GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med Fjeldvåge i 2018.

Forekomst af Fjeldvåge i Danmark 2008-2017. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2018

11151:Ralph Qwinten
10315:Henrik Gerner Baark
6513:Søren Skriver
4848:Joakim Matthiesen
4711:Henrik Böhmer

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 19515 lokaliteter i DOFbasen
Der er 21.561.225 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


I den kommende weekend - eller dagene omkring denne - foretages optælling af en lang række arter i det statslige NOVANA program.

Fokusarterne er knopsvane, mørkbuget og lysbuget knortegås, svømmeænder, taffeland, blishøne, trane, trane, hjejle, strandskade og almindelig ryle - men også gerne bilag 1 arter som sølvhejre, pibesvane, havørn, vandrefalk og blå kærhøg.

For om muligt at kunne estimere samlede nationale bestande af flere af disse arter, opfordres alle DOFbasens bidragydere til at være omhyggelige med indrapportering af disse arter i perioden 1.-15. oktober - også uden for fuglebeskyttelsesområderne.

Evt. spørgsmål kan sendes til Preben Clausen pc@bios.au.dk


    NYT PÅ DOFBASEN  

18/10/2018: DOFbasen nede
02/10/2018: Planlagt vedligehold af DOFbasen
26/09/2018: Nye kort i DOFbasen
26/09/2018: Opgradering af DOFbasen

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 20. OKTOBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2017:Gråsejler(1)
 Himalayasanger(18)
 Brun Løvsanger(19)
2016:Amerikansk Sortand(7)
 Vandrefalk, Sibirisk (calidus)(2)
 Korttået Lærke(3)
 Sibirisk Jernspurv(8)
 Isabellastenpikker(47)
 Brun Løvsanger(2)
2015:Kohejre(11)

Se hele listen her.
(1.042 sekunder)