GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 09/02/2023 ( OBS.)  

    DOF KØBENHAVN  
Bramgås (Branta leucopsis):
 
BB
250 OFTårnby bydel[Jens Wiberg]
 370 OFKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 1 OFVestvolden fra Holbækmotorvejen til Mågepar...[Lars Lyngsø]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 1 2KRSkt. Jørgens Sø. S-del[Anders Odd Wulff Nielsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Sammen.
2 2KFUKalvebod Fælled[Uffe Damm Andersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 ADOFKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
Musende over marken
1 OFHøjagergaard, Høje Tåstrup[Thomas Hougaard Jensen]
Lille Flagspætte (Dryobates minor):
 1 FFUGanløse Ore[Rune H Christensen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Kirketårnet 
1 ADRKøge[Svend Aage Linderström]
Allike (Coloeus monedula):
 
Morgenudflyvning 
1600 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Råge (Corvus frugilegus):
 
Morgenudflyvning 
1100 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 
De har ikke været set et par uger men er nu tilbage i hegnet
ved fodboldbanen
14 RHusum[Dennis Falkenstrøm]
 
Holmehus matrikel 
12 OFHusum[Erik Agertoft]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
I gården på Lærkeholm, par tæt
sammen
2 FUTeglholmen m.m.[Michael Nørfelt]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 
Løbetur 
Anslået - Stor langstrakt flok
500 OFJægersborg Dyrehave[Stefan Andersen]

    DOF NORDSJÆLLAND  
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
54 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Bramgås (Branta leucopsis):
 400 RHolløse Bredning[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
265 OFHolløse Bredning[Kim Berg]
Blisgås (Anser albifrons):
 75 RHolløse Bredning[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
6 OFHolløse Bredning[Kim Berg]
Hvinand (Bucephala clangula):
 300 RGræse strandenge[Bo T. Johansen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
19 Holløse Bredning[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
35 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Taffeland (Aythya ferina):
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
147 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Estimat. Helt enormt tæt flok i søens nordende
hvor der var læ bag rørskoven
4000 RSelsø Sø området[Bo T. Johansen]
Knarand (Mareca strepera):
 14 RStrødamområdet og Strødam Engsø[Vilhelm Dalgaard]
Pibeand (Mareca penelope):
 400 RGræse strandenge[Bo T. Johansen]
 800 RFavrholm Voldgrav[Bo T. Johansen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 2 RHolløse Bredning[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
4 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Storspove (Numenius arquata):
 40 RGræse strandenge[Bo T. Johansen]
Alk (Alca torda):
 1 RHelsingør lystbådehavn[John Rieland]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
1 2KOFHolløse Bredning[Kim Berg]
 
1 usp Skovlund. 2 ad Sandporten/Eskehoved. Fangede dels fisk
, fløj dels med gren mod Gribskov
3 REsrum Sø[Henrik Boeg]
 2 ADRMøllekrog & Stenholts Mølle[Henrik Boeg]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RHelsingør lystbådehavn[John Rieland]
 1 OFHelsingør lystbådehavn[Lars Falck]
 1 RStrødamområdet og Strødam Engsø[Vilhelm Dalgaard]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 1 RHolløse Bredning[Peter Hartoft-Jacobsen]
 1 RMøllekrog & Stenholts Mølle[Henrik Boeg]
 1 RStrødamområdet og Strødam Engsø[Vilhelm Dalgaard]
 
På øen overfor fugletårn
1 FUStrødamområdet og Strødam Engsø[Per Bo Hansen]
Bjergpiber (Anthus spinoletta):
 1 RHelsingør lystbådehavn[John Rieland]

    DOF VESTSJÆLLAND  
Bramgås (Branta leucopsis):
 2000 FUOmø agerland, syd[Poul Erik Hansen]
Tundrasædgås (Anser serrirostris):
 4 RHallebygård, Enge nordøst for[Jan Lindgaard Rasmussen]
Blisgås (Anser albifrons):
 88 RHallebygård, Enge nordøst for[Jan Lindgaard Rasmussen]
 80 FUKongemose, Store Åmose[Knud Nielsen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 8 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
Bjergand (Aythya marila):
 450 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
Trane (Grus grus):
 5 FUKongemose, Store Åmose[Knud Nielsen]
Kongeørn (Aquila chrysaetos):
 
Fløj fra brakmarken hen over skoven med retning mod SØ.
Kunne ikke se om den satte sig. Sås på 75 meters afstand med
kikkert 10x50. 
1 OFKattrup Gods[Kim Rosing-Asvid]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 RNakke Syd[Jørgen Scheel]
 1 FUKongemose, Store Åmose[Knud Nielsen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Kongemose, Store Åmose[Knud Nielsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 5 FUKongemose, Store Åmose[Knud Nielsen]
 
Satte sig til rette i træ, i kikkertafstand fra
hjemmet.
1 RMørkøv Kirkeby[Steen Flex]
 
afsøgte sportspladsen ved Nyruphallen
1 FUNyrup, Røsnæs[Jette Hallig]
 1 OFÅstofte[Lars Pelle Eriksen]
 3 FUKnapsholm[Kim Rosing-Asvid]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 1 FUKongemose, Store Åmose[Knud Nielsen]
Allike (Coloeus monedula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
775 Kattrup Gods[Kim Rosing-Asvid]
Ravn (Corvus corax):
 3 OFKongemose, Store Åmose[Knud Nielsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 55 ROmø agerland, syd[Poul Erik Hansen]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 33 RSlettemose, Rørvig[Jørgen Scheel]
Bjergirisk (Linaria flavirostris):
 35 FUKorevlerne[Knud-Erik Andersen]

    DOF STORSTRØM  
Tajgasædgås (Anser fabalis):
 
lpa
110 FUFuglsang Gods på Lolland[Jan Eriksen]
Knarand (Mareca strepera):
 10 FUHelgenæs Teglværksgrave[Svend Erik Jessen]
Høgeugle (SU) (Surnia ulula):
 
LPa
1 RSparresholm[Jan Eriksen]
 
Set godt tæt på vejen
1 RSparresholm[Jan Kiel]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Rønnebækken
1 YFFruens Plantage[Kirsten Lodal]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 FUKramnitse Nor[Michael Aggerbeck]
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 20 FUHundemose Skov / Tokkerup Hestehave[Ole Friis Larsen]

    DOF BORNHOLM  
Skovhornugle (Asio otus):
 1 RGalløkken[Per C. Pedersen]
Sortkrage (Corvus corone):
 1 RGalløkken[Per C. Pedersen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 25 RGalløkken[Per C. Pedersen]

    DOF FYN  
Pibeand (Mareca penelope):
 340 RArreskov Sø[Leif Kristensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Arreskov Sø[Leif Kristensen]
 3 OFNakkebølle Inddæmning[Arnbjørn Jens Jørgensen]

    DOF SØNDERJYLLAND  
Pibesvane (Cygnus columbianus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6400LPH
86 Gels Å, Enderupskov - Arnum/Tiset vejen[Henrik Henriksen]
 
6400HH
87 FUGels Å, Enderupskov - Arnum/Tiset vejen[Lars Peter Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
25 Østerterp Vestermark[Gerda Bladt]
 30 R NATStevning Dam[Jesper Tofft]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 220 R NATStevning Dam[Jesper Tofft]
Blisgås (Anser albifrons):
 
Nord og syd for Ubjergvej
2300 RUbjerg Kog Øst[Svend Anker Schwebs]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 12 RHindemade[Niels Peter Møller Jensen]
Hvidøjet And (Aythya nyroca):
 1 RDamende[Niels Peter Møller Jensen]
Knarand (Mareca strepera):
 33 RDamende[Niels Peter Møller Jensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 5 RHindemade[Niels Peter Møller Jensen]
 3 OFDamende[Niels Peter Møller Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 NØsterterp Vestermark[Gerda Bladt]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RKelstrup Plantage[Lars Møller Andersen]
Lille Flagspætte (Dryobates minor):
 1 RKelstrup Plantage[Lars Møller Andersen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 OFHindemade[Niels Peter Møller Jensen]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 1 RHindemade[Niels Peter Møller Jensen]
Bjergpiber (Anthus spinoletta):
 1 RNørresø, Tønder (vest for jernbanen)[Svend Anker Schwebs]

    DOF SYDVESTJYLLAND  
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
KJ
88 RKvie Sø[Bjarne Holm]
Troldand (Aythya fuligula):
 
KJ
42 RKvie Sø[Bjarne Holm]
Trane (Grus grus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Kvie Sø[Bjarne Holm]

    DOF SYDØSTJYLLAND  
Agerhøne (Perdix perdix):
 
7.35
1 TRADØDBlirup[Kim Nørgaard Poulsen]
Trane (Grus grus):
 
Let,kold vind SV, smuk solopgang.
NV,kurs Engsøen . Første i år.
2 OFNøttrup[Ib Gundelach]
 1 OFKolding syd for jernbanen[Oliver Nielsen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
Sammen med svartbag, sølv- og hættermåger i vigen ind mod
Sellerup. 
1 RHoltser Hage[Michael Larsen Hansen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 MADRHejlsminde Nor[Leif Keller]
 
Sandsynligvis en ikke vorsø fugl. Der var sort ende på stort
set alle halefjer
1 ADRNørrestrand[Jimmy Kristensen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RHoltser Hage[Michael Larsen Hansen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Skorstenen ved Vejle Fjernvarme. 
1 RVejle[Else-Marie Jørgensen ]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
0 Agtrup/Sønder Bjert[Birgit Andersen]

    DOF VESTJYLLAND  
Huldue (Columba oenas):
 
AKV-BD-JS-JØO-NPB
2 OFPalsgård Statsskov[Erik Bisballe Jensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 4 RPræstholm[Peder-Henning Søderstjerna]
Sortgrå Ryle (Calidris maritima):
 2 RThorsminde Havn[Holger Daugaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 OFPræstholm[Peder-Henning Søderstjerna]
 1 RSkjern enge[Holger Daugaard]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
AKV-BD-JS-JØO-NPB
1 RPalsgård Statsskov[Erik Bisballe Jensen]
 1 RClasonsborg (Skarrildhus)[Niels Kristian Bech Jensen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
AKV-BD-JS-JØO-NPB
7 RPalsgård Statsskov[Erik Bisballe Jensen]

    DOF ØSTJYLLAND  
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
Sydsiden
62 REgå Engsø[Jan Bihlet]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Sydsiden
227 REgå Engsø[Jan Bihlet]
Knarand (Mareca strepera):
 
Sydsiden
6 REgå Engsø[Jan Bihlet]
 
LONE
9 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 12 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Trane (Grus grus):
 3 OFStore Hjøllund Plantage[Steen Reimers]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
LONE
1 OFÅbyhøj[Finn A. Jensen]
 
Sydsiden
2 ADREgå Engsø[Jan Bihlet]
Allike (Coloeus monedula):
 1300 T NATÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 
LONE
2 FUÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 3 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Bjergirisk (Linaria flavirostris):
 40 FUÅrhus Østhavn[Inger & Ivan Zink-Nielsen]

    DOF NORDVESTJYLLAND  
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Sønder Lem Vig[Gerner Majlandt]
 4 FUSønder Lem Vig, Pumpestation og kanal[Keld Dahl Pedersen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 
Sikkert samme fugl,som i flere år har overvintret i
området Tissingvig-Glomstrup Vig
1 RTissing Vig, Sydvestmors[Andreas Svane Bech]
Gråmåge (Larus hyperboreus):
 1 2KRHanstholm Slamdepot[Jens Jensen]
Natugle (Strix aluco):
 
PP.  
1 RResen, Skive[Jens Albrechtsen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 3 FUStoholm[Valdemar Juul]

    DOF NORDJYLLAND  
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) (Branta bernicla hrota):
 500 RNordmandshage[Jan Svejgaard Jensen]
Trane (Grus grus):
 
EJ
3 RTolshave Mose[Aase Jensen]
 
EJ
9 RSørig Enge[Aase Jensen]
 
EJ
9 RTroldkær (Råbjerg Enge)[Aase Jensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 1 OFKennedyparken, Frederikshavn[Sander Villumsen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RAjstrup ved Hadsund[Anders Horsten]
Ravn (Corvus corax):
 4 RMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 2 RGuldbæk Ådal (Østermøllevej - Østerådalen)[René Rørbæk]

(0.307 sekunder)