DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 11524682 - 11/07/2012  

Atlantisk Skråpe (SU) (Calonectris borealis)1
Adfærd:Fouragerende
Kommentar til obs.:Så da får det bare være slik, men jeg legger likevel med et bilde som dokumentasjon på den store opplevelsen på Bratten strand 11. juli. Registrerte forresten at det ble observert en Kuhl´s Skråpe i Nord-Jylland også i dag. Kan måske være samme fugl...
Lokalitet:Bratten Strand
Observatør:Terje O. Nordvik
Indtastet af:Brian Lyngsøe Nilsson
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:14-01-2016 05:36:17
Status: