DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET STENKLIPPERNE (773280)  

Kommune:Morsø
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter på lokaliteten:49
Observationsdage/observationer:62/201
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Lokalitetscenter (længde/bredde): 8.545432/56.717228

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: