DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 27795169 - 08/06/2021  

Hvepsevåge (Pernis apivorus)2
Adfærd:Trækkende
Lokalitet:Skagen Fuglestations træktotaler
Observatør:Skagen Fuglestation
Medobservatør:MFM
Metode:Totaloptælling
Kommentar til tur:Samlet rovfulge-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:10-06-2021 17:41:52
Links:Information om Hvepsevåge
 Billeder af Hvepsevåge på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 08/06/2021  

Hvepsevåge2 trækkende
Rørhøg1 rastende
Blå Kærhøg1 rastende
Spurvehøg2 trækkende
Havørn3 trækforsøgende
Musvåge30 trækforsøgende
Dværgfalk1 rastende
Lærkefalk2 rastende