GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 22/01/2019 ( OBS.)  

    DOF-NORDVESTJYLLAND  
Agger Tange:
 
lettede fra krattet over for skibsværft
Skovsneppe 1 R[Jens Jørgen Pedersen]
Agger Tange, småsøer i sydende:
 Snespurv 37 FU[Jens Jørgen Pedersen]
Hanstholm Havn:
 Topskarv 1 R[Allan Pade]
 
sammen med alm. skarv tydelig mindre samt tyndere næb.
Topskarv 1 FU[Steen Vester Pedersen]
 Havlit 2 FU[Steen Vester Pedersen]
 Sandløber 3 FU[Steen Vester Pedersen]
 Kaspisk Måge 1 FU[Steen Vester Pedersen]
 
Den ene stod i jollehavnen de 2 andre på opfyldningen
i østhavnen
Gråmåge 3 2KR[Allan Pade]
 
kunne kun finde en.
Gråmåge 1 2KFU[Steen Vester Pedersen]
Krik Vig (Limfjord):
 Fjeldvåge 1 R[Jens Jørgen Pedersen]
Nørby:
 Sangsvane 166 R[Allan Pade]
Ove Sø:
 Taffeland 165 FU[Jens Jørgen Pedersen]
 
Par
Lille Skallesluger 2 FU[Steen Vester Pedersen]
Rettrup:
 
Heraf 1 juv. på vintersæd med Sangsvaner.
Pibesvane 15 FU[Steen Reinholdt]
Rettrup Kær:
 
Par i våge.
Lille Skallesluger 2 R[Steen Reinholdt]
Tjele Langsø:
 Havørn 1 ADR[Kristian Nielsen]

(0.062 sekunder)