DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 1916030 - 07/09/2004  

Skestork (Platalea leucorodia)1
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Rastende
Tid:18:15
Kommentar til obs.:Fløj forvildet rundt over vestenden af søen i et par minutter - bl.a. mobbet af måger - indtil den tabte højde og tilsyneladende landede NV for søen bag noget buskads. Her kunne den dog ikke genfindes 10 min. senere, hvorfor den enten har forladt stedet i den mellemliggende periode eller også er gået til overnatning i buskadset/rørskoven vest for søen. Blev desuden negativt eftersøgt ved Årslev Engsø. Blev vurderet til 1K på baggrund af mængden af sort i hånd, samt mangel på gult på hoved, bryst og næb.
Lokalitet:Brabrand Sø - vestenden
Observatør:Rune Sø Neergaard
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:01-01-1970 01:00:01
Links:Information om Skestork
 Billeder af Skestork på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 07/09/2004  

Skestork1 1. kalenderår rastende
Dobbeltbekkasin10
Rørhøg1 han
Gul Vipstjert1 adult (udfarvet)