DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET STENKLIPPERNE (773280)  

Kommune:Morsø
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter på lokaliteten:57
Observationsdage/observationer:74/268
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Lokalitetscenter (bredde/længde): 56.717228/8.545432

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: