TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET TYSTRUP-BAVELSE SØ (307008)  

Kommune:Næstved
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):
  
Lokaliteten er del af IBA:Tystrup Bavelse søerne
Fuglearter og -racer på lokaliteten:206
Observationsdage/observationer:798/7230
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.140 sekunder)