DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Islandsk Ryle i 2023.

Forekomst af Islandsk Ryle i Danmark 2013-2022. Se graf og farvekoder.
    DOFBASEPROGRAMMET UDFASES  

DOFbasens indtastningsprogram blev lukket den 14. oktober 2012, hvorved indtastning nu kun er mulig via hjemmesiden.

Lukningen er besluttet i kraft af større og flere udfordringer i opdateringen af DOFbaseprogrammet jvf. ændringer på hjemmesiden og i den bagvedliggende database, samt for at modstå angreb på serveren.

På hjemmesiden kan man indtaste almindelige observationer, observationer af ynglepar, bearbejdninger af ynglepar, punkttællinger samt foretage IBA-bearbejdninger.

DOFbasekoordinatorerne står naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning i, hvordan indtastningen via hjemmesiden gøres bedst og hurtigst, se deres kontaktoplysninger under menupunktet "Kontakt".
(0.020 sekunder)