DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 7809001 - 07/10/2009  

Sabinemåge (Xema sabini)1
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Rastende
Tid:13:58-14:38
Kommentar til obs.:Efter gårsdagens vilde havfugleforekomster i Århus Bugt håbede jeg på lidt fugle ville kompensere, men der var dog meget stille over havet, første time gav en Lomvie, blandede måger og Splitterner foruden der var kommet lidt dykænder ind med Sortand og Ederfugl. Snakkede med RDN i mobil om de gode fugle de sidste dage i landet, snakkede om en Kuhlskonto, der snart skal nulstilles i Kattegatbanken, snakkede om en Sabine trækkende syd ved Nordmandshage om morgenen, og mens vi snakkede fik jeg øje på en terneagtig småmåge i østsiden af bugten (målt på luftfoto til godt 3 km væk), jeg lagde på idet jeg til trods for afstanden fornemmede en karakteristik trefarvet overside i kombination med terneagtig huggende flugt. Over de næste minutter fulgte jeg fuglen lidt ind i bugten med en mørk skov som baggrund, hvorved opfattelsen trods afstanden var ret detaljeret. Ung Ride kunne udelukkes på de smalle spidse vinger, flugten og noget mørkt ud over issen, jeg meldte fundet ud på dofcall og mistede fuglen idet den svingede mod sv og enten trak ned i bugten eller smed sig på vandet, den store afstand gjorde det svært at følge fuglen lavt over vandet. Jeg ringede den ud og melde den som sandsynlig på vej ned i bugten om end jeg selv blev stående ved Kalø Lystbådehavn syd for Studstrupværket i håb om den kunne genfindes. Pludselig var den igen synlig to gange i korte intervaller ud for havnen omtrent 1½ km ude i bugten, her kunne bestemmelsen igen verificeres. I dårlig stil forlod jeg lokaliteten uden at overdrage den til de andre (skulle hente Dina i SFO og videre til springgym med hende) men heldigvis fik de tålmodige (i hvert fald RDN RSN SSL SRW Tau Rasmussen) fornuftige obs af fuglen idet den efterhånden komme længere mod vest. Det var en klassisk 1k Sabinemåge med trefarvet overside bestående af hvid bagvinge kilende frem mod vingekno, sort forhånd og brunlig overarm og ryg, hvor den brunlige farve fortsatte ud over issen og ned over nakke sider, der var sort endebånd på halen, der kunne erkendes lysere halsbånd over baghalsen, fuglen var tydeligvis mindre og slankere end Ride, fløj med huggende (hovering) flugt, musede over vandet for at tage føde fra overfalden. RSN fik nogle billeder. Det er mit 2. fund i Østjylland, mens det var første fund for flertallet af de andre, hvorfor det kan betragtes som et gedigent selvmål i amtsartskonkurrencen...
Lokalitet:Studstrup (12:30 - 14:55)
Observatør:Kent Olsen
Medobservatør:RDN RSN SSL SRW Tau Rasmussen + hans bror
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:07-10-2009 22:48:07
Links:Information om Sabinemåge
 Billeder af Sabinemåge på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 07/10/2009  

Ederfugl75 rastende
Sortand18 rastende
Lomvie1 trækkende mod nord
Ride4 adult (udfarvet) trækkende mod sydvest
Sabinemåge1 1. kalenderår rastende
Splitterne28 rastende
Landsvale77 trækkende mod sydvest
Husrødstjert1 syngende