GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

ICONS
Comments
Sum of observation
Comments
Other observers
Other information
Image
Soundfile
Time
Location
Evaluated
Accepted
Under evaluation
Rare
Scarce
Periodically uncommon

Se siden på dansk
    OBSERVATIONS  

Here you can see the latest observations from all of Denmark. Choose between type of observation, date and county. You can sort the observations by location or species too.

Observations: Date: Sort by: County:


    2020/11/23 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Brede til Helsingørmotorvej:
 
Nymølle
White-throated Dipper 1 R[Steffen Kronborg]
Damhussøen:
 Eurasian Wigeon 280 R[Niels Ulrik Bruun]
Flyvestation Værløse:
 Long-eared Owl 2 R[Jonas Halberg]
 Hawfinch 10 R[Jonas Halberg]
Ganløse Ore:
 White-tailed Eagle 1 FLY[Jørgen Haugaard]
 
Maglemose
Great Grey Shrike 2 R[Torben Juul Hansen]
Kagsmosen:
 
AL
Common Kingfisher 1 R[Erik Agertoft]
 Long-tailed Tit 21 R[Niels Ulrik Bruun]
Køge Bugt, centrale del:
 
fra Køge lystbådehavn
Red-throated Loon 1 R[Eigil Larsen]
 
fra Køge lystbådehavn
Northern Gannet 13 FO[Eigil Larsen]
Køge Lystbådehavn:
 Barnacle Goose 65 FLY[Eigil Larsen]
Køge Nordstrand:
 Eurasian Teal 355 R[Eigil Larsen]
 Black Redstart 1 R[Eigil Larsen]
Måløv Naturpark:
 White-throated Dipper 1 R[Kenneth Vegeberg Rude]
 Grey Wagtail 2 R[Kenneth Vegeberg Rude]
Nordhavn (København):
 
...tja - "rastende", "trækkende" ,
"overflyvende" - der var pænt mange, og
måske også mere end de angivne 50. De fiskede
ivrigt og bevægede sig mest mod V/NV. Næsten kun
gamle fugle.
Northern Gannet 50 FLY[Lars Nørgaard Andersen]
 
Jeg obsede fra det nordligste ounkt på Orientkaj -
gennem det opsatte hegn der for tiden er uden mulighed for
at komme igennem...
Razorbill 2 R[Lars Nørgaard Andersen]
 
Sås som Alkene raste og dykke 75-100 m ude...
Common Murre 2 R[Lars Nørgaard Andersen]
 
Da jeg var ved at pakke sammen kom en flok blandet Snespurve
og Bjergirisker hvirvlende og fouragerede ret tæt
på den anden side trådhegnet. Flyttede sig af et
par omgange lidt længere mod nord.
Twite 75 R[Lars Nørgaard Andersen]
 
...se under Bjergirisk...
Snow Bunting 25 R[Lars Nørgaard Andersen]
Nordhavnstippen/Stubben:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Tundra Swan 8 [Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Red-throated Loon 3 MI[Carsten Enggaard Stidsen]
 Red-throated Loon/Black-throated Loon 12 MI[Carsten Enggaard Stidsen]
 Northern Gannet 1 R[Bent Børge Christensen]
 Northern Gannet 40 R[Carsten Enggaard Stidsen]
 
Havobs ved Kattegatvej.
Northern Gannet 26 FO[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Razorbill 5 MI[Carsten Enggaard Stidsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Razorbill 15 [Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Common Murre 2 MI[Carsten Enggaard Stidsen]
 Common Murre/Razorbill 15 MI[Carsten Enggaard Stidsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Common Murre/Razorbill 28 [Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Black-legged Kittiwake 3 MI[Carsten Enggaard Stidsen]
 Horned Lark 5 R[Carsten Enggaard Stidsen]
 Common Redpoll/Lesser Redpoll 25 R[Finn Jensen]
 Snow Bunting 150 R[Carsten Enggaard Stidsen]
 
Havobs ved Kattegatvej.
Ovf nye opfyldning.
Snow Bunting 50 R[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Præstesø - vest for Søndersø:
 
7 hunfarvede, 3 hanner hvoraf de to er i ODR
Smew 10 R[Nicki Hirsvang]
 Smew 10 R[Kenneth Vegeberg Rude]
 
Set fra tårnet
3 hanner. Heraf en udfarvet og to næsten udfarvet. 7
hunfarvede.
Smew 10 R[Torben Juul Hansen]
 Gadwall 32 R[Nicki Hirsvang]
 Gadwall 34 R[Kenneth Vegeberg Rude]
 
Set fra tårnet
Gadwall 18 R[Torben Juul Hansen]
 Common Kingfisher 1 R[Nicki Hirsvang]
Prøvestenen:
 Snow Bunting 20 FO[Mikkel Friborg Mortensen]
Rådvad til Strandmøllen:
 White-throated Dipper 1 FO[Sten Petersen]
Selsmose:
 European Herring Gull x Caspian Gull 2 FO[Kjeld Tommy Pedersen]
Skenkelsø Sø:
 
Set fra tårnet
Formodentlig var der en del som ikke var synlige.
Northern Shoveler 50 R[Torben Juul Hansen]
 
Set fra tårnet
Formodentlig var der en del som ikke var synlige.
Gadwall 80 R[Torben Juul Hansen]
 
Set fra tårnet
Great Egret 4 R[Torben Juul Hansen]
Smør- og Fedtmosen:
 
Både hun og han
PG JM
Northern Goshawk 2 FFLY[Michael Drewsen]
Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
OVR
Barnacle Goose 320 [Steffen S. Nielsen]
 
OVR
Long-tailed Duck 30 R[Steffen S. Nielsen]
 
OVR
Red-throated Loon 4 MI[Steffen S. Nielsen]
 
OVR
Northern Gannet 3 FLY[Steffen S. Nielsen]
Utterslev Mose Del I (Vestmosen):
 Smew 11 R[Bjørn Wahlsten]
 
1 ad han pragtdragt, 1 ad han overgangsdragt, 1 ad hun, 9
brune
Smew 12 R[Torben Lindholm Sørensen]
 Gadwall 45 R[Bjørn Wahlsten]
 Gadwall 49 R[Torben Lindholm Sørensen]
 
Set liggende på vandet og flyvende
Lesser Black-backed Gull (ssp. intermedius)1 1cyR[Torben Lindholm Sørensen]
 
2 2k og 1 4k
Caspian Gull 3 R[Torben Lindholm Sørensen]
Utterslev Mose Del III (Østmosen):
 Gadwall 32 R[Bjørn Wahlsten]
 Common Moorhen 35 R[Bjørn Wahlsten]
Veksø:
 Red Kite 1 R[Gert Østerbye]
Vestre Kirkegård:
 Long-eared Owl 2 R NI[Jan Speiermann]
 Grey Wagtail 1 1cyR[Jan Speiermann]
Værløse Vest:
 Red Kite 1 R[Jonas Halberg]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Børstrup Hage:
 Tundra Swan 3 W[Mogens Kristensen]
 
1. 1k
Tundra Swan 3 W[Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Tundra Swan 3 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 Whooper Swan 37 W[Mogens Kristensen]
 Whooper Swan 56 W[Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Whooper Swan 36 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 Velvet Scoter 16 MI[Mogens Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Velvet Scoter 19 [Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Velvet Scoter 17 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 Horned Grebe 1 MI RO[Michael Køie Poulsen]
 Red-throated Loon 11 W[Mogens Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Red-throated Loon 13 [Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Red-throated Loon 15 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Langt ude, HBJ fundet
Leach's Storm Petrel 1 W[Jan Svejgaard Jensen]
 Leach's Storm Petrel 1 W[Mogens Kristensen]
 Leach's Storm Petrel 1 W[Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Leach's Storm Petrel 1 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Northern Fulmar 3 [Jan Svejgaard Jensen]
 Northern Fulmar 3 W[Mogens Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Northern Fulmar 3 [Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Northern Fulmar 4 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 
+5 km - set dårligt
Sooty Shearwater 1 W[Jan Svejgaard Jensen]
 
Spidsvinget mørk skråpe
MKP IBJ JL LMN mfl
Sooty Shearwater 1 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 Northern Gannet 188 MI[Mogens Kristensen]
 Northern Gannet 210 W[Michael Køie Poulsen]
 Razorbill 372 MI[Mogens Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Razorbill 209 [Michael Køie Poulsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Little Auk 8 [Jan Svejgaard Jensen]
 Little Auk 2 MI[Mogens Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Little Auk 6 [Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Little Auk 7 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 Common Murre 14 MI[Mogens Kristensen]
 Common Murre/Razorbill 644 MI[Mogens Kristensen]
 Common Murre/Razorbill 375 W[Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Common Murre/Razorbill 895 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Great Skua 3 [Jan Svejgaard Jensen]
 Great Skua 3 W[Mogens Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Great Skua 4 [Michael Køie Poulsen]
 
1 10.57 + 1 12.17 + 1 12.36 + 1 13.10, den sidste rastede
kortvarigt
MKP IBJ JL LMN mfl
Great Skua 4 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 Black-legged Kittiwake 560 MI[Mogens Kristensen]
 Black-legged Kittiwake 662 W[Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Black-legged Kittiwake 670 W[Hjalte Benjamin Johansen]
 Little Gull 1 AdMI[Mogens Kristensen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Little Gull 1 W[Hjalte Benjamin Johansen]
Fairyhill:
 Northern Goshawk 1 R[Erling Krabbe]
 
Fløj mod Gurre Sø
White-tailed Eagle 1 FLY[Erling Krabbe]
 Great Grey Shrike 1 R[Erling Krabbe]
Gilleleje Flak og Tragten:
 
Obs fra Fejlbergsvej
Langt ude. Meldt fra Børstrup Hage via Zello og tak
for dét!
FI,PBH
Sooty Shearwater 1 W[Stig Linander]
 
Obs fra Fejlbergsvej
Absolut minimum
FI,PBH
Northern Gannet 100 W[Stig Linander]
 
Obs fra Fejlbergsvej
FI,PBH
Razorbill 25 W[Stig Linander]
 
Obs fra Fejlbergsvej
09:32, 09:45, 09:54, 10:02. Vildt!
FI,PBH
Little Auk 4 W[Stig Linander]
 
Obs fra Fejlbergsvej
FI,PBH
Common Murre 10 W[Stig Linander]
 
Obs fra Fejlbergsvej
Absolut minimum
FI,PBH
Common Murre/Razorbill 100 W[Stig Linander]
 
Obs fra Fejlbergsvej
Absolut minimum. Både juv og ad. Flere kom i
strandkanten, og så bliver det ikke smukkere!
FI,PBH
Black-legged Kittiwake 100 W[Stig Linander]
Gilleleje Havn:
 
Kom tiltrækkende fra SØ og gik til rast
nær østmolen.
KDu og SKa
Northern Fulmar 1 R[Lars Paaby]
 
KDu og SKa
Razorbill 4 W[Lars Paaby]
Gurre Sø:
 Great Egret 2 R[Jørgen Hansen]
 
De virkede lidt parringsagtige
White-tailed Eagle 2 AdR[Jørgen Hansen]
Hesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdrev:
 Velvet Scoter 55 R[Per Quaade]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Common Scoter 550 [Per Quaade]
 Northern Gannet 140 FO SW[Per Quaade]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Razorbill 125 [Per Quaade]
 
2 fugle, sandsynligvis 3 eller flere lå og fouragerede
i brændingen. Vanskelige at tælle, da de dykkede
hyppigt og for det meste var ude af syne pga. høje
bølger. 2 fugle sås flyve SV.
Little Auk 3 FO SW[Per Quaade]
 Common Murre/Razorbill 35 SW[Per Quaade]
 Black-legged Kittiwake 30 SW[Per Quaade]
Holløse Bredning:
 
SET FRA BREDNINGVEJ
Tundra Swan 4 FLY[Kim Berg]
 
SET FRA BREDNINGVEJ
Whooper Swan 27 FLY[Kim Berg]
 
SET FRA BREDNINGVEJ
Greylag Goose 650 R[Kim Berg]
 
SET FRA BREDNINGVEJ
Common Pochard 168 R[Kim Berg]
 
SET FRA BREDNINGVEJ
Great Egret 2 R[Kim Berg]
 
SET FRA BREDNINGVEJ
White-tailed Eagle 1 AdR[Kim Berg]
 
SET FRA BREDNINGVEJ
Merlin 1 FLY[Kim Berg]
Jægerspris Skydeterræn Øst:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Hen Harrier 2 [Ole Friis Larsen]
Kajerød:
 Long-eared Owl 5 R NI[Christian Glahder]
Melby Overdrev:
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Konservativt skøn. Umulige at tælle med
sikkerhed, da mange små flokke fløj rundt melem
hinanden,
Velvet Scoter 85 R[Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Red-throated Loon 7 SW[Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Northern Gannet 198 SW[Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Razorbill 49 SW[Jon Lehmberg]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Little Auk 3 [Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Common Murre 6 SW[Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Common Murre/Razorbill 270 SW[Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Black-legged Kittiwake 356 SW[Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Kom alle fint uden for brændingen.
Little Gull 3 AdWPL SW[Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Twite 190 R[Jon Lehmberg]
 
Hovedsagelig havobs. fra forskellige steder i klitterne, men
også en tur ud over overdrevet.
Lapland Longspur 1 FLY[Jon Lehmberg]
Mølle- og Fabriksdam - Usserød:
 White-throated Dipper 1 AdFO[Anders Vessel]
Nivå Bugt og strandenge:
 
Reservatet, Tangen. Normal vandstand.
Little Grebe 12 FO[Karsten Winding]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Northern Gannet 7 [Karsten Winding]
 
Reservatet, Tangen. Normal vandstand.
White-tailed Eagle 1 4cy+FLY[Karsten Winding]
Rågeleje Strand inkl. østlige P-plads:
 
2 ad. + 1 1k
KDu SKa LJo SN m.fl.
Tundra Swan 3 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Whooper Swan 43 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Velvet Scoter 19 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Horned Grebe 1 AdWPL SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Red-throated Loon 11 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Northern Gannet 150 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Razorbill 100 SW[Lars Paaby]
 Little Auk 3 SW[Jørgen Munck]
 
10.08 + 10.23 + 10.24 (2)
KDu SKa LJo SN m.fl.
Little Auk 4 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Common Murre 7 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Common Murre/Razorbill 172 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Black-legged Kittiwake 543 SW[Lars Paaby]
 
KDu SKa LJo SN m.fl.
Little Gull 3 AdSW[Lars Paaby]
 Little Gull 3 1cySW[Christian Rørdam]
Skenkelsø Sø:
 
Set fra tårnet
Formodentlig var der en del som ikke var synlige.
Northern Shoveler 50 R[Torben Juul Hansen]
 
Set fra tårnet
Formodentlig var der en del som ikke var synlige.
Gadwall 80 R[Torben Juul Hansen]
 
Set fra tårnet
Great Egret 4 R[Torben Juul Hansen]
Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø:
 White-throated Dipper 2 R[Jørgen Hansen]
Strandbakkerne ved Gilleleje:
 Northern Gannet 38 W[Mogens Holme]
 Black-legged Kittiwake 1 1cyW[Mogens Holme]
Tibirke Sand:
 
Boligbirding
BB E74 Først kom 5, senere 24-25
Whooper Swan 29 FLY[Jesper Qvist]
Tisvildekysten:
 
PETER RAND
Northern Gannet 42 W[Kim Berg]
 
KimBjerre
Northern Gannet 70 FLY[Peter Rand]
 
PETER RAND
Razorbill 63 W[Kim Berg]
 
PETER RAND
Common Murre 8 W[Kim Berg]
 
KimBjerre
Auk sp. 100 FLY[Peter Rand]
 
PETER RAND
Black-legged Kittiwake 93 W[Kim Berg]
 
KimBjerre
Black-legged Kittiwake 300 FLY[Peter Rand]
 
stor, lysbeige, ingen mørke tegninger
KimBjerre
Glaucous Gull 1 1cyFLY[Peter Rand]
Trørød Skov:
 Grey Wagtail 1 FO[Tom Ahrenst]
Ålsgårde:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Northern Gannet 127 [Steen Søgaard]
 
Kysten ved Odinshøj
Razorbill 2 NW[Steen Søgaard]
 
Kysten ved Odinshøj
Common Murre 10 NW[Steen Søgaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Auk sp. 56 [Steen Søgaard]
 
Kysten ved Odinshøj
Tæt på kysten
Great Skua 1 E[Steen Søgaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Black-legged Kittiwake 15 [Steen Søgaard]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Ebbeløkke:
 Northern Gannet 4 SW[Henning Larsen]
 Razorbill 6 SW[Henning Larsen]
Gierslev Råmose:
 
Kom over huset i lav højde. Vi har sandsynligvis et
ådsel på engen ved siden af. Her et par timer
senere er de her stadig og vi fik  igen den oplevelse at
have en havørn siddende i et grantræ i haven. 1
ad OG 2 ungfugle
White-tailed Eagle 3 AdFO[Martin Bro]
 
Over huset lige efter havørnene.En time senere er de
her stadig så der ligger nok et ådsel
Red Kite 3 FO[Martin Bro]
Gyrstinge Sø:
 
Kom flyvende og gik til rast.
Greater White-fronted Goose 60 R[Orla Jakobsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Eurasian Teal 86 [Orla Jakobsen]
 
Obs. fra Tårnet. 
Eva.
Great Crested Grebe 48 R[Preben Pedersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Great Crested Grebe 31 [Orla Jakobsen]
 
Obs. fra Tårnet. 
Eva.
Great Egret 1 R[Preben Pedersen]
 
Obs. fra tårnet
Great Egret 4 R[Orla Jakobsen]
 
Obs. fra Tårnet. 
På et tidspunkt stod 2 Gamle og 2 unge på
øen.
Eva.
White-tailed Eagle 5 R[Preben Pedersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
White-tailed Eagle 5 [Orla Jakobsen]
Hovvig, Odsherred:
 Greater Scaup 28 R[Jørgen Scheel]
 Eurasian Teal 520 R[Jørgen Scheel]
 Great Egret 1 R[Jørgen Scheel]
 Hen Harrier 1 R[Jørgen Scheel]
Høm Mølle:
 Grey Wagtail 1 R[Amel Rahba]
Kalundborg by:
 Bohemian Waxwing 17 R[Freya Mørup-Petersen]
Kattrup Skovdistrikt:
 White-tailed Eagle 2 1cyFO[Hans Gleie]
 Red Kite 4 FO[Hans Gleie]
 Northern Raven 4 R[Hans Gleie]
Klint:
 Northern Gannet 2 R[Henning Larsen]
 Razorbill 8 SW[Henning Larsen]
Klintebjerg ved Klint:
 Black-throated Loon 2 SW[Henning Larsen]
 Northern Gannet 38 SW[Henning Larsen]
 Razorbill 175 SW[Henning Larsen]
 
Lille hurtig alkefugl smed sig på vandet
Little Auk 1 R[Henning Larsen]
 Black-legged Kittiwake 33 SW[Henning Larsen]
 Little Gull 1 SW[Henning Larsen]
Klinteskoven ved Tissø:
 
SB
Golden Eagle 1 1cyR[Hans Henrik Schou]
 
ilegende over Klinteskoven
White-tailed Eagle 4 R[Jørgen Terkelsen]
Korevlerne:
 
JTM
Hen Harrier 1 FFLY[Jørgen Madsen]
 
JTM
Twite 60 FO[Jørgen Madsen]
 
JTM
Snow Bunting 28 FO[Jørgen Madsen]
Korshage:
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
HVR, KES delvist
Common Eider 2000 R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
HVR, KES delvist
Velvet Scoter 25 NW[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
HVR, KES delvist
Common Scoter 270 NW R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
HVR, KES delvist
Red-breasted Merganser 37 W[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Red-breasted Merganser 28 R[Jørgen Scheel]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
1 ø, 1 v
HVR, KES delvist
Red-throated Loon 2 MI[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
Mellemstore skråper, der på karakteristisk vis
med sabelformede vinger skar gennem den kolde vind,
tæt på havet,næsten ingen vingeslag, men
dog et par flap, når de passerede en bølge,
sodbrune, på den ene sås sølvfarvede
ungervinger. Set mellem den gule kost og den sorte kost, dvs
ca 2 km ude i direkte medsol. Begge sås i rimelig lang
tid, 09.31, 09.45.
HVR, KES delvist
Sooty Shearwater 2 NW[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
45 5k, 1 2k
HVR, KES delvist
Northern Gannet 46 W[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Northern Gannet 5 MI[Jørgen Scheel]
 
JTM
Northern Gannet 1 FLY[Jørgen Madsen]
 Purple Sandpiper 1 R[Knud Erik Strange]
 Purple Sandpiper 1 R[Jørgen Scheel]
 
JTM
Purple Sandpiper 1 FO[Jørgen Madsen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
HVR, KES delvist
Black Guillemot 6 WPL W R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
HVR, KES delvist
Razorbill 16 W[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Razorbill 22 R[Jørgen Scheel]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
lille plumpt bygget alkefugl, størrelse som
Stær, sort overside, hvid underside, lille sort
trekantet næb. HVR så en fugl mere efter at jeg
var gået hjem.
HVR, KES delvist
Little Auk 1 NW[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
HVR, KES delvist
Auk sp. 147 W[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
22 ad, 1 1k
HVR, KES delvist
Black-legged Kittiwake 23 W[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
3 1K + 1 ad
Little Gull 4 W[Klaus Bjerre]
 Water Pipit 1 R[Jørgen Scheel]
 Eurasian Rock Pipit 6 R[Knud Erik Strange]
 Eurasian Rock Pipit 3 R[Jørgen Scheel]
 
JTM
Eurasian Rock Pipit 3 R[Jørgen Madsen]
Lille Åmose - Øst:
 Great Grey Shrike 1 FO[Hans Gleie]
Lumsås Nordstrand:
 Northern Gannet 11 R[Henning Larsen]
 Razorbill 104 SW[Henning Larsen]
Nordbjerggård:
 Barnacle Goose 1500 FO[Orla Jakobsen]
Røsnæs spidsen:
 Razorbill 18 FLY[John Steffensen]
 Northern Goshawk 1 FAdSW[John Steffensen]
Sigersted:
 Common Moorhen 11 R[Orla Jakobsen]
Sprogø:
 Carrion Crow 2 R[Peter Pelle Clausen]
 Snow Bunting 33 R[Peter Pelle Clausen]
Sønderød:
 Red Kite 2 FLY[Ole Nilsson]
Sørninge:
 
 1 stk. Kl 15.53 AD.  Nu 16.03 2 stk AD på Mark
fløj igen da de blev trætte af Gråkrager
mod vest til skoven der.
White-tailed Eagle 2 FLY[Ole Nilsson]
 
Svært at tælle mere her nu kl 16.32 men der kan
godt være over 100 stykker fedt og god oplevelse
forvis 4 der var her 
Red Kite 92 R[Ole Nilsson]

    DOF-STORSTRØM  
Bøtø Nor midt (markerne):
 Greater White-fronted Goose 25 FO[Preben Berg]
Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene):
 
Sydtårnet
Great Egret 2 FO[Poul Larsen]
Bøtø Nor vest for Gedser Landevej:
 
Roerester Ø f Skelby
Pink-footed Goose 53 R[Preben Berg]
 
Roerester Ø f Skelby
Greater White-fronted Goose 320 FO[Preben Berg]
Gedser Odde:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Preben Berg + BK 830-1020
Long-tailed Duck 32 [Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Preben Berg + BK 830-1020
Red-breasted Merganser 197 [Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Standardtid
1+27
Preben Berg + BK 830-1020
Greater Scaup 28 SW[Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Standardtid
Preben Berg + BK 830-1020
Red-necked Grebe 10 SW[Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Preben Berg + BK 830-1020
Red-throated Loon 233 [Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Preben Berg + BK 830-1020
Black-throated Loon 14 [Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Preben Berg + BK 830-1020
Northern Gannet 2 [Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Preben Berg + BK 830-1020
Razorbill 8 [Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Standardtid
Preben Berg + BK 830-1020
Little Gull 1 W[Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Standardtid
Preben Berg + BK 830-1020
Red Kite 1 AdS[Gedser Fuglestation Træktælling]
 
+ se indtastet under GFUT 
Carrion Crow 3 R[Preben Berg]
Havet ud for Nordfelt:
 
Obs lige vest for skoven. Kun havobs. 5/8,8m/s v, 4gr. kl.
0700, god sigt, høje bølger
flok sammen med Gråstrubet
Horned Grebe 3 WPL FO[Per Schiermacker-Hansen]
Helgenæs Teglværksgrave:
 Gadwall 22 FO[Svend Erik Jessen]
 Common Kingfisher 1 FO[Svend Erik Jessen]
Klintholm Havn og By:
 
fanger fluer på plankeværket på
østmolen
Black Redstart 2 1cy+FO[Per Schiermacker-Hansen]
Kraneled:
 
På mark lige øst for Kraneled
Pink-footed Goose 1 R W[Elo Dahl Mortensen]
Nakskov Fjord og Indrefjord EF-lok 88:
 Eurasian Coot 800 FO[Svend Erik Jessen]
Næstved Centrum og Syd:
 
Matrikelobs
Hawfinch 1 R[Daniel Andersen]
Råbymagle:
 Barnacle Goose 1300 FO[Per Schiermacker-Hansen]
Rådmandshaven:
 
Ida Jensen
Common Moorhen 10 FO[Lisbeth Petersen]
 
Ida Jensen
Common Kingfisher 1 R[Lisbeth Petersen]
Sandby ved Glumsø:
 Red Kite 1 FLY[Orla Jakobsen]
Slambassiner ved Savnsøvig:
 Common Kingfisher 1 FO[Michael Aggerbeck]
 European Goldfinch 53 FO[Michael Aggerbeck]
Storstrømmen øst for Masnedø:
 
Obs fra Masnedsund
Brant Goose (ssp. bernicla) 220 FO[Kirsten Pedersen]
 
Obs fra Masnedsund
Little Grebe 23 FO[Kirsten Pedersen]

    DOF-BORNHOLM  
Klintegårde:
 Northern Raven 4 R[Eilif S. Bendtsen]
Kærby:
 Eurasian Magpie 10 R[Louis Poulsen]
Skørrebro:
 Northern Raven 16 R[Eilif S. Bendtsen]

    DOF-FYN  
Arreskov Slotspark:
 White-tailed Eagle 2 AdR[Leif Kristensen]
Brændegård Sø:
 Mute Swan 300 R[Carsten Skou]
 Common Merganser 90 R[Carsten Skou]
 Great Crested Grebe 180 R[Carsten Skou]
 Great Egret 13 FO[Carsten Skou]
 Northern Raven 10 FO[Carsten Skou]
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for:
 
Indtrækkende
Tundra Swan 2 MI[Gregers Johannesen]
 Barnacle Goose 1100 FLY[Gregers Johannesen]
 Northern Gannet 1 S[Gregers Johannesen]
Bøjden Nor:
 
5600GKN
Greater Scaup 900 R[Gunnar Jørgensen]
 
5600GKN
Twite 100 FO[Gunnar Jørgensen]
Dræet:
 Eurasian Curlew 100 R[Jens Bækkelund]
Eriks Hale (Ærøs Hale):
 Great Egret 3 FO[Bjarne Jørgensen]
Grusgrave v/Birkum:
 
Fandt kun den ene han.
Ferruginous Duck (SU) 1 MR[Jan Sørensen]
 
Kort besøg i den østlige del af området
Ferruginous Duck (SU) 1 MAdR[Per Rasmussen]
 Ferruginous Duck (SU) 1 R[Henrik Mørup-Petersen]
 Common Kingfisher 1 R[Jan Sørensen]
Gulstav:
 Great Egret 1 FO[Niels Bomholt Jensen]
Gyldensteen: Reservatet:
 Eurasian Curlew 55 R[Jens Bækkelund]
Hagenskov Slotsmølle:
 Peregrine Falcon 1 R[Thomas Kampmann]
Hvidkilde Sø:
 Great Egret 17 FO[Erhardt Edmund Ecklon]
 White-tailed Eagle 2 AdR[Erhardt Edmund Ecklon]
Hågerup Å vest for Hågerup:
 
Mose ved Rodalsvej.
Gadwall 74 R[Leif Kristensen]
Keldsnor:
 Barnacle Goose 1200 R[Niels Bomholt Jensen]
 Northern Shoveler 23 R[Niels Bomholt Jensen]
Kongebroskoven:
 Black Woodpecker 1 R[Michael Brunhøj Hansen]
Mejlholm:
 Brant Goose (ssp. hrota) 11 FO[Gorm Thyge Wæhrens]
Monnet - Tåsinge:
 Northern Pintail 28 R[Erhardt Edmund Ecklon]
 Northern Pintail 19 FO[Leif Kristensen]
 
EM
Great Egret 1 R[Leif Bisschop-Larsen]
 Eurasian Curlew 60 FO[Erhardt Edmund Ecklon]
 
EM
Peregrine Falcon 1 1cyR[Leif Bisschop-Larsen]
 
EM
Snow Bunting 11 FO[Leif Bisschop-Larsen]
Sebbelung-søerne:
 Great Egret 1 R[Leif Kristensen]
Silkeå vest for gl. jernbane:
 Great Grey Shrike 1 R[Leif Kristensen]
Skaboeshuse:
 Common Blackbird 30 FO[Kurt Kaack Hansen]
 Fieldfare 450 FO[Kurt Kaack Hansen]
Søby Monnet - Tåsinge:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Northern Pintail 25 [Leif Kristensen]
Søndersø Skov:
 
sammen
Red Kite 2 FO[Esben Eriksen]
Thurø Rev:
 
efter højvande åbenbart ekstra mange frø
mv. at hente for rekordmange svømmeænder
Eurasian Wigeon 305 FO[Arne Bruun]
 
efter højvande åbenbart ekstra mange frø
mv. at hente for rekordmange svømmeænder
Eurasian Teal 360 FO[Arne Bruun]
Torø:
 
RaStede i 5 min, hvorefter den tog turen over havet mod
sydvest 
Barn Swallow1 SW[Carsten Moth Iversen]
Tryggelev Nor & Salme Nor:
 Northern Shoveler 17 R[Niels Bomholt Jensen]
 Gadwall 121 FO[Niels Bomholt Jensen]
 Northern Pintail 14 FO[Niels Bomholt Jensen]
 Great Egret 2 FO[Niels Bomholt Jensen]
Varbjerg:
 Common Kingfisher 1 FO[Flemming G. Andersen]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Arnkil Skov, Kær Halvø, Sønderborg:
 
ingen kald, kan være den samme fugl. Set inden for et
par minutter flyve mod nord
Nana
Common Kingfisher 2 R[Esben Thomsen]
Ballum Forland:
 Dabbling Duck sp. 3000 R[Svend Anker Schwebs]
 Eurasian Wigeon 1200 R[Svend Anker Schwebs]
 Northern Pintail 390 R[Svend Anker Schwebs]
 Eurasian Teal 325 R[Svend Anker Schwebs]
 Dunlin 7000 R[Svend Anker Schwebs]
 White-tailed Eagle 3 R[Svend Anker Schwebs]
 Northern Raven 23 R[Svend Anker Schwebs]
Broager Vig:
 
blev skræmt op af fotografen ude på pynten
Jack Snipe 4 R[Esben Thomsen]
 
Fløj op fra den sydlige tange og fløj ud i
vandet (Flensborg Yderfjord)
Red Phalarope 1 R[Bjarne Nielsen]
 
BN
Red Phalarope 1 R[Gert Lystrup Jørgensen]
 
6400KBJ,6310OLA,6200GBL,+3
Red Phalarope 1 WPL FO[Lars Peter Hansen]
 
Havde flyttet sig fra 1. obs.sted. Blev genfundet ved
markering, hvor den fouragerede lige så stille. Fuglen
vil helt sikkert kunne genfindes samme sted i morgen
formiddag.
Lars Peter Hansen, Gerda Bladt, Oliver Laursen m.f
Red Phalarope 1 WPL FO[Klaus Bo Jensen]
 Red Phalarope 1 FO[Gerda Bladt]
 
skriver lidt om det  senere
Klaus bo, Lars peter og Gerda Bladt
Red Phalarope 1 WPL FO[Oliver Laursen]
 
Svømmede fra den observerede pynt rundt om
halvøen, hvorefter den fløj syd i næste
bugt tæt på stranden. Tak til alle for
hjælpen med at finde den.
Red Phalarope 1 FO[Esben Thomsen]
 
kom indflydende fra vigen
Lars Peter Hansen, Gerda Bladt, Oliver Laursen m.f
Common Kingfisher 1 R[Klaus Bo Jensen]
Flensborg Yderfjord:
 
Fouragerede både til vands og til lands i opskyllet
ålegræs i området lige syd for Broager Vig
6470GLJ 6400KJ
Red Phalarope 1 FO[Bjarne Nielsen]
 
Anvist af Bjarne Nielsen.
Ud for Iller Strand
6440BN
Red Phalarope 1 WPL FO[Kjeld Hansen]
Frøslev Mose:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Tove Friis
Common Crane 177 [Uffe Terndrup]
 
fløj op fra den lave grøft
Tove Friis
Eurasian Woodcock 1 FO[Uffe Terndrup]
 
måske en familie
Tove Friis
Long-tailed Bushtit (ssp. europaeus) 14 FO[Uffe Terndrup]
Halk Nor:
 Curlew Sandpiper6 FO[Niels Jørgen Jensen]
Koldby, Højer:
 Corn Bunting 55 R[Svend Anker Schwebs]
Kragelund:
 
I markhegn med tjørn
Tove Friis
Redwing 100 FO[Uffe Terndrup]
Lebøl, Sydals:
 
Matriklen
Hen Harrier 1 FPL FO[Gert Lystrup Jørgensen]
Lindet Skov, Gram:
 
Den nordlige del. mod VNV
Common Crane 11 FLY[Morten Bentzon Hansen]
Pluskær og Nørrekær:
 
De kom ind fra syd  og landede syd for os på en mark.
Set fra markeringen. 78 + 3 som fløj videre
Tove Friis
Common Crane 81 FLY[Uffe Terndrup]
Stevning Dam:
 Mute Swan 100 R[Jesper Tofft]
 
Fordelt på 4 flokke, alle  mod NV i god højde.
Greater White-fronted Goose 600 FLY[Jesper Tofft]
 Gadwall 90 R[Jesper Tofft]
 Northern Goshawk 1 MFO[Jesper Tofft]
Sølsted Mose:
 
2 ad + 2 1k (familie)
Common Crane 4 R[Martin Iversen]
 Hen Harrier 1 MAdFO[Martin Iversen]
Tingdal Plantage, Hjerpsted:
 Hen Harrier 1 MFO[Harry Antonisen]
 
6 vest for + 26 øst for markøren + 1 i
plantagen - 25 af dem kom i løbet af de første
ca. 35 min. - Lige over plantagen og langt mod nord,
så jeg i et splitsekund noget der godt kunne have
været tre legende havørne, på vej
nordpå 
White-tailed Eagle 33 S NI[Harry Antonisen]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Filsø, Mellemsø:
 
SVB
Great Egret 3 R[Karin Gustausen]
Fuglsand. Fanø:
 Short-eared Owl 1 R[Søren Brinch Pedersen]
 Peregrine Falcon 1 M1cy+FLY[Søren Brinch Pedersen]
 Lapland Longspur 1 FLY[Søren Brinch Pedersen]
Hønen, Sønderho:
 Water Rail 9 R[Søren Brinch Pedersen]
 
EES, JP
Water Rail 2 R[Joshua Haahr]
 Great Egret 1 R[Peder-Henning Søderstjerna]
 Great Egret 1 R[Søren Brinch Pedersen]
 
EES, JP
Great Egret 2 R[Joshua Haahr]
 Eurasian Spoonbill1 R[Peder-Henning Søderstjerna]
 Eurasian Spoonbill1 R[Søren Brinch Pedersen]
 
EES, JP
Eurasian Spoonbill1 R[Joshua Haahr]
 Hen Harrier 2 R[Søren Brinch Pedersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
EES, JP
Hen Harrier 2 [Joshua Haahr]
 White-tailed Eagle 4 R[Søren Brinch Pedersen]
 Peregrine Falcon 2 F1cyFO[Søren Brinch Pedersen]
 
EES, JP
Peregrine Falcon 1 R[Joshua Haahr]
 Bearded Reedling 24 R[Søren Brinch Pedersen]
 
EES, JP
Bearded Reedling 6 R[Joshua Haahr]
 Long-tailed Bushtit (ssp. caudatus) 3 R[Søren Brinch Pedersen]
 Eurasian Rock Pipit 52 R[Søren Brinch Pedersen]
 Twite 120 FO[Søren Brinch Pedersen]
Københoved:
 Tawny Owl 1 R[Thomas Varto Nielsen]
 Common Kingfisher 1 FO[Thomas Varto Nielsen]
 Peregrine Falcon 1 FO[Thomas Varto Nielsen]
Mindelund og Kalvekrog:
 Great Egret 1 R[Søren Brinch Pedersen]
 Water Pipit 1 R[Søren Brinch Pedersen]
 Eurasian Rock Pipit 24 R[Søren Brinch Pedersen]
 Grey Wagtail 2 SE[Søren Brinch Pedersen]
Skibelund Krat:
 Long-eared Owl 1 R[Thomas Varto Nielsen]
Vejers Strand:
 Black-legged Kittiwake 9 S[Svend Anker Schwebs]

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Vejle Ådal, Haraldskær Fabrik:
 White-throated Dipper 2 R[Allan Bech]
Bjerre Engsø:
 Northern Shoveler 6 R[Tommy Kaae]
 Gadwall 21 R[Tommy Kaae]
 Eurasian Wigeon 203 R[Tommy Kaae]
 Great Egret 1 R[Tommy Kaae]
Bjerre Skov:
 
Undsluppen fangenskabsfugl.
American Kestrel (SU) 1 MR[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
Undsluppet burfugl
American Kestrel (SU) 1 MFO[Mogens Larsen]
Bjørnsknude:
 Common Scoter 621 R[Tommy Kaae]
Bygholm Enge v. Horsens:
 Gadwall 46 R[Colin Watson]
 Eurasian Wigeon 165 R[Colin Watson]
Bygholm Park:
 
Lige over middag.
Northern Shoveler 5 FO[Jim Pedersen]
 
Lige over middag.
Gadwall 41 FO[Jim Pedersen]
 
Lige over middag.
Åen.
Common Kingfisher 1 FO[Jim Pedersen]
 
Lige over middag.
Stryget.
White-throated Dipper 1 FO[Jim Pedersen]
Egum:
 Greylag Goose 800 R[Leo Bøjlesen]
Endelave By:
 
Obsene er fra dagens udgave af Horsens Folkeblad. Avisen har
talt med Jørgen Rabøl, og der står
ingensteds at det er i byen, -det har jeg valgt da
"Endelave" ikke er en mulighed.
Ringmærket i Sønderjylland. I god stand. Ved at
blive undersøgt for fugleinfluenza.
Western Barn Owl 1 DEAD[Jim Pedersen]
Fredericia:
 
Haven Egeskovvej 
På tagryg 
Peregrine Falcon 1 R[Henrik Frier]
Galtkær:
 
V 5-6, 2/8-6/8, 4 grader, enkelte, små byger
Whooper Swan 113 AdR[Peder Nygaard Nielsen]
 
V 5-6, 2/8-6/8, 4 grader, enkelte, små byger
Pink-footed Goose 58 W[Peder Nygaard Nielsen]
 
V 5-6, 2/8-6/8, 4 grader, enkelte, små byger
Eurasian Teal 358 FO[Peder Nygaard Nielsen]
Gudenå ved Sukkertoppen:
 Black Woodpecker 1 R[Mogens Larsen]
 Common Kingfisher 2 R[Lars Gabrielsen]
Gudsø Vig:
 
ungfugl kommende fra nordøst ned mod Gudsø Vig
White-tailed Eagle 1 FLY[Kjeld Lund]
Juelsminde:
 
Havnen
Purple Sandpiper 1 R[Tommy Kaae]
Klosterkær:
 
Set samtidig. 
Great Egret 4 R[Lars Gabrielsen]
 Great Egret 3 R[John Jensen]
 Great Egret 3 R[Vibeke Mortensen]
 
JØRGEN BALLEGAARD OG LENE VILSTRUP
Great Egret 3 R[Jens Muff Hansen]
 Great Egret 3 FO[Mogens Larsen]
 Common Kingfisher 1 R[John Jensen]
 
JØRGEN BALLEGAARD OG LENE VILSTRUP
Great Grey Shrike 1 R[Jens Muff Hansen]
 
Lysmavet piber med kald lidt som skærpiber. 
Water Pipit 2 R[Lars Gabrielsen]
Klostermølle:
 White-throated Dipper 1 R[Lars Gabrielsen]
Kollemorten:
 Black Woodpecker 1 FLY[Peder Nygaard Nielsen]
Kongens Kær:
 Great Egret 1 R[Johnny Videriksen]
 White-tailed Eagle 2 AdR[Johnny Videriksen]
Nørrestrand:
 Water Rail 4 R[Karl Kristian Thomsen]
 Great Egret 1 R[Jimmy Kristensen]
 Bohemian Waxwing 1 R[Karl Kristian Thomsen]
Uldum Kær:
 Water Pipit 3 FO[Johnny Meilvang Lawcock]
Voervadsbro:
 Stock Dove 3 S[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Flugt- og siddekald mod NV
Black Woodpecker 1 R[Kevin Kuhlmann Clausen]
 Common Kingfisher 1 R[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Først of mod NØ, lidt senere r i haven 10 min,
og dernæst retur mod S.
Great Grey Shrike 1 R[Kevin Kuhlmann Clausen]
 Long-tailed Bushtit (ssp. europaeus) 11 R[Kevin Kuhlmann Clausen]
Vorsø (landarealer):
 
fløj ind fra nordøst til østøen,
centralt i ungskov, med alliker
Rook 1800 R NI[Jens Gregersen]
Vorsø Kalv og Sydrevlerne:
 
lavvande
Eurasian Oystercatcher 40 R[Jens Gregersen]
 
lavvande
Dunlin 320 FO[Jens Gregersen]
 
lavvande
op fra sv revlerne
White-tailed Eagle 1 AdR[Jens Gregersen]

    DOF-VESTJYLLAND  
Blåbjerg Plantage:
 Northern Raven 60 R[Hans Rasmussen]
Bølling Sø og områder omkr. søen:
 Great Egret 1 R[Erik Balle]
 White-tailed Eagle 2 AdR[Hans Knakkergaard]
Fuglsand:
 Horned Lark 70 R[Jørn Vinther Sørensen]
Herborg:
 White-tailed Eagle 1 AdW[Ole Amstrup]
Herning:
 Common Crane 4 FLY[Steen E. Engelbøl]
Hestholm Syd:
 
obs. fra Hestholmtårnet
kun 3 fugle synlige, øvrige til overnatning i
læ for sv-vinden, 19-20 set gå til overnatning
Great Egret 19 R NI[Tage Madsen]
 
obs. fra Hestholmtårnet
sølvmåge, mågefugle
European Herring Gull 1600 R NI[Tage Madsen]
 
obs. fra Hestholmtårnet
Peregrine Falcon 1 AdFO[Tage Madsen]
Kappel:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Red-breasted Merganser 650 [Kristian Tikjøb Olsen]
 
Søerne og vig
Jack Snipe 1 R[Kristian Tikjøb Olsen]
Rindum, Enge ved:
 Great Egret 1 FLY[Jørgen L. Møller]
Sønderlem vig:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Hen Harrier 3 [Gerner Majlandt]
 Common Kingfisher 1 R[Gerner Majlandt]
Velling Mærsk:
 Tundra Bean Goose 15 R[Ole Amstrup]
Værnengene:
 Barnacle Goose 3000 R[Knud Christensen]
Øster Enge:
 White-tailed Eagle 1 FLY[Per Larsen]
Østermose - Øvre Funder Ådal:
 Eurasian Eagle-Owl 1 SI[Jens Ryge Petersen]
 Black Woodpecker 1 R[Jens Ryge Petersen]
 Long-tailed Tit 5 FO[Jens Ryge Petersen]

    DOF-ØSTJYLLAND  
Brabrand Sø:
 
Ved Stavtrup Vandværk og fugletårn
Water Rail 2 R[Morten Jenrich Hansen]
Bølling Sø og områder omkr. søen:
 Pink-footed Goose 1 R[Hans Knakkergaard]
 Great Egret 1 R[Erik Balle]
 White-tailed Eagle 2 AdR[Hans Knakkergaard]
Egå-Tålfor Strand/Åkrogen/Egå Havn:
 Eurasian Rock Pipit 3 FO[Kim Rosing-Asvid]
Fornæs:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LLH
Velvet Scoter 27 [Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LLH
Common Scoter 1066 [Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LLH
Red-throated Loon 11 [Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LLH
Northern Gannet 33 [Henning Lykke Larsen]
 
LLH
Sanderling 50 N[Henning Lykke Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LLH
Razorbill 8235 [Henning Lykke Larsen]
 
Trak på mellem afstand.
LLH
Little Auk 1 N[Henning Lykke Larsen]
 
LLH
Black-legged Kittiwake 26 AdN[Henning Lykke Larsen]
 
LLH
Eurasian Rock Pipit 4 R[Henning Lykke Larsen]
Funder Å/Ådal:
 Red Kite 8 R NI[Hans Knakkergaard]
 Northern Raven 26 R NI[Hans Knakkergaard]
Grenå By:
 Eurasian Tree Sparrow 72 FO[Jens Peter Pedersen]
Kalø slotshalvø:
 Jack Snipe 10 R[Flemming H. Nielsen]
 Eurasian Rock Pipit 12 R[Flemming H. Nielsen]
Lystrup Å:
 White-throated Dipper 1 R[Hans Knakkergaard]
Mossø vestende:
 
JØRGEN BALLEGAARD
Tufted Duck 450 R[Jens Muff Hansen]
Ommestrup:
 Red Kite 2 FLY[Flemming H. Nielsen]
Rugård Strand:
 
Obs fra campingpladsen og stranden ud for
Nørresø
Northern Gannet 1 AdMI FO[J. P. Ringtved Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Razorbill 83 [J. P. Ringtved Andersen]
 
Obs fra campingpladsen og stranden ud for
Nørresø
European Goldfinch 42 R[J. P. Ringtved Andersen]
Skovmøllen ved Giber å:
 White-throated Dipper 1 FO[Jacob Lind]
Skåde Skov:
 Lesser Spotted Woodpecker 1 FO[Steen Reimers]
Tange Sø:
 White-tailed Eagle 1 R[Finn Andersen]
Østermose - Øvre Funder Ådal:
 Eurasian Eagle-Owl 1 SI[Jens Ryge Petersen]
 Black Woodpecker 1 R[Jens Ryge Petersen]
Årslev Engsø:
 
Lone
Great Egret 1 R[Finn A. Jensen]

    DOF-NORDVESTJYLLAND  
Bygholm Vejle:
 White-tailed Eagle 3 FLY[Lars Højbjerg]
Gudenåcentralen & Energimuseet:
 White-throated Dipper 1 R[Finn Andersen]
Hanstholm Havn og havet ud for:
 Long-tailed Duck 1 FO[Steen Vester Pedersen]
 Long-tailed Duck 1 FO[Anni Oppelstrup]
 Long-tailed Duck 1 FR[Jens Jensen]
 Velvet Scoter 1 FO[Steen Vester Pedersen]
 Glaucous Gull 1 1cyR[Frits Rost]
 Glaucous Gull 1 1cyR[Steen Vester Pedersen]
 
Cafeteriabassinet
Glaucous Gull 1 R[Anni Oppelstrup]
 
kom 13.45 flyvende til bassinnet ved cafeteriet, da der blev
smidt fiskerester ud. lagde sig derefter på vandet i
bassinnet.
Glaucous Gull 1 1cyR[Stinne Aastrup]
 Glaucous Gull 1 1cyR[Jens Jensen]
Havet ud for Klitmøller:
 
sammen med sortænder
Long-tailed Duck 12 FO[Steen Vester Pedersen]
 
sammen med sortænder
Velvet Scoter 2 FO[Steen Vester Pedersen]
 Little Gull 2 W[Steen Vester Pedersen]
Møgelkær:
 Great Egret 2 WPL FO[Jeppe Pilgaard]
Roshage og havet ud for:
 
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Long-tailed Duck 4 W[Stinne Aastrup]
 
HMA
Long-tailed Duck 1 MI[Anni Oppelstrup]
 
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Velvet Scoter 8 W[Stinne Aastrup]
 
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Red-throated Loon 130 W[Stinne Aastrup]
 
09.59 & 11.14 begge tæt forbi molespidsen
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Common Loon 2 W[Stinne Aastrup]
 Common Loon 1 W[Peter Manstrup]
 
Shit, hvor den sås godt!
HMA
Common Loon 1 MI[Anni Oppelstrup]
 
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Ruddy Turnstone 12 R[Stinne Aastrup]
 
HMA
Ruddy Turnstone 11 FO[Anni Oppelstrup]
 
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Purple Sandpiper 8 R[Stinne Aastrup]
 
På molen
HMA
Purple Sandpiper 5 FO[Anni Oppelstrup]
 
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Sanderling 2 R[Stinne Aastrup]
 
På molen med sortgrå ryle 
HMA
Sanderling 1 FO[Anni Oppelstrup]
 
11.30
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Little Auk 1 W[Stinne Aastrup]
 
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Little Gull 1 W[Stinne Aastrup]
 
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Mediterranean Gull1 1cyW[Stinne Aastrup]
 
HMA
Mediterranean Gull1 1cy+FLY[Anni Oppelstrup]
 
en gik østover og en vest med 1 times mellemrum.
langt ude
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Peregrine Falcon 2 MI[Stinne Aastrup]
 
Langt ude
HMA
Peregrine Falcon 1 FLY[Anni Oppelstrup]
Skive Ådal:
 
 Antal et skøn. Har ikke set så mange der
før.
Rook 2000 R[Jens Albrechtsen]
Sønderlem vig:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Whooper Swan 229 [Gerner Majlandt]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Hen Harrier 3 [Gerner Majlandt]
 Common Kingfisher 1 R[Gerner Majlandt]
Tange Sø:
 White-tailed Eagle 1 R[Finn Andersen]
 Grey Wagtail 1 FO[Finn Andersen]

    DOF-NORDJYLLAND  
Birkesø, Lille Vildmose:
 Great Egret 2 R[John Brask]
Bygholm Vejle:
 White-tailed Eagle 3 FLY[Lars Højbjerg]
Bælum Skovhuse:
 Red Kite 1 FLY[Bjarne Golles]
De nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose:
 Taiga Bean Goose 169 FO[Dorte F. Sørensen]
Dragsgård Skov:
 Red Kite 1 FLY[Bjarne Golles]
Grenen, Skagen:
 
Havobs fra Verdens Ende 3. Vejr: 1/8 god sigt, VNV 11-12
m/s, +7-8°
KNP
Long-tailed Duck 1 FPL SE[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Red-throated Loon 1362 [Skagen Fuglestation]
 
Havobs fra Verdens Ende 3. Vejr: 1/8 god sigt, VNV 11-12
m/s, +7-8°
KNP
Black-throated Loon 1 SE[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Northern Fulmar 3 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Northern Gannet 209 [Skagen Fuglestation]
 
Havobs fra Verdens Ende 3. Vejr: 1/8 god sigt, VNV 11-12
m/s, +7-8°
KNP
Sanderling 21 R[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Razorbill 18 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Common Murre 106 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Common Murre/Razorbill 482 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Great Skua 3 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Black-legged Kittiwake 927 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
Little Gull 3 [Skagen Fuglestation]
 
Havobs fra Verdens Ende 3. Vejr: 1/8 god sigt, VNV 11-12
m/s, +7-8°
KNP
Merlin 1 R[Skagen Fuglestation]
 
Havobs fra Verdens Ende 3. Vejr: 1/8 god sigt, VNV 11-12
m/s, +7-8°
KNP
Snow Bunting 120 R[Skagen Fuglestation]
Grønnestrand:
 Little Auk 1 W[Lars Højbjerg]
Hedegårde ved Vegger:
 
Anden gang på få dage, jeg ser den i skumringen.
White-tailed Eagle 1 FLY[Henrik Møller Thomsen]
Hirtshals Havn:
 
han og hun
Long-tailed Duck 2 R[Vagn Gjerløv]
 
han og hun
Long-tailed Duck 2 R[Erik Thomsen]
Hirtshals Øststrand:
 Sanderling 44 FO[Vagn Gjerløv]
 Sanderling 38 FO[Erik Thomsen]
Hulsig:
 
Hulsig Strand
Long-tailed Duck 1 FNE[Jens Kirkeby]
Høstemark Skov:
 
En af de lokale fugle reagerede, da en ung havørn kom
ind over territoriet
Golden Eagle 1 AdR[Bjarne Golles]
 Hen Harrier 1 FLY[Bjarne Golles]
 White-tailed Eagle 2 ImmFLY[Bjarne Golles]
 Great Grey Shrike 2 R[Bjarne Golles]
Kielstrup Sø og Skov:
 European Green Woodpecker 2 R[Hans Christophersen]
 Common Kingfisher 1 R[Hans Christophersen]
Landbrugsområderne, Lille Vildmose:
 
Græsmark
Barnacle Goose 545 FO[Dorte F. Sørensen]
 
Græsmark
To blå halsringe aflæst.
Taiga Bean Goose 270 FO[Dorte F. Sørensen]
 
Med tajgasædgæs
Tundra Bean Goose 2 FO[Simon Iversen]
 
Græsmark
Skræmte ca. 100 gæs op, som gik bag Løth
og naboer.
Golden Eagle 1 FO[Dorte F. Sørensen]
Lille Vildmose:
 
Hegnsvej
Great Egret 1 R[John Brask]
 
Hegnsvej
Hen Harrier 1 FPL FO[John Brask]
 White-tailed Eagle 1 AdR[Bjarne Golles]
Nordstrand, Skagen:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MG, CS, AZ, JO
Red-throated Loon 1316 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MG, CS, AZ, JO
Northern Gannet 221 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MG, CS, AZ, JO
Razorbill 14 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MG, CS, AZ, JO
Common Murre 99 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MG, CS, AZ, JO
Common Murre/Razorbill 525 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MG, CS, AZ, JO
Great Skua 2 [Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MG, CS, AZ, JO
Black-legged Kittiwake 423 [Skagen Fuglestation]
 
MG, CS, AZ, JO
Little Gull 1 AdW[Skagen Fuglestation]
 
MG, CS, AZ, JO
Snow Bunting 50 R[Skagen Fuglestation]
Nors Å:
 Northern Raven 20 R[Carlo Pedersen]
Rebild Bakker S:
 Great Grey Shrike 1 R[Anders Horsten]
Råbjerg Mose:
 
Blæsbjergvej
Common Crane 6 R[Bjarke Huus Jensen]
 
Jennetvej
European Green Woodpecker 1 R[Bjarke Huus Jensen]
Skagen By:
 
Drachmannsvej 22
Mod SV...
Peregrine Falcon 1 1cyFLY[Oluf Lou]
Skagen Klitplantage:
 Eurasian Woodcock 1 R[Bjarke Huus Jensen]
Skivum Østerkrat:
 Eurasian Woodcock 1 R[Gunnar Hansen]
 European Green Woodpecker 2 R[Gunnar Hansen]
 Northern Raven 3 R[Gunnar Hansen]
Smidie:
 Hen Harrier 1 MFLY[Bjarne Golles]
 Red Kite 1 FLY[Bjarne Golles]
Stensnæs:
 Peregrine Falcon 2 FO[Julie Skiveren]
Strandby ved Frederikshavn:
 
Fangede tangspræl
Black Guillemot 1 FO[Jørgen Steengaard]
 Black Guillemot 2 R[Lars Breum Jeppesen]
Tofte Mose, Lille Vildmose:
 
Forfulgte en af de unge havørne ned på
højmosen.
Golden Eagle 1 1cyR[Bjarne Golles]
 Hen Harrier 1 FPL FLY[Bjarne Golles]
 
To lå længe og legede ivinden over
Bøgebakken. Mindst tre gik til rast på selve
højmosen.
White-tailed Eagle 4 ImmR[Bjarne Golles]
 Rough-legged Buzzard 2 FO[Bjarne Golles]
Tustrup:
 Common Kingfisher 1 R[John Brask]
Uggerby Å (Bindslev - Uggerby):
 
Ved fisketrappen
White-throated Dipper 1 FO[Vagn Gjerløv]
Willestrup:
 Common Kingfisher 2 R[Hans Christophersen]
Østenkær ved Tversted:
 Northern Raven 70 R[Carlo Pedersen]

(1.211 sekunder)