DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET BREMSBØL SØ (900487)  

Kommune:Tønder
Lokalafdeling:DOF Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Sø/Å/ådal/Agerland/Fersk eng/overdrev
Beskrivelse:Nord: Bremsbølvej
Vest: Jernbanen
Syd: landegrænsen/Sønderåen
Øst: Punktet hvor Sønderåen og Bremsbølvej mødes.
Området består af dyrkede arealer. Der etableres oversvømmelsesområde med nyt dige i områdets nordlige del, etablering 2 fugleøer og fjernelse af bestående diger mød Sønderåen.
Fuglearter på lokaliteten:172
Observationsdage/observationer:815/11331
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Lokalitetscenter (bredde/længde): 54.903294/8.883260

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: