DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET STOUBÆK KRAT (651020)  

Kommune:Herning
Lokalafdeling:DOF Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Blandskov
Beskrivelse:Et ca. 200 ha. stort område, der frembyder mange forskellige naturtyper. Den østlige del består af Storådalen med afgræssede enge, afsnørrede åarme og sumpet pile- og birkekrat. I hele området gnaver Storåen sig ind i de sandede hedeskrænter på vestsiden af åen. Vækstbetingelserne er her så gode, at rødgranerne og egene når en anselig størrelse. Går man mod vest, bliver træerne gradvist mindre, og til sidst befinder man sig på en stor hedeflade med mange flotte enebærbuske. Længst mod vest ligger et stort sumpet område med flere stærkt tilgroede søer. Egekrattet og ådalen blev fredet i 1974, og en plejeplan udarbejdet i 1975 søger at bevare egen, enen og lyngen, der til stadighed trues af opvoksende nåletræer og bævreasp.
Fuglearter på lokaliteten:139
Observationsdage/observationer:738/5388
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 56.307897/8.854649

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: