DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET NIVÅ BUGT OG STRANDENGE (227020)  

Kommune:Fredensborg
Lokalafdeling:DOF Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Strandeng/Fjord/vig/Havområde
Beskrivelse:Øresundskystens vigtigste lokalitet for ynglende vadefugle, rørhøns, vibe. Vigtigt rasteområde for arktiske vadefugle, ænder, gæs og svaner samt et lokalt hotspot for træk af småfugle og rovfugle - især om foråret.
Det meste af området, som også omfatter lokaliteten med fugleværnsfondens reservat kan overskues fra fugletårnet indenfor reservatets grænse, som er helt omsluttet af denne lokalitet.
Denne lokalitets afgrænsning omfatter også Nivå havn og bassiner/laguner samt hele bugten i dansk farvand.
Lokaliteten er del af IBA:Nivå Bugt
Fuglearter på lokaliteten:254
Observationsdage/observationer:6787/182500
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 55.928376/12.526960

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: