Jensen]
 Vandrefalk 1 [Michael Brunhøj Hansen]
 
1 lys + 3 mørke 1105, 1 mørk 1115, 1 lys + 3 mørke 1215, 1
mørk 1355
Almindelig Kjove 10 V[Michael Brunhøj Hansen]
 Almindelig Kjove 2 V[Erik Busk]
 Almindelig Kjove 2 V[Michael Mosebo Jensen]
 
1035, 3 1128, 1213
Storkjove 5 V[Michael Brunhøj Hansen]
 
De 7 set af THH og SKI Fredericia, mens de sidste 2
først trak V til sidst i min obs.periode. Kl. 17:40
blev 5 set samtidig.
Storkjove 9 V[Michael Mosebo Jensen]
 Fjordterne 20 V[Michael Brunhøj Hansen]
 Fjordterne 17 V[Erik Busk]
 Fjordterne 14 V[Michael Mosebo Jensen]
Keldsnor:
 Rød Glente 1 T[Ralph Qwinten]
 Havørn 1 IMMR[Nis Rattenborg]
 Dværgfalk 1 R[Nis Rattenborg]
 Sandløber 1 R[Nis Rattenborg]
Kværndrup:
 
100 m. øst for motorvejen.
Rød Glente 4 OF[Morten Müller]
Lunden:
 
Ved obspladsen 
Rødtoppet Fuglekonge 1 FU[Ralph Qwinten]
Nørre Søby:
 Rød Glente 3 OF[Leif Sørensen]
Nørreballe Nor:
 Taffeland 370 R[Ralph Qwinten]
 Rød Glente 1 OF[Ralph Qwinten]
 Huldue 4 OF[Ralph Qwinten]
 
Minimum 
Hvid Vipstjert 50 FU[Ralph Qwinten]
 
Flok med Stillitser
Tornirisk 50 FU[Ralph Qwinten]
Skov SV for Vantinge:
 Rød Glente 2 OF[Niels Bomholt Jensen]
Universitetet - Odense:
 Råge 600 R[Martin Rheinheimer]
Ørnehøj-området (Gulstav):
 Rød Glente 1 OF[Ralph Qwinten]
 Tårnfalk 5 R[Ralph Qwinten]

(0.152 sekunder)