Kvadratansvarlige

I Atlas III-projektet vil alle deltagere kunne indtaste observationer fra alle kvadrater. Trods dette vil der også i Atlas III være behov for, at der udpeges kvadratansvarlige, der sikrer og koordinerer, at kvadraterne bliver dækket tilstrækkeligt mht. alle arter og undersøgelsestyper samt står for den grundlæggende kvalitetssikring i deres kvadrater. Rollen som kvadratansvarlig bliver således anderledes end i de tidligere atlasprojekter.

Forudsætninger for at være kvadratansvarlig:

  • Grundlæggende kendskab til Danmarks ynglefugle
  • Kendskab til kvadratet - ikke et absolut krav, men bestemt en fordel
  • Gerne tidligere aktivitet i kvadratet, f.eks. som caretaker, punkttæller eller tidligere atlaskvadratansvarlig
  • Mulighed for at indrapportere observationer elektronisk (dvs. adgang til pc med internetforbindelse)

Ansvar som kvadratansvarlig:

  • Sikring og koordinering af, at kvadratet bliver dækket tilstrækkeligt mht. alle arter
  • Sikring og koordinering af, at kvadratet bliver dækket tilstrækkeligt mht. alle undersøgelsestyper, herunder TimeTælleTur (yngletid og vinter) samt de 18 udvalgte arter, som skal kortlægges i hele landet
  • Grundlæggende kvalitetssikring for kvadratet

En deltager kan sagtens påtage sig kvadratansvar for flere kvadrater, om ønsket. Det er oplagt, at der etableres kvadratgrupper, hvori de frivillige kan udføre hver deres funktion(er). En kan f.eks. tage sig af TimeTælle-Turene (mhp. tæthedsanalyse), en anden af nataktive ynglefugle, en tredje kan være specialiseret i ynglende rovfugle, og andre projektdeltagere foretager de øvrige yngleregistreringer i kvadratet. Desuden opfordres lokalafdelingerne til at etablere følordninger, hvorunder f.eks. kvadratansvarlige personer påtager sig at oplære mindre øvede deltagere i at dække et kvadrat.

Der lægges således op til en gruppetilgang til projektdeltagelsen, men enkeltpersoner skal være kvadratansvarlige. Der kan godt være to kvadratansvarlige for et kvadrat.

Afmelding af kvadratansvar: Hvis du ønsker at afstå dit kvadratansvar skal du udover at slette ønsket på din liste kontakte din lokalkoordinator her .
Derefter vil lokalkoordinatoren kunne slette dig som kvadratansvarlig.
×

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Topografisk kort, WMS-tjeneste