DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET NIVÅ BUGT OG STRANDENGE (227020)  

Kommune:Fredensborg
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Strandeng
Lokaliteten er del af IBA:Nivå Bugt
Fuglearter på lokaliteten:250
Observationsdage/observationer:4872/117016
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (længde/bredde): 12.523072/55.929934

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: