DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 30880253 - 14/11/2022  

Gransanger (Phylloscopus collybita)1
Adfærd:Trækkende mod syd
Lokalitet:Blåvands Huk (09:15 - 09:45)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:STH, JEH
Metode:Trækfugletælling
Kommentar til tur:Hukket, standardtid
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:14-11-2022 19:22:19
Links:Information om Gransanger
 Billeder af Gransanger på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 14/11/2022  

Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)3 trækkende mod syd
Bramgås364
Kortnæbbet Gås29
Grågås450
Havlit1 trækkende mod syd
Ederfugl64
Fløjlsand1 trækkende mod syd
Sortand1045
Hvinand37
Toppet Skallesluger17
Skeand1 trækkende mod syd
Pibeand84
Gråand12
Spidsand14
Krikand88
Gråstrubet Lappedykker3
Toppet Lappedykker2
Rødstrubet Lom196
Fiskehejre1 trækkende mod syd
Sule3
Skarv7
Vibe247
Stenvender3 trækkende mod syd
Almindelig Ryle1 trækkende mod syd
Alk1 trækkende mod syd
Ride1 adult (udfarvet) trækkende mod nord
Hættemåge545
Dværgmåge1 1. kalenderår trækkende mod syd
Stormmåge161
Blå Kærhøg2 rastende
Spurvehøg1 trækkende mod syd
Fjeldvåge1 rastende
Vandrefalk1 1. kalenderår trækkende mod syd
Ravn2 trækkende mod syd
Sanglærke11
Landsvale2
Gransanger1 trækkende mod syd
Munk1 trækkende mod syd
Stær2035
Vindrossel2 trækkende mod syd
Sangdrossel/Vindrossel5 trækkende mod syd
Sjagger15
Jernspurv1 trækkende mod syd
Engpiber8
Skærpiber2
Kvækerfinke1 trækkende mod syd
Bogfinke/Kvækerfinke4 trækkende mod syd
Grønirisk8 rastende
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken5
Snespurv68 trækkende mod syd