GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Rødben i 2019.

Forekomst af Rødben i Danmark 2009-2018. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2019

867:Joakim Matthiesen
693:Henrik Gerner Baark
624:Gerner Majlandt
601:Gerda Bladt
578:Ralph Qwinten

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 19774 lokaliteter i DOFbasen
Der er 21.926.959 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


I weekenden 12.-13. januar og dagene omkring denne gennemføres den internationale vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i vandfuglebestande i store dele af Verden. I Danmark optælles en lang række fuglebeskyttelsesområder og andre områder af Staten og et netværk af frivillige tællere, som årligt bidrager til NOVANA-programmets optælling af en lang række faste lokaliteter.

Tællingen bidrager også til årligt at opgøre den samlede bestand af sang- og pibesvane samt gæs i hele landet. Da mange af svanerne og gæssene befinder sig uden for de faste optællingsområder opfordres DOFbasebrugerne til at bidrage ved at indtaste detaljerede informationer om arterne i DOFbasen. Anfør også, hvis der er tale om en overnatningstælling. For svanerne er vi interesserede i data om habitat, alders- og kuldfordeling, hvis det kan afgøres. Indtast ungfugle separat og angiv kuldene som 2,3,4,4,5 eller 1x2 1x3 2x4 1x5 i kommentarfeltet.

Hvis muligt, skelnes der mellem Tundra- og Tajgasædgås samt Lysbuget og Mørkbuget Knortegås.

Fokus på Taffeland: Vores engelske samarbejdspartnere er interesseret i at få informationer om kønsfordeling på Taffeland, hvorfor folk også opfordres til at indtaste hanner og hunner separat i DOFbasen.

Kontaktperson:
Preben Clausen
National koordinator for International Waterbird Census
NOVANA teamet ved DCE/Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Tlf: 2334 4767
Mail: pc@bios.au.dk


    NYT PÅ DOFBASEN  

08/01/2019: Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)
10/12/2018: Nyt design af statistiksider
30/11/2018: Duehøg tilføjet listen over følsomme arter
29/11/2018: Sortering af lokalitetsliste ved indtastning

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 21. JANUAR  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2018:Halsbåndstroldand(18)
 Amerikansk Sortand(9)
 Brilleand(1)
 Stor Skrigeørn(13)
 Lattermåge(2)
2017:Halsbåndstroldand(5)
 Amerikansk Sortand(2)
 Høgeugle(5)
 Sibirisk Jernspurv(11)
2016:Brilleand(2)

Se hele listen her.
(0.032 sekunder)