GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 26/09/2023 ( OBS.)  

    DOF KØBENHAVN  
Grågås (Anser anser):
 600 OFTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
Krikand (Anas crecca):
 
CS
160 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RAflandshage[Erik Rywarll Jensen]
 
SKR
5 FUKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
Anslået, nok flere
SKR
2500 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
CS
240 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Obs fra "halmballevej"
Fløj rundt det meste af tiden
Marianne, TOT, delvis OHa
220 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 
SKR
3 FUKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 
Ud for sydtårnet, fløj derefter i retning af
mellemtårnet
1 RHavet udenfor diget ved Klydesøen[Richard Larsen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Højerup, Stevns[Frederik Johansen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Obs fra "halmballevej"
Marianne, TOT, delvis OHa
1 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 1 OFSkullerupholm[Torkil Werner Jørgensen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Stien på nordsiden.
1 RLyngby Sø[Anne Lumholdt]
 1 RPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
 
Set flere gang i løbet af obsperiode
1 MFUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 SVPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
Ungfugl set tydeligt flyve lige henover mig.
1 JUVRGreve Skov[Andreas Andkilde]
Ravn (Corvus corax):
 14 OFSkullerupholm[Torkil Werner Jørgensen]
Sortkrage x Gråkrage (hybrid) (Corvus corone x C. cornix):
 2 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
obs fra haven
1 TSøvang[Stefan Stürup]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Obs fra "halmballevej"
De fløj en del rundt
Marianne, TOT, delvis OHa
60 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 65 RSkullerupholm[Torkil Werner Jørgensen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 14 RHejresøen, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
 
SKR
18 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
OBS fra stoppested ved Vejlands Allé og E20
Lettede præcist ved solopgang. Anslået antal.
Flokken splittede i 2 dele. Ca.1200 fløj over mig og
resten (V), ca. 3000, fløj væk fra mig
(Ø). Svært præcist at se pga
træer/buske.
4000 R NATKalvebod Fælled nord for Øresundsmotorvej[Gitte Nielsen Laursen]
 4000 R NATPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 2 RValby[Peter Thomasen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Morgenobs fra haven.
1 SRoskilde Vest[Joshua Haahr]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 2200 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]

    DOF NORDSJÆLLAND  
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 6 SVLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 24 RGræse strandenge[Kim Berg]
 33 RGræse strandenge[Dorte Andersen]
Pibeand (Mareca penelope):
 320 FUGræse strandenge[Dorte Andersen]
Spidsand (Anas acuta):
 12 RGræse strandenge[Kim Berg]
Huldue (Columba oenas):
 
stormå
4 RKildeskåret[Steen Højmark-Jensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RGræse strandenge[Kim Berg]
 1 FUGræse strandenge[Dorte Andersen]
 1 RGræse strandenge[Hans Kromann]
 
Ventevej
Storm
3 RSelsø Sø området[Steen Højmark-Jensen]
Sule (Morus bassanus):
 1 RGilleleje Havn[Georg Hoffmann]
Storspove (Numenius arquata):
 60 RGræse strandenge[Dorte Andersen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
SHN +5 ornittet
1 VLynæs Fort[Bo T. Johansen]
 1 TLynæs Fort[Åge Christensen]
 1 SVLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 JUVFUGræse strandenge[Dorte Andersen]
 1 ADRMøllekrog & Stenholts Mølle[Thomas Lind]
 
Ventevej
Storm
1 OFSelsø Sø området[Steen Højmark-Jensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 3 SVGræse strandenge[Dorte Andersen]
 1 Græse strandenge[Hans Kromann]
 6 SVEsrum Møllegård[Lars Rudfeld]
 2 SHornbæk Plantage Nordsjælland[Lars Falck]
 1 OFGribskov, Harager Hegn[Marianne Hjortlund]
 1 RSaunte[Hans-Peter Henriksen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
249 Græse strandenge[Dorte Andersen]
 105 SVEsrum Møllegård[Lars Rudfeld]
 40 SVGrøn Vestkile, Helsingør[Jørn Skeldahl]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RTeglstrup Hegn[Jørn Skeldahl]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
SHN +5 ornittet
10 Lynæs Fort[Bo T. Johansen]
 14 TLynæs Fort[Åge Christensen]
 26 SVLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 TGræse strandenge[Kim Berg]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Forsøgte først at fange småfugle i luften, men uden held. 
Derefter prøvede den 3 gange efter hjejler, men  heller
ingen held. Så kredsede den op og stak mod vest.
1 FU VGræse strandenge[Dorte Andersen]
Ravn (Corvus corax):
 
Boligbirding 
3 OFFredensborg By[Thomas Lind]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 610 SVLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
4+4
SHN +5 ornittet
8 SLynæs Fort[Bo T. Johansen]
 8 TLynæs Fort[Åge Christensen]
 10 SVLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
Opdaget på kaldet. Først hørt på
afstand hvor jeg ikke var helt sikker i min sag. På
afstand hørtes 2-3 kald. Og efter lidt tid
forsøgte jeg mig med playback. Kort efter at
afspilningen stoppede hørtes den hvidbrynede blot 50
mtr væk med tydeligt og karakteristisk
"Tsui-vit". Herefter var der en del
"phyl" aktivitet lige omkring obsposten, hvor
flere phyller bevægede sig igennem buskadset. Vi
så måske et flygtigt glimt af den hvidbrynede da
en mindre lys phyl fløj forbi og over i tættere
træer lige ved obsposten. Men vi hverken så
eller hørte mere til den.
1 RLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 25 RLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 26 SVLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
SHN +5 ornittet
2 TLynæs Fort[Bo T. Johansen]
 3 SVLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 105 SVLynæs Fort[Søren Haaning Nielsen]

    DOF VESTSJÆLLAND  
Canadagås (Branta canadensis):
 
gårtur hele vejen rundt, vindstille, 5/8
BR
57 RRingholm[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 2 FUTempelkrogsøen[Henning Larsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 8 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
 3 RTempelkrogsøen[Henning Larsen]
Silkehejre (Egretta garzetta):
 1 RTempelkrogsøen[Jørn Stensberg-Petersen]
Sule (Morus bassanus):
 
SV 1, 4/8
13 FUKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 400 RStigsnæs Vejle[Jan Svejgaard Jensen]
Dværgryle (Calidris minuta):
 1 FUTempelkrogsøen[Henning Larsen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 
SV 1, 4/8
14 R SKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 SMogenstrup (Holbæk)[Troels Christensen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
S-vej 10 Boligbirding
1 SVRørvig By[Lasse Braae]
 
Primært træktælling
1 1KSVTølløse[Ivo Petersen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
SV 1, 4/8
ad han + 1 1k SV 10.45, 1 1k SV 10.55
3 SVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 1 THovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 OFStigsnæs Vejle[Jan Svejgaard Jensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 OFMogenstrup (Holbæk)[Troels Christensen]
 3 TStigsnæs Vejle[Jan Svejgaard Jensen]
 3 SVTårnborg v. Korsør[Jakob Dall]
 2 OFKastrup, Tuse Næs[Per Mølbak Christensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 47 VRøsnæs spidsen[Jørgen Terkelsen]
 35 TKongemose, Store Åmose[Lars Elverdam]
 47 VRøsnæs sommerhusområde[Jørgen Terkelsen]
 
Et pænt jævnt træk af musvåger. (Vindretning ssø)kl.12.00
ikke meget træk her lige nu.
27 SVUglerup Enghave[Per Mølbak Christensen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 OFMose ved Østergård[Per Aarkrog]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 OFSprogø[Jakob Dall]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 4 RKorevlerne[Jørgen Scheel]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 3 TStigsnæs Vejle[Jan Svejgaard Jensen]

    DOF STORSTRØM  
Grågås (Anser anser):
 
Talt fra Even å s udløb
530 RPræstø Fjord, del af EF-lokalitet 89, 365100[Preben Berg]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
520 SVGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
Pibeand (Mareca penelope):
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
408 SVGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 18 FUStorstrømmen øst for Masnedø[Kirsten Pedersen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Talt fra Even å s udløb
Ikke hele fjorden talt pga dis/tåge
165 RPræstø Fjord, del af EF-lokalitet 89, 365100[Preben Berg]
Huldue (Columba oenas):
 
Per og Claus 
19 THyllekrog[René Christensen]
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
31 SVEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
2 REnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Blishøne (Fulica atra):
 
Talt fra Even å s udløb
1450 FUPræstø Fjord, del af EF-lokalitet 89, 365100[Preben Berg]
Odinshane (Phalaropus lobatus):
 
Sydtårn
10. dag
1 1KFUBøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Poul Larsen]
 1 RBøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Lars Andersen]
Alk (Alca torda):
 1 THavet ud for Gedser Odde[Simon Vikstrøm]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 3 TGedser Odde[Lars Andersen]
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
3 SVGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
 2 FUHavet ud for Gedser Odde[Simon Vikstrøm]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
Per og Claus 
6 VHyllekrog[René Christensen]
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
5 SVGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
 
10+
10 RHavet ud for Gedser Odde[Simon Vikstrøm]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
69 SVGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Hyllekrog[René Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Busene[Niels Bahl Andersen]
 1 SVJættebrink, Møns Klint[Niels Bahl Andersen]
 
Observation fra p-pladsen ved stranden, sydenden af
Vængesgårdsvej.
1 trak kl. 09.52
MIV, TB,KEB
1 SVVængesgård[Anders Prehn]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Enge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Per og Claus 
12 1KTHyllekrog[René Christensen]
 9 SVJættebrink, Møns Klint[Niels Bahl Andersen]
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
6 1KSVEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Hyllekrog[René Christensen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Hyllekrog[René Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Jættebrink, Møns Klint[Niels Bahl Andersen]
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
2 M + 1 B
3 SVEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Steppehøg (Circus macrourus):
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
Kom S langs V siden af fjorden, tog højde og SV. Ustribet
orange bug, tydelig halskrave, 4 fingre, åben hånd
1 1KSVEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Per og Claus 
127 THyllekrog[René Christensen]
 122 SVBusene[Niels Bahl Andersen]
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
28 SGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
 25 SVJættebrink, Møns Klint[Niels Bahl Andersen]
 
Observation fra p-pladsen ved stranden, sydenden af
Vængesgårdsvej.
MIV, TB,KEB
34 SVVængesgård[Anders Prehn]
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
53 SVEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 OFBøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Lars Andersen]
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
3 OFEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Rød Glente (Milvus milvus):
 8 TGedser Odde[Lars Andersen]
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
2 SGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
 2 OFBøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Lars Andersen]
 
p pladsen ved stranden
TB, KEB
3 SVVængesgård[Michael Vecht]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Enge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Per og Claus 
Brun slidt individ med lille kløft det med Rød
1 ADTHyllekrog[René Christensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Per og Claus 
48 THyllekrog[René Christensen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
1-2
1 REnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
14 Hyllekrog[René Christensen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 SBusene[Niels Bahl Andersen]
 1 FUGedser Odde[Ole Friis Larsen]
 1 FUGedser Odde[Simon Vikstrøm]
 4 TGedser Odde[Lars Andersen]
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
4 SGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
3 SVEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
Per og Claus 
1 THyllekrog[René Christensen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Per og Claus 
1 MADTHyllekrog[René Christensen]
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
SØ flyv
1 ADOFEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Ravn (Corvus corax):
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
4 OFEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Per og Claus 
1050 Hyllekrog[René Christensen]
 
50+15
65 SGedser Odde[Simon Vikstrøm]
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
55 SGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
 100 SJættebrink, Møns Klint[Niels Bahl Andersen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
Boligbirding Skovvænget 18, 4874 Gedser
BB E116
1 Gedser By[Mads Elley]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
8 Oppe at hænge ret højt
10 REnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Per og Claus 
255 THyllekrog[René Christensen]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 1 RSaksfjed - Fugleværnsfondens Område[René Christensen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 1 RMasnedsund bydel, Vordingborg[Kirsten Pedersen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 530 SVJættebrink, Møns Klint[Niels Bahl Andersen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Per og Claus 
1 THyllekrog[René Christensen]
 1 OFBusene[Niels Bahl Andersen]
 2 TGedser Odde[Lars Andersen]
 3 SVJættebrink, Møns Klint[Niels Bahl Andersen]
 
Observation fra p-pladsen ved stranden, sydenden af
Vængesgårdsvej.
1 trak kl. 08.58
MIV, TB,KEB
1 SVVængesgård[Anders Prehn]
 
p pladsen ved stranden
TB, KEB
1 SVVængesgård[Michael Vecht]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
109 SGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
Bogfinke/Kvækerfinke (Fringilla coelebs/F. montifringilla):
 
Per og Claus 
Enkelte kvæker hørt 
3000 THyllekrog[René Christensen]
 
Først gang i træk fra 10.25 og her langt hovedparten langt
inde over land mod vest
Gik langt inde i land mod V. Skulle scopes....
1500 SVEnge ved Even Ås udløb[Preben Berg]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Standardtid. Tørt og solrigt, men lidt diset.
Skydække mest 4/8, vind fra sydøst 3,1 til 3,6
meter i sekundet.  Temperatur stigende fra 14,2 til 15,8
grader. God sigt over 10.000 meter, men over havet med lav
dis.
Ole Friis Larsen m.fl.
69 SGedser Odde[Gedser Fuglestation Træktælling]
Stillits (Carduelis carduelis):
 28 FUGedser Odde[Ole Friis Larsen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
Per og Claus 
270 THyllekrog[René Christensen]
 120 SVJættebrink, Møns Klint[Niels Bahl Andersen]

    DOF BORNHOLM  
Sortand (Melanitta nigra):
 
HMØ HT
229 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 
HMØ HT
15 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
HMØ HT
795 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Spidsand (Anas acuta):
 
HMØ HT
5 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
HMØ HT
3 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
HMØ HT
5 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Tejst (Cepphus grylle):
 
HMØ HT
1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 2 SFyldområde, Nexø Havn[Erik Mandrup Jacobsen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 1 SFyldområde, Nexø Havn[Erik Mandrup Jacobsen]
 
I glid let kuplede vinger.
1 Tjørneby[Hanne Tøttrup]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 OFFyldområde, Nexø Havn[Erik Mandrup Jacobsen]
 
Sandsynligvis Røde Glenter, som HLL og jeg havde
observeret fra klitten ved Dueodde.
2 FUKærhuse[Hanne Tøttrup]
 
Over nyharvede marker. Sandsynligvis Rød Glente(r),
som HLL og jeg havde observeret i baglandet fra klitten ved
Dueodde.
3 FUTjørneby[Hanne Tøttrup]
 
HMØ HT
4 TFDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Først set, på nogen afstand,  hvor fuglen var i
selskab med 4 røde glenter.  Senere forsøgte
den sorte glente udtræk med 1 rød glente.
HMØ HT
1 TFDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HMØ HT
2 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Lille Flagspætte (Dryobates minor):
 
Hjulmagermyr
1 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 10 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 RFyldområde, Nexø Havn[Erik Mandrup Jacobsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
HMØ HT
82 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
Obs fra matriklen
5 RListed[Jens Mortensen]
 
HMØ HT
10 ØDueodde[Henning Lykke Larsen]
Træløber (Certhia familiaris):
 6 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 15 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
HMØ HT
29 VDueodde[Henning Lykke Larsen]

    DOF FYN  
Grågås (Anser anser):
 660 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
Knarand (Mareca strepera):
 88 FUNakkebølle Inddæmning[Leif Kristensen]
Pibeand (Mareca penelope):
 320 FUNakkebølle Inddæmning[Leif Kristensen]
Spidsand (Anas acuta):
 17 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 2 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RNakkebølle Inddæmning[Leif Kristensen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 500 RBøjden Nor[Gunnar Jørgensen]
 500 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 70 FUBøjden Nor[Gunnar Jørgensen]
 91 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Bilobs
Mod syd, fundet af DPE
DPE
1 OFKnudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Somm...[Thomas Vikstrøm]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 OFAkkerup v/Haarby[Per Toft Johansen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RNakkebølle Fjord[Leif Kristensen]
 1 RSortemosen (Sydfyn)[Hans Rytter]

    DOF SØNDERJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 
KBJ delvis
1 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 1 RNørreskoven Als, Fjordmose[Hans Erik Jensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
KBJ delvis
66 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 SStenholt, Sønderborg[Kjeld Jensen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
KBJ delvis
1 MRBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
 
Stødagervej
1 MSVSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 1 MVStenholt, Sønderborg[Kjeld Jensen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 23 TStenholt, Sønderborg[Kjeld Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KBJ delvis
2 Ballum Enge[Svend Anker Schwebs]
 1 RFuglevig, Haderslev Fj.[Leif Keller]
 
Ringmærket i 1998
1 MADOFOver Åstrup[Leif Keller]
 1 FUStenholt, Sønderborg[Kjeld Jensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Stødagervej
1 SSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 2 TStenholt, Sønderborg[Kjeld Jensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 102 TStenholt, Sønderborg[Kjeld Jensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
KBJ delvis
7 RBallum Enge[Svend Anker Schwebs]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KBJ delvis
2 Ballum Enge[Svend Anker Schwebs]

    DOF SYDVESTJYLLAND  
Bjergand (Aythya marila):
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
1 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 2 RGammelgabsøerne, nord[Thomas Varto Nielsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 2 RGammelgabsøerne, nord[Thomas Varto Nielsen]
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
8 RHønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
4 RHønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
3500 RHønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
1 stor flok trækkende over Østkeldssand
Fanø Fuglestation
8700 SHønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LKP, JPFJ, delvist AMa, Joseph, HLæ
5 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 1 3KRBlåvands Huk[Anton Markvard]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 R TVilslev Mose[Per Fabricius]
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
10.29, 10.40
Fanø Fuglestation
2 SHønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Hukket, standardtid
LKP, JPFJ, delvist AMa, Joseph, HLæ
10 SBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
19 Hønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Højeste antal observeret indtil nu i efteråret
2023
Fanø Fuglestation
14 RHønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
1 Hønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 TFBlåvands Huk[Anton Markvard]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
1 SVBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
2 FUHønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 2 TFBlåvands Huk[Anton Markvard]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
1 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
2 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
Hukket, standardtid
LKP, JPFJ, delvist AMa, Joseph, HLæ
1 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
7 Hønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 10 TFMindelund og Kalvekrog[Joakim Engel]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 1 FUMindelund og Kalvekrog[Joakim Engel]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 28 RMindelund og Kalvekrog[Joakim Engel]
Lundsanger (Phylloscopus trochiloides):
 
Hørt kalde 2 gange, set halvdårligt i 2 sek.
1 RBlåvands Huk[Anton Markvard]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 6 RGammelgabsøerne, nord[Thomas Varto Nielsen]
 10 RGammelgabsøerne, nord[Ole Amstrup]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1180 SGammelgabsøerne, nord[Thomas Varto Nielsen]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
1321 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
4190 Hønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 7 SGammelgabsøerne, nord[Thomas Varto Nielsen]
 3 TFBlåvands Huk[Anton Markvard]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
3 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
14 Hønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
 3 RISkifterne, syd[Vagn Lind]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
7860 Hønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 95 SGammelgabsøerne, nord[Thomas Varto Nielsen]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
97 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
256 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
167 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
125 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
105 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
Hukket, standardtid
LKP, HLæ, JPFJ, AMa, Joseph
138 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
Hukket, standardtid
LKP, JPFJ, delvist AMa, Joseph, HLæ
274 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
SØ3-5, 15°c, dis 19 km, 3-5/8 trækket ebber
ud 10.14
Fanø Fuglestation
730 Hønen, Sønderho[Søren Brinch Pedersen]
Lapværling (Calcarius lapponicus):
 1 SBlåvands Huk[Johan P. F. Jørgensen]
 
Hukket, standardtid
LKP, JPFJ, delvist AMa, Joseph, HLæ
1 SVBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Dværgværling (Emberiza pusilla):
 1 RBlåvands Huk[Anton Markvard]

    DOF SYDØSTJYLLAND  
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
HP
3 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
5 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
meget højvande
100 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
højvandsrast
30 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
250 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Storspove (Numenius arquata):
 
meget højvande
højvandsrast
30 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
 
meget højvande
højvandsrast med st
30 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
obs fra søsiden, højvande, engen
oversvømmet
højvandsrast
60 RTagmade, Brigsted[Jens Gregersen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
HP
2 RNørrestrand[Jimmy Kristensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
1 ad + 1 juv
2 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Ib.
1 RKongens Kær[John Mikkelsen]
 1 OFEgtved Holt[Jonas Morsing Thomasen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 1 RTågelundgård Plantage[Jonas Morsing Thomasen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Elbodalen[Erik Raagaard]
 
Langs åen nedstrøms 
1 OFVejle Havn[Else-Marie Jørgensen ]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Skorstenen ved Vejle Fjernvarme 
2 RVejle[Else-Marie Jørgensen ]
Hedelærke (Lullula arborea):
 1 SVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) (Aegithalos caudatus europaeus):
 10 RVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Voervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 7 OFVoervadsbro[Kevin Kuhlmann Clausen]

    DOF VESTJYLLAND  
Grågås (Anser anser):
 893 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Trane (Grus grus):
 
Par med 2 unger
4 YF UFBavnbæk og Hvolby[Allan Kjær Villesen]
Sort Stork (Ciconia nigra):
 
Først kredsende, derefter tog den højde mod nord. Vendte
tilbage og gik til rast. Kunne desværre ikke se på jorden  -
måske den var i en kanal 
1 1KT RPoldene i Nymindestrømmen[Ole Amstrup]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RHestholm, Øster[Thomas Varto Nielsen]
 
Halvhøj vandstand i Værnsande 
1 FUVærnengene[Ole Amstrup]
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 
Og samtidig sås 4 på Tipperne 
4 RNymindestrømmen, nord[Ole Amstrup]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 MSVBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1 OFFlyndersø SV for Skive[Keld Dahl Pedersen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
LTR
9 SLyngvig Fyr og omgivelser[Erik Enevoldsen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Set sammen med LTR
1 1KSBjålum Klit[Ole Amstrup]
 2 ADRBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Aftenfalk (Falco vespertinus):
 1 1KFUSkjern Birk[Thomas Varto Nielsen]
 
Fourageres over Hunde engen
1 1KFUSkjern Birk[Anni Pedersen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Halvhøj vandstand i Værnsande 
1 RVærnengene[Ole Amstrup]
 
LTR
1 Lyngvig Fyr og omgivelser[Erik Enevoldsen]
Lærkefalk/Aftenfalk (Falco subbuteo/F. vespertinus):
 
Of højt. Måske Aftenfalk nr 2
1 OFSkjern Birk[Thomas Varto Nielsen]
Sortkrage (Corvus corone):
 2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
Halvhøj vandstand i Værnsande 
2 RVærnengene[Ole Amstrup]
 9 RHaurvig vest[Thomas Varto Nielsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
LTR
6600 SLyngvig Fyr og omgivelser[Erik Enevoldsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
LTR
8 SLyngvig Fyr og omgivelser[Erik Enevoldsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 35 RHaurvig vest[Thomas Varto Nielsen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Halvhøj vandstand i Værnsande 
100 RVærnengene[Ole Amstrup]
 
LTR
320 SLyngvig Fyr og omgivelser[Erik Enevoldsen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
LTR
48 SLyngvig Fyr og omgivelser[Erik Enevoldsen]

    DOF ØSTJYLLAND  
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) (Branta bernicla hrota):
 421 ROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 31 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Grågås (Anser anser):
 893 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1000 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sortand (Melanitta nigra):
 680 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 96 ROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
95 Eskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
21 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
 52 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Spidsand (Anas acuta):
 6 VHassensør[Lars Gabrielsen]
 7 SOvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 16 SVLushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
 6 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 
Ca. tal.
100 RÅrhus Østhavn[Jørgen Terp Laursen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
3 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 4 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 5 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sule (Morus bassanus):
 12 VHassensør[Lars Gabrielsen]
 20 FUOvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 48 FUEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 188 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 84 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 31 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Storspove (Numenius arquata):
 82 ROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 161 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 4 SOvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 4 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 22 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 26 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 7 JUVREskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 1 FUHassensør[Lars Gabrielsen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 27 RHassensør[Lars Gabrielsen]
 26 TEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 MSVBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 ADRBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1 JUVROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 1 JUVSEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
 1 ADRÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 3 OFSvejstrup ved Lerbjerg[Anni & Peter Nielsen]
 2 OFHaldum Grusgrav[Anni & Peter Nielsen]
 
Observation fra Kolindbro Enge. SSV 1-2 m/s, 4/8, 17 gr
2 FUKorupskov[Bjarne Hove-Jensen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
1 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 2 TEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
 
1k 8.55
1 Lushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Jagende.
1 1KRHassensør[Lars Gabrielsen]
Sortkrage (Corvus corone):
 2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 89 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Pungmejse (Remiz pendulinus):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
Endelig: Første obs fra Randers-området
(undtagen Bjerregrav Mose, hvor den er årlig) siden
februar 2020! Familieflok med min. 1 ad og 1 1k - de sidste
2 nåede jeg ikke at se ordentlig på, da de
fløj. Må formodes at være af lokal
oprindelse fra Gudenå eller Nørreå
tæt på Randers. Næppe fra Bjerregrav Mose.
Først hørt mange gange, mest med det kortere
kontaktkald. Derefter set da de gik ned i rørskoven
lige foran mig, og igen da de lettede og forsvandt mod
Ø mod motorvejen/byen. Kan sandsynligvis findes igen
i området: Hornbæk Enge/Vorup
Enge/Gudenåparken. 
4 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
Min. Bl.a. en flok på 14, som igene og igen lettede og
gik højt op, for igen at dumpe ned i
rørskoven.
22 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
Busktræk 
10 VLushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Alle hun/juv.
4 YFÅrhus Østhavn[Jørgen Terp Laursen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 18 TFHassensør[Lars Gabrielsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 67 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
 88 SLushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 95 ROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 341 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
 55 SVLushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
Stillits (Carduelis carduelis):
 30 VHassensør[Lars Gabrielsen]
 58 TFEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 223 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]

    DOF NORDVESTJYLLAND  
Trane (Grus grus):
 3 RSønder Lem[Jens-Erik Nygaard]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 OFFlyndersø SV for Skive[Keld Dahl Pedersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
TL
1 FUIstrup[Jan Salmonsen]
Iberisk Sanger (SU) (Curruca iberiae):
 
Fanget og ringmærket af Arne Urvang
1 RIAgger Tange[Steen Vester Pedersen]

    DOF NORDJYLLAND  
Trane (Grus grus):
 215 FUDamfenner[Henrik Stenholt]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 1 2KØGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Mallemuk (Fulmarus glacialis):
 1 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
RC, HC, LK
3 VGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sølvhejre (Ardea alba):
 4 FUVilsted Sø[Gunnar Hansen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
EJ
19 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
Sule (Morus bassanus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
204 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sandløber (Calidris alba):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
64 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rødben (Tringa totanus):
 
EJ
50 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
Alk (Alca torda):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
27 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 1 1KØGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Ride (Rissa tridactyla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
4 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
RC, HC, LK
526 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 1KRGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
FA
2 RKorsholm[Anton Thøger Larsen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RLodskovvad[Yvonne Feldskov]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RRønnerhavnen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
 
EJ
2 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 1 RNordjyllandsværket[Anton Thøger Larsen]
 1 FUSvanelunden og Folkeparken, Hjørring[Paul Erik Rosenbaum]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 ADTGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Hedelærke (Lullula arborea):
 4 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 2 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Himalayasanger (SU) (Phylloscopus humei):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
4.dag
1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
Han+hun
2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 2 RLodskovvad[Yvonne Feldskov]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Solopgang denne dag: 07:11. 75% af fuglene forlod
rørskoven før solopgang, 25% efter.
92 R NATSvanelunden og Folkeparken, Hjørring[Paul Erik Rosenbaum]
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 6 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]

(0.513 sekunder)