DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 23198577 - 23/08/2019  

Ellekrage (SU) (Coracias garrulus)1
Adfærd:Fouragerende
Tid:18:14
Kommentar til obs.:Fundet over skoven med svaler. Mchael har fotos. Ny art for Volden?
Lokalitet:Rosenvold (14:33 - 19:20)
Observatør:Tommy Kaae
Medobservatør:MLH
Observationen er:Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android
Indtastet:23-08-2019 18:15:02
Links:Information om Ellekrage
 Billeder af Ellekrage på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 23/08/2019  

Fløjlsand1 han trækkende mod øst
Strandskade2 fouragerende
Stor Præstekrave1 rastende
Islandsk Ryle2 adult (udfarvet) overgangsdragt trækkende mod syd
Mudderklire1 rastende
Sortterne1 adult (udfarvet) trækkende mod vest
Splitterne2 trækkende mod vest
Rørhøg2
Musvåge3 fouragerende
Ellekrage (SU)1 fouragerende
Tårnfalk8
Ravn2 rastende
Løvsanger3 rastende
Gransanger1 rastende
Rødstjert1 rastende
Gul Vipstjert19 trækkende mod vest